Aktieanalyse af Saniona 13-09-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 6,29 SEK

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 3,5 – 12

Kursudvikling 12-18 mdr.: 12 - 18

 

 

Afklaring hos de mexicanske sundhedsmyndigheder for Tesofensine kan ske inden årets udgang. Et positivt udfald vil sikre indtægter fremadrettet. Der er indgået én ud af de ventede partneraftaler for i år. Lån hos Formue Nord forlænget til 31-01-2025, hvilket giver ledelsen ro til at forhandle med partnere.

 

 

  • Tålmodighed er påkrævet, når der skal forhandles partneraftaler på plads, og når sundhedsmyndigheder skal vurdere en ansøgning for et nyt lægemiddel. Tålmodighed kendetegner desværre ikke altid aktionærerne. Sanionas aktiekurs er faldet markant fra en top i 12,4 i midten af juni og fra et niveau omkring 9,5 SEK forud for en lille rettet emission i august. Ingen langsigtede aktionærer kan dog være utilfredse med, at Sanionas aktiekurs er oppe med 105,2 % for året.

 

  • Ledelsen har før omtalt potentiale for indgåelse af mindst to partneraftaler i år, men det er nu modereret til forventet to aftaler. Samtaler med partnere blev påbegyndt i maj/juni sidste år, og en sådan proces plejer at tage 6-12 måneder. Det trækker altså mere ud tidsmæssigt end ønsket. I juli i år lykkedes det dog at indgå en partneraftale med AstronauTx for et projekt rettet mod Alzheimers sygdom. Aftalen rummer et enormt potentiale på 1,9 mia. SEK, men indtægterne vil kun komme i takt med succes i udviklingsindsatsen, og det vil ske over mange år. Saniona har dog sikret sig, at partneren betaler 15 mio. SEK over det næste år til dækning af udviklingsudgifter.

 

  • Det er vigtigt, at aftale nr. 2 sikrer up-front indtægter for at polstre den likvide reserve. Ledelsen indikerer, at man er inde i en afgørende fase for et eller flere projekter. Man tør dog kun ”love” én aftale mere i år. Henset til den interesse, som potentielle partnere udviser, anser vi det for sandsynligt, at der i 2024 kan blive indgået nye aftaler.
 
  • For at skabe ro i forhandlingsprocessen har Saniona genforhandlet en låneaftale med Formue Nord. Lånet er nedbragt med 13 mio. SEK til 61 mio. SEK og udløbsdatoen forlænget med et år til 31-01-2025. Formue Nord har i den forbindelse købt aktier i Saniona for 14,8 mio. SEK til kurs 8,5 SEK, og det er dette provenu, der er anvendt til at nedbringe lånets hovedstil samt til at betale et fee til Formue Nord på 4,8 mio. SEK. Forlængelsen var nødvendig for at forlænge runway henset til fortsat cash-burn

 

  • Den begrænsede likvide reserve er den største udfordring i casen. Imidlertid er der også flere positive muligheder for i nær fremtid at få styrket den likvide reserve: 1) Partneraftalen med Boehringer Ingelheim mod Skizofreni nærmer sig et stadie, hvor der udløses en milepælsindtægt til Saniona. 2) Partneren Medix har indsendt ansøgning til sundhedsmyndighederne i Mexico for Tesofensine rettet mod fedme. Saniona indikerer, at en afgørelse formentlig sker i år. Ved positivt udfald er Saniona berettiget til en milepælsindtægt og løbende royalties fra eventuelt fremtidigt salg. 3) Derudover kommer muligheden/sandsynligheden for indgåelse af en partneraftale senere i år, og eventuelt også i 2024. Saniona oplyser ikke, hvilke udviklingsprojekter, der udvises interesse for fra potentielle partnere. Set udefra synes meget dog at tale i retning af en aftale for Tesomet mod Prader-Willi syndrom. SAN711 er også i spil, så vidt vi kan vurdere det, hvortil kommer muligheden for partneraftaler relateret til selskabets store ion-kanal database. Imidlertid er det strengt nødvendigt, at næste partneraftale(r) indgås på en ikke udvandende måde med up-front indtægter.

 

  • Den for et år siden lancerede strategi med begrænsning af cash-burn og åbning for partneraftaler følges. Det øger tilliden til ledelsen og selskabet, om end tålmodigheden testes. Vi bemærker, at antal aktionærer er steget til 11.990 pr. 30-06-2023 mod 10.160 for et år siden
  •  
  • Markedsværdien ligger på beskedne 403,6 mio. SEK. Den kan blive fordoblet (og mere), hvis alt lykkes. Risikoen er dog ekstraordinær høj på kort sigt.  De kommende 3½ måned bliver meget afgørende med flere potentielle kurspåvirkende nyheder (både op og ned). Vores Best Case estimat på 12-18 måneders sigt kræver, at det lykkes at indgå en god partneraftale med up-front betaling inden årets udgang, og i 2024 endnu en eller to partneraftaler også på gode vilkår. Vores Worst Case scenarie med en kurs på 3,5 SEK kan indtræffe, hvis det ikke lykkes at indgå partneraftaler, og at der i stedet skal foretages en kapitalrejsning.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.