Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Saniona 06-09-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 4,35 SEK

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 2 – 8

Kursudvikling 12-18 mdr.: 8 - 14

 

Saniona har leveret de første positive resultater af den igangsatte omstrukturering. Udgifterne er reduceret, der meldes om stor interesse for indgåelse af partneraftaler, og samtidig er der meldt om en positiv udvikling i pipelinen.

 

  • Sanionas driftsudgifter er med virkning fra 01-07-2022 blevet reduceret til ca. 70 mio. SEK årligt – et niveau der svarer til et skandinavisk orienteret biotekselskab.
  • Den likvide reserve rækker med uændret fremadrettet cash-burn mindst til udgangen af andet kvartal næste år. Det giver ledelsen finansiel ro til at forhandle fornuftige partneraftaler på plads.
  • Mere end 50 virksomheder har på blot to måneder i andet kvartal udvist interesse for at indgå samarbejde med Saniona, og et ikke oplyst antal er gået videre i en form for due-diligence proces. Trods den store interesse er der ingen garanti for, at det ender med partneraftaler, men jo flere interesserede, jo større er odds for indgåelse af aftaler. Det skal bemærkes, at en tidsramme fra start på forhandlinger til der eventuelt landes en partneraftale normalt strækker sig over 6-12 måneder. Investorerne må derfor væbne sig med tålmodighed.
  • Saniona har stor erfaring fra indgåelse af tidligere partneraftaler, spin-outs m.m. - altså ikke udvandende finansiering
  • Sideløbende med nedlæggelse af alle aktiviteter i USA, fokus på en reduktion af omkostningerne og forhandlinger med potentielle partnere, meldes der også om succes i udviklingsindsatsen baseret på ion-kanal modulering. SAN711 har levet op til målene for fase 1 forsøg. SAN903 er klar til at overgå til fase 1 omkring årsskiftet, og så er der i præklinisk fase med Kv7 ion-kanal programmet mod epilepsi meldt om fremskridt.
  • Et vigtigt mål for den nye ledelse er at genskabe investortilliden. Det tager tid, men umiddelbart har investorerne taget godt imod det nye strategiskifte. Børskursen har været let stigende, og insiderne CEO Thomas Feldthus og bestyrelsesmedlem Carl Johan Sundberg har købt aktier i selskabet.  
  • Saniona rummer potentielt stor værdi, idet børsværdien kun er på 271 mio. SEK. Der er dog fortsat meget, der skal lykkes, men efter vores vurdering har perioden siden den nye ledelse tiltrådte øget optimismen.
  • I et best case scenarie kan aktien ved indgåelse af gode partneraftaler inden for 6-12 måneder mere end fordoble børsværdien. Worst case er, at der trods stor interesse for at selskabets projekter, ikke indgås en eneste partneraftale. Såfremt det sker, vil aktiekursen kunne blive halveret (eller mere), og i værste fald kan selskabet skulle hente nye kapital i markedet på en udvandende måde.
  • Risk/reward forholdet ser lovende ud. Risikoen er dog stor, indtil der indgås en eller flere partneraftaler.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.