Aktieanalyse af Saniona 06-03-2024

 

Kurs på analysetidspunktet: 2,0 SEK

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 1 – 6

Kursudvikling 12-18 mdr.: 1 - 9

 

 

Saniona har i januar/februar gennemført en emission, der tilførte selskabet brutto 88,9 mio. SEK. Emissionen fik opbakning fra 63 % af de bestående aktionærer og kunne gennemføres iden at gøre brug af garantistillerne. Saniona har udvalgt nye lægemiddelkandidater til pipelinen, der ser spændende ud. Det har afgørende betydning, at der snart opnås et gennembrud i arbejdet med at indgå partneraftaler, og at der kommer en godkendelse af Tesofensine fra de mexicanske sundhedsmyndigheder. Den likvide reserve rækker til ind i 2025.

 

 

 

  • Sidste år lykkedes det at indgå en partneraftale med AstronauTx. Ved starten af 2023 var der ventet en eller flere partneraftaler. Det er altså mere vanskeligt at indgå partneraftaler, end først antaget af ledelsen.
  •  
  • Aftalen med AstronauTx rettet mod Alzheimers er en ren win for Saniona, da partneren afholder alle udviklingsudgifter. Samarbejdet med Boehringer Ingelheim rettet mod Skizofreni er netop blevet forlænget i yderligere to år. Samarbejdet med Boehringer Ingelheim mod Skizofreni nærmer sig et stadie, hvor der udløses en milepælsindtægt. Partneraftalerne har potentielt er stor værdi for Saniona, men det afhænger succes i udviklingsindsatsen. I år budgetterer Saniona med indtægter til dækning af forskningsudgifter på 27,3 mio. SEK. Ved at indgå partneraftaler giver Saniona afkald på den helt store udside, men omvendt finansierer partnerne så også udviklingsindsatsen, som Saniona ikke selv har økonomisk styrke til.

 

  • I nær fremtid forventes der en afklaring fra de mexicanske sundhedsmyndigheder for Tesofensine mod fedme, som partneren Medix har indsendt ansøgning for. Tesofensine er en tablet mod fedme målrettet det mexicanske marked. Behandling med en tablet er langt billigere end ved brug af injektionspræparaterne fra Novo Nordisk og Eli Lilly. En ekspertkomite gav allerede for et år siden en positiv anbefaling af Tesofensine. Ved positivt udfald modtager Saniona en milepælsindtægt samt royalty fra partnerens (Medix) fremtidige salg. En godkendelse er af stor betydning for Saniona, da det vil sikre en fremtidig indtægtsstrøm. Hvis de mexicanske sundhedsmyndigheder derimod ikke godkender Tesofensine, vil det presse en i forvejen lav aktiekurs.
  •  
  • Det er vigtigt, at det i år lykkes at indgå en eller flere partneraftaler, der sikrer up-front indtægter og løbende milepælsindtægter. Den begrænsede likvide reserve er trods styrkelsen fortsat selskabets største udfordring, og i den henseende skal det bemærkes, at et lån ydet af Formue Nord forfalder 31-07-2025.
  •  
  • I foråret 2022 skiftede Saniona strategi. Thomas Feldthus blev ansat som CEO og Jørgen Drejer blev bestyrelsesformand. Alle aktiviteter i USA blev lukket ned, cash-burn blev reduceret markant, og der blev åbnet op for indgåelse af partneraftaler. Tiltroen til selskabet blev genskabt, men nu er tålmodigheden sat på en hård prøve. Det tager meget længere tid end først antaget at indgå partneraftaler, og at der blev behov for en emission i januar/februar har skuffet mange. For at opretholde investortilliden og igen sikre en opadrettet bevægelse i aktiekursen, skal der meget snart leveres, som udmeldt til markedet.
  •  
  • Biotek er kapitalkrævende og altid behæftet med høj risiko. Saniona er inde i en meget afgørende fase, hvor det kan ende godt eller mindre godt. Den nedre del af vist kursinterval er baseret på, at Tesofensine IKKE bliver godkendt, og at der ikke indgås en partneraftale. Den øvre del af kursestimatet er baseret på, at Tesofensine godkendes og at der derfor beynder at tilgå løbende royalty-indtægter, og at det i år lykkes at indgå op til to lukrative partneraftaler samt at udviklingsindsatsen generelt forløber som forventet.

 

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.