Aktieanalyse af Saniona 05-12-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 6,2 SEK

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 3,5 – 12

Kursudvikling 12-18 mdr.: 12 - 18

 

 

Saniona udvikler nye lægemidler mod epilepsi og andre CNS-sygdomme baseret på ion-kanal modificering. Pipelinen er lovende med et projekt indsendt til afklaring hos de mexicanske sundhedsmyndigheder. To fase 2 projekter er midlertidigt sat på pause. Bagsiden af medaljen er en utilstrækkelig og meget anstrengt likvid reserve.

 

 

 

  • Den finansielle reserve estimeres at række til ind i andet kvartal 2024 ved nuværende cash-burn og inklusiv ventede indtægter fra samarbejdspartneren AstronauTx og Boehringer Ingelheim.

 

  • Inden udgangen af andet kvartal næste år er det sandsynligt, at de mexicanske myndigheder får færdigbehandlet ansøgningen for Tesofensine, der er en tablet mod fedme målrettet det mexicanske marked. Ved positivt udfald tilføres Saniona en milepælsindtægt, ligesom der fremadrettet vil komme royalty på partnerens, Medix, salg. Godkender de mexicanske myndigheder derimod ikke Tesofensine, vil det få en negativ kurspåvirkende effekt.

 

  • Saniona har siden maj/juni sidste år arbejdet på indgåelse af partneraftaler, men det tager længere tid end først antaget. Ved årets start var målsætningen mindst to nye partneraftaler i år, men indtil videre er det kun lykkedes at indgå en aftale omkring Alzheimers med AstronauTx. Aftalen er en ren win for Saniona, idet partneren afholder alle udviklingsudgifter. På sigt og i takt med succesfuld udvikling rummer aftalen en betydelig værdi, men det vil først materialisere sig over mange år. Det er meget usikkert, om det lykkes at indgå endnu en aftale i år, men CEO Thomas Feldthus fastholder, at der er stor interesse fra partnere.

 

  • Det er vigtigt, at de næste partneraftaler indgås med up-front indtægter, da den likvide reserve kun rækker til ind i Q2 2024.  Den begrænsede likvide reserve er den største udfordring i casen. Imidlertid er der også flere positive muligheder for i nær fremtid at få styrket den likvide reserve, idet partneraftalen med Boehringer Ingelheim mod Skizofreni nærmer sig et stadie, hvor der udløses en milepælsindtægt. Godkendelse af Tesofensine i Mexico vil udløse en milepælsindtægt og løbende royalty fra fremtidigt salg. Dertil kommer muligheden for indgåelse af partneraftaler. Men det haster.

 

  • Investortilliden er voksende. Antal aktionærer er steget fra 11.990 ved udgangen af juni i år til 13.028 pr. 31-10-2023. Aktiekursen er år til dato steget med 102,3 %. Tiltroen til selskabet og ledelsen er altså vokset, men det stiller derfor også krav til ledelsen om at opfylde de mål, der er sat. Investorernes tillid og tålmodighed må ikke gå tabt, hvis det opadrettede momentum i aktien skal fastholdes.
  •  
  • Biotek er kapitalkrævende og altid behæftet med høj risiko. Henset til en afklaring (positiv/negativ) for Tesofensine, indgåelse af nye partneraftaler (eller mangel herpå) og en likvid reserve, der kun rækker til andet kvartal næste år, er vores estimerede udfaldsrum for aktiekursens udvikling på 0-6 måneders sigt meget bredt. Vores estimat på 12-18 måneders sigt kræver, at det lykkes at indgå partneraftaler med up-front betaling indenfor tidsrummet. Det er afgørende, at Saniona undgår at skulle gå til markedet og hente nye penge, for det kan blive vanskeligt og dyrt.

 

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.