Aktieanalyse af Saniona 05-06-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 6,9 SEK

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 3,5 – 12

Kursudvikling 12-18 mdr.: 10 - 18

 

 

Fremskridt i pipelinen. Odds for en godkendelse af Tesofensine i Mexico er steget. Der meldes om konstruktive forhandlinger med potentielle partnere, og Saniona bekræfter, at der fortsat forventes indgået mindst to partneraftaler inden årets udgang. Timingen og størrelsen heraf kan dog ikke estimeres. Det er særdeles vigtigt, at der indgås de ventede partneraftaler, og at disse indeholder up-front betalinger, så en udvandende kapitalsrejsning undgås. Nuværende likvide reserve rækker mindst til januar 2024, hvor et lån skal tilbagebetales.

 

 

  • Saniona er inde i en vigtig og afgørende fase, hvor indgåelse af partneraftaler og markedsgodkendelse af Tesofensine i Mexico kan styrke selskabets likvide reserve på en ikke udvandende måde. Nuværende cash-reserve på 87,8 mio. SEK rækker mindst frem til januar 2024, hvor et lån til Formue Nord på ca. 75 mio. SEK skal tilbagetales - eventuelt forlænges. Der er tale om et nødvendigt men også meget dyrt lån med en månedlig rente på 1 % stigende til 1,5 % fra juli i år.

 

  • Ledelsen melder om positive fremskridt i forhandlingerne med potentielle partnere og gentager, at der i år ventes indgået mindst to partneraftaler. Det er vigtigt, at disse partneraftaler sikrer up-front betalinger til at styrke likviditeten, der desuden kan blive styrket, hvis Tesofensine godkendes i Mexico. Saniona er berettiget til to-cifrede procentuelle royalties af partneren, Medix´s, fremtidige salg. Et teknisk udvalg under den mexicanske medicinske tilsynsmyndighed, COFEPRIS, har i første kvartal givet en positiv anbefaling, hvilket øger sandsynligheden for en markedsgodkendelse før eller siden og derfor har været en betydelig kurspåvirkende nyhed.

 

  • Saniona oplyser ikke, hvilke udviklingsprojekter, der udvises interesse for fra potentielle partnere. Mellem linjerne synes det dog at fremgå, at der er interesse for Tesomet i to udviklingsprojekter, der begge er nået fase 2. Værdien af en eller to partneraftaler kan vise sig at være betydelig, da de to projekter retter sig mod sjældne sygdomme uden nuværende velvirkende behandling.

 

  • Ledelsen har tidlige vist en dygtig evne til at indgå partneraftale og foretage spin-out på en ikke udvandende måde. Vi har derfor tiltro til, at det lykkes at indgå mindst to partneraftaler i år. Vi gentager vores tidligere tese om, at Lundbeck kunne være et perfekt match for et eller flere af projekterne rettet mod sygdomme relateret til centralnervesystemet, hvilket er Lundbecks fokusområde.

 

  • Cash-burn fastholdes på et nyt og meget lavere niveau end tidligere på ca. 22 mio. SEK i seneste kvartal, hvilket ligger på niveau med udgiftsniveauet for skandinavisk baserede biotek- og udviklingsselskaber af sammenlignelig størrelse.

 

  • Den for et år siden lancerede nye strategi følges. Det øger tilliden til ledelsen og selskabet. Investortilliden er derfor stigende, idet antal aktionærer er steget fra 9.231 ultimo 2022 til 11.025 ultimo kvartalet. Aktiekursen er i samme periode steget fra 3,065 SEK til 5,92 SEK og videre til det dagsaktuelle niveau.

 

  • Der er i kvartalet opnået fremskridt i pipelinen for migræneprojektet i tidlig fase via joint venturet med Cephagenix. Den øvrige pipeline består af SAN2219, der er et nyt præklinisk projekt udvalgt ultimo 2022 rettet mod epilepsi, der er et stort sygdomsfelt. SAN903 afventer opstart af fase 1, mens SAN711 sidste år viste positive fase 1 data. Forberedelserne til overgang til fase 2 pågår, ligesom der er udarbejdet planer for at udvide SAN711 til andre både brede og sjældne sygdomme. Kv7 ion-kanalprogrammet mod epilepsi har vist en opløftende udvikling i et meget tidligt stadie af udviklingen. Partneraftalen med Boehringer Ingelheim forløber planmæssigt. Vi anser pipelinen og selskabets stofbibliotek og ionkanal database kaldet IONBASE som meget lovende. Saniona har således en række spændende udviklingsprojekter, hvoraf flere har potentiale til at blive ”first-in-class”.

 

  • De resterende 7 måneder af 2023 bliver meget afgørende for Saniona og den stigende aktionærkreds. Der ligger flere kurspåvirkende nyheder ret forude. Hvis alt lykkes for Saniona, kan det sende kursen markant op, mens det modsatte desværre også bliver tilfældet, hvis det mod forventning ikke lykkes at indgå partneraftaler, eller at de ikke bliver lukrative nok.

 

  • Markedsværdien ligger på 430,5 mio. SEK. Den kan blive fordoblet (og mere), hvis alt lykkes. Risikoen er dog høj, idet en del positivt nu synes indregnet i aktiekursen efter et kursridt i år på over 100 %.  Vores Best Case estimat på 12-18 måneders sigt kræver, at det lykkes at indgå mindst to gode partneraftaler med up-front betalinger, der konsoliderer og sikrer den likvide reserve til at sikre driften og den videre pipelineudvikling udover perioden januar 2024, hvor lånet på ca. 75 mio. SEK til Formue Nord skal tilbagebetales, og derfor vil dræne den likvide reserve tilsvarende. Desuden forudsættes Tesofensine at blive godkendt i Mexico. Vores Worst Case scenarie med en kurs på 3,5 SEK kan indtræffe, hvis det ikke lykkes at indgå partneraftaler, og at der i stedet skal foretages en kapitalrejsning.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.