Aktieanalyse af Saniona 04-06-2024

 

Kurs på analysetidspunktet: 2,5 SEK

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 1 – 6

Kursudvikling 12-18 mdr.: 1 - 9

 

 

 

Saniona skal vurderes på baggrund af selskabets pipeline af projekter målrettet nye lægemiddelkandidater. Den likvide reserve rækker til ind i 2025, efter at en gennemført emission i januar netto har tilført selskabet 59,6 mio. SEK. Emissionen gav frihed til at afdrage 20 mio. SEK på et lån til Fenja Capital (tidligere kendt som Formue Nord). Det resterende lån på ca. 40 mio. SEK forfalder 31-07-2025, dog eventuelt med mulig forlængelse.

 

 

 

 • 07-05-2024 (tre uger før Q1-regnskabet blev offentliggjort) gav Saniona en opdatering på pipelinen. Strategien er at videreudvikle på SAN711 med et fase 1/Biomarker studie i voksne og gennemføre et forsøg målrettet unge mennesker (PBMK) forud for et klinisk proof of concept studie mod børn med epilepsianfald i foråret 2025. SAN711 er et af fire udviklingsprojekter målrettet epilepsi, der har et stort behov for udvikling af nye lægemidler med færre bivirkninger end nugældende behandling.

 

 • Sanona vil starte præklinisk udvikling af SAN2355 også målrettet epilepsi.
 •  
 • Tesofensine mod fedme behandles fortsat af de mexicanske sundhedsmyndigheder, der har bedt om ekstra dokumentation, hvilket Saniona har tilsendt partneren, Medix. Tesofensine er en tablet mod fedme målrettet det mexicanske marked. Behandling med en tablet er langt billigere end injektionspræparaterne fra Novo Nordisk og Eli Lilly. En ekspertkomite gav allerede i februar 2023 en positiv anbefaling af Tesofensine. Ved positivt udfald modtager Saniona en milepælsindtægt samt royalty fra partnerens fremtidige salg. En godkendelse er af stor betydning for Saniona, da det vil sikre en fremtidig indtægtsstrøm. Hvis de mexicanske sundhedsmyndigheder derimod ikke godkender Tesofensine, vil det være et alvorligt tilbageslag.
 •  
 • Saniona forventer at indgå mindst én ny partneraftale i år. Selskabet fokuserer forhandlingerne på tre programmer, som kan sikre betydelige forudbetalinger, oplyses det. Vi er positivt opløftet over, at Saniona er så konkret omkring partneraftaler. Det taler for, at man er inde i afsluttende forhandlingsfaser.
 •  
 • Sidste år lykkedes det at indgå en partneraftale med AstronauTx. Siden Sanionas start i 2012 er der indgået partneraftaler, spin-outs m.m. som har tilført selskabet 400 mio. SEK.
 •  
 • Aftalen med AstronauTx er rettet mod Alzheimers, og partneren afholder alle udviklingsudgifter. Samarbejdet med Boehringer Ingelheim rettet mod Skizofreni er for nylig blevet forlænget i yderligere to år. Samarbejdet med Boehringer Ingelheim mod Skizofreni nærmer sig et stadie, hvor der måske udløses en milepælsindtægt. Partneraftalerne har potentielt er stor værdi for Saniona, men det afhænger succes i udviklingsindsatsen. I år budgetterer Saniona med indtægter til dækning af forskningsudgifter på 27,3 mio. SEK.

 

 • Det er vigtigt, at det i år lykkes at indgå en eller flere partneraftaler, der sikrer up-front indtægter og løbende milepæle. Den begrænsede likvide reserve er trods styrkelsen fortsat selskabets største udfordring, og i den henseende skal det bemærkes, at et lån ydet af Fenja Capital forfalder 31-07-2025 med mindre det bliver forlænget.

 

 • Biotek er kapitalkrævende og behæftet med høj risiko. Saniona er inde i en meget afgørende fase, hvor det kan ende godt eller mindre godt. Den nedre del af vist kursinterval er baseret på, at Tesofensine IKKE bliver godkendt, og at der ikke indgås partneraftaler. Den øvre del af kursestimatet er baseret på, at Tesofensine godkendes, og at der derfor begynder at tilgå løbende royalty-indtægter, at det i år lukkes at indgå mindst en parnteraftale (og på sigt flere) samt at udviklingsindsatsen generelt forløber som forventet.

 

Hele analysen kan læses via dette link

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.