Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Aktieanalyse af Saniona 03-12-2020

 

Kurs på analysetidspunktet: 21,5 SEK

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 20 – 35

Kursudvikling 12-18 mdr.: 35 - 75

 

Indsatsen fokuserer på de to R&D-projekter med Tesomet anvendt mod Prader-Willi og hypothalamisk fedme. Rammerne for det videre forløb fastlægges af FDA. Efter store omlægninger drives Saniona nu ud fra amerikansk biotech tankegang  

 

  • Hovedkræfterne er sat ind på de to R&D-projekter for anvendelse af Tesomet mod specielle sygdomme. Der er tale om et begrænset antal patienter, der ikke i dag har adgang til effektiv medicinsk behandling. Ønsket herom og vanskelighed med tests i praksis hos mennesker i de svært berørte patientgrupper forventes at lempe kravene til undersøgelser i faseforløbet. Det vil fremskynde tidsforløbet og reducere udgifterne. Best Case er at opnå den første FDA-godkendelse i 2022.  
  • Selskabets ledelse og organisation er blevet helt omlagt i år med en reel flytning til Waltham nær Boston, USA. Profilen er derfor ændret til en mere offensiv amerikansk biotech strategi. Ideen er et ønske om hurtig fremdrift for Tesomet-projektet, der er rettet mod salg i USA og derfor skal godkendes af FDA som et nyt produkt. Ud over en ledelsesmæssig ændring er staben af medarbejdere udvidet til nu 30. Ressourceindsats og cash burn øges for at opnå fremgang i R&D-forløbet.  
  • Økonomisk har man oprustet ved tilførsel af kapital, og herved er ejerkredsen udvidet. Der må forventes markant højere R&D-indsats og dermed cash burn, da der sættes turbo på udviklingen. Den likvide reserve rækker frem til H2 2022, men det vil afhænge af undersøgelsesresultaterne og eventuelle nye krav/forkortelse i Tesomet projektet. Der er mulighed for indtægter, hvis Boehringer Ingelheim i 2021 tager udviklingsprojektet rettet mod skizofreni i fase 1.  Det vil udløse en milepælsbetaling. Der vil være udsigt til gode royalty indtægter (+ en milepæl?), hvis fedmelægemidlet Tesonfensine i nær fremtid godkendes i Mexico.
  • Saniona har været medstifter af Cephagenix. Hensigten er at udvikle et lægemiddel mod migræne baseret på Saniona´s ionkanal kompetencer og viden om centralnervesystemet. Efter et års samarbejde (2021) vil Saniona få en ejerandel på 33,3 % af det nye selskab. Der foreligger ikke oplysninger om, hvorvidt ejerskabet vil medføre økonomisk bidrag til driften.
  • Vi vurderer, at en co-notering af aktien i USA vil øge selskabets synlighed og tiltrække nye biotekinvestorer. Kursmæssigt har 2020 været skuffende. Det må skyldes udvandingen af aktien som følge af de markante udvidelser i antallet af udestående aktier.
  • På R&D-siden er ikke alt forløbet som ønsket, men det er jo et vilkår i denne branche. Der kommet et Stop for det ene samarbejde med Boehringer Ingelheim og ligeledes med University of Pennsylvania. Udviklingen af Tesomet mod Prader-Willi og hypothalamisk fedme er blevet mødt med behov for fase 2b studier – altså ikke et direkte spring fra de ellers lovende fase 2a forsøg til fase 3. Tidsmæssigt forlænger det udviklingen med formentlig et halvt år.
  • Vi mener fremdeles, at Saniona er en særdeles spændende investeringscase. Investering i biotek indebærer per definition høj risiko og lang tidshorisont. Desuden skal man være parat til eventuelt at supplere op, hvis der måtte komme nye kapitalrejsninger. Risikoen er øget som følge af partneres stop af to projekter (nu 8 aktive projekter) og tidspunktet er nu kommet med en nært forestående afgørelse om produktgodkendelse af Tesofensine i Mexico og endelig er der uklarhed omkring næste skridt i udviklingsforløbet for Tesomet mod hypothalamisk fedme.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.