Aktieanalyse af Pila Pharma den 02-04-2024

 

Kurs på analysetidspunktet: 1,3 SEK

 

Aktievurdering:

 

Kursudvikling 0-6 mdr.: 0,5-3,0

Kursudvikling 12-18 mdr.: 0,5-6,0

 

Pila Pharma ønsker at bevæge sig ind på fedme- og diabetesmarkedet med medicinkandidaten XEN-D0501. Efter Novo Nordisks lancering af Wegovy og Zealand Pharmas kursstigninger som følge af potentiel udvikling af Petrelintid er danskernes interesse for markedet intensiveret. Med en markedsværdi på 30,9 mio. SEK har Pila Pharma et uforløst salgspotentiale, der afventer godkendelsen af et effektivt produkt i pilleform. Et kommende klinisk fase 2a forsøg i 2024 vil teste tolerancen af behandlingen, der initialt har vist stærke tegn på sikre og effektive resultater. Forsøget er afgørende for aktien, der med succes kan indeholde store afkast til investorerne.

 

  • CEO Dorte X. Gram, en pioner inden for fedme- og diabetesområdet, opdagede under sit Ph.d-projekt hos Novo Nordisk i 1999, at TRPV1 kan regulere blodsukkeret hos rotter med diabetes. Ved Novo Nordisks strategiske frasalg erhvervede hun senere patentansøgningen til brug af denne behandlingsform via stoffet XEN-D0501, der videreudvikles hos Pila Pharma. Den strategiske patentering, baseret på tidlige opdagelser, giver Pila Pharma en fordel og potentiale for lancering af et konkurrencedygtigt produkt på milliardstore markeder.
  • Pila Pharmas fokus på behandling af fedme og diabetes understøttes af enorme markedsmuligheder, hvis selskabet formår at lancere et effektivt præparat. Fedmemarkedet forventes at nå 38 mia. USD i 2032 (CAGR: 10%) ifølge Emergen Reasearch, mens Goldman Sachs endda ser potentiale til et marked på hele 100 mia. USD inden 2030. Diabetes-markedet forventes at nå 134 mia. USD i 2030 (CAGR: 7,8 %).
  • I december 2023 gennemførte Pila Pharma en aktieemission, hvilket resulterede i en kapitalindsprøjtning på 7 mio. SEK efter omkostninger og en udvanding på 22 %. Emissionen finansierer fase 2a forsøget med XEN-D0501 i 2024 udelukkende med budget til hovedfokusset på fedme- og diabetesområdet. Aktieinfo forventer efterfølgende en kapitaludvidelse - dog ved et succesfuldt fase 2a studie til en langt højere anticiperet kurs.
  • Initiale forsøg med XEN-D0501 har været lovende. Et klinisk fase 1 forsøg på mennesker i 28 dage viste lignende lovende resultater med en stærk sikkerhedsprofil og effekt på insulinsekretion hos type-2 diabetespatienter. Dette understøtter behandlingens store potentiale. Med den seneste kapitalindsprøjtning vil Pila Pharma finansiere et fase 2a studie i overvægtige personer med type 2 diabetes for at teste patienternes tolerance overfor stoffet.
  • Næste studie indebærer en relativt høj risiko. Øgede doser af XEN-D0501 kan potentielt resultere i bivirkninger, men Pila Pharmas hypotese er, at personer med højere BMI kan tolerere stoffet bedre. Tidligere observationer indikerer lignende tendenser. Skaleringen af doseringen bliver afgørende, og resultaterne af dette forsøg vil være kritiske for aktiens fremtidige udvikling indenfor hovedfokusområderne fedme og diabetes.
  • Vurderingen af investeringscasens attraktivitet ligger i et næsten binært (enten-eller) risk-reward scenario. Succes kræver optimale udfald, men afkastet vil også blive markant ved lancering af et produkt på fedme- og diabetesmarkedet. Selv ved en succesrate på blot 20 %, synes risk-reward-forholdet yderst attraktivt på det nuværende niveau med en børsværdi på blot 30,9 mio. SEK. Potentialet er en mangedobling af ak tiekursen ved succes.

 

Læs hele analysen via dette link.

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.