Aktieanalyse af North Media den 22-08-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 63

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 60 – 70

Kursudvikling 12-18 mdr.: 70 - 80

 

 

Udvikling som forventet i første halvår. Som følge af forbedret visibilitet i FK Distribution præciseres forventningerne til 2023 i opadgående retning, idet der nu ventes et omsætningsfald i niveauet 4 % mod før 5 %. Bundniveauet for EBIT hæves, hvorved der guides en EBIT-margin i niveauet 15,5 % (før 15,0 %). Aktiekursen er i halvåret steget med 18 % inklusive udbyttet på 4 kr. pr. aktie. Til sammenligning er MidCap-indekset faldet 2 % i samme periode.

 

 • North Media omfatter Last Mile (FK Distribution) og Digital Services (BoligPortal, Ofir og Bekey).
 • Koncernen omsatte i første halvår for 478,4 mio. kr., svarende til et fald på 5,9 %.
 • Indtjeningen faldt til 80,9 mio. kr. svarende til en EBIT-margin på 16,9 % mod 19,7 % i samme periode året før.
 • Som forventet var der volumenfald i FK Distribution, mens der er god vækst i selekteret post. FK Distribution leverede en EBIT-margin på 19,9 %.
 • BoligPortal vækstede med 16 %, og indtjeningen med 54 %. BoligPortal har købt den resterende ak[1]tiepost på 49 % i Boligmanager, som nu ejes fuldt.
 • Jobportalen Ofir oplevede som ventet fald i markedet for jobannoncer. Ny hjemmeside, fokusering på data og kunstig intelligens skal styrke og lette brugeroplevelsen.
 • I Bekey var der et lavere aktivitetsniveau, som påvirkede omsætning og indtjening.
 • Koncernens forretningsmæssige resultat pr. aktie på 3,5 kr. lå under niveauet på 4,4 kr. i første halvår 2022. Da der i år er afholdt udgifter til fremadrettede optimeringstiltag i flere af segmenterne, anser vi resultatet som tilfredsstillende. Ved uændret indtjening i andet halvår (7 kr. pr. aktie for året) handler aktien til en P/E 2023E på blot 9, mens kurs/indre værdiforholdet aktuelt ligger på bare 1,04.
 • North Media ønsker at opretholde et højt kapitalberedskab, så der er penge til udlodning af årlige stabile udbytter, uafhængighed af banker og optagelse af lån for at kunne foretage opkøb af virksomheder med potentielle synergier og skaleringsmuligheder samt til at styrke koncernens markedsmuligheder.
 • Kapitalberedskabet udgjorde pr. 30-06-2023 i alt 941 mio. kr., heraf 130 mio. kr. i kontanter og 811 mio. kr. investeret i store likvide værdipapirer. I første halvår er der opnået et afkast på værdipapirplaceringen på 165 mio. kr. I juli måned steg afkastet med 10,8 mio. kr.
 • Indregnes værdipapirafkastet er der i første halvår opnået et resultat pr. aktie på 10,4 kr. mod -4,5 kr. i samme periode sidste år. Afkastet faldt markant sidste år på grund af de generelt faldende aktiemarkeder, men North Media ser langsigtet på disse placeringer. I den forbindelse skal det nævnes, at inklusiv det negative afkast i 2022, er kapitalberedskabet siden 2015 steget fra 196 mio. kr. til 811 mio. kr., hvoraf 384 mio. kr. kan henføres til værdistigninger. Det skal samtidig bemærkes, at North Media i de seneste fem år har returneret 420 mio. kr. til aktionærerne via udbytter og køb af egne aktier.
 • North Media skal vurderes på baggrund af udviklingen i kerneforretningen, dvs. Last Mile og Digital Services. Udviklingen på værdipapirerne skal derimod ses som en slags option. Historisk har aktier over tid givet flotte afkast, men det vil naturligvis svinge fra år til år.
 • FK Distribution har i flere år oplevet vigende volumensalg, hvilket også påvirker indtjeningen, der dog fortsat ligger på et godt niveau. For at imødegå denne udvikling vil North Media optimere vækstpotentialet i Digital Services. Det ser vi som en meget fornuftig strategisk beslutning. BoligPortal, Ofir og Bekey bygger på platformstankegangen med skaleringsmuligheder. Derfor ser vi North Media som en koncern, der fremadrettet vil kunne opretholde samme økonomiske udvikling overordnet set, men med mulighed for at styrke indtjeningen, da der ikke løbende bliver samme behov for massive investeringer i Digital Services.
 • Til nuværende aktiekurs er North Media en attraktiv langsigtet placeringsmulighed.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.