Aktieanalyse af North Media den 13-02-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 61,5

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 55 – 65

Kursudvikling 12-18 mdr.: 65 - 80

 

 

 

2022 var et år præget af geopolitisk usikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine. Det har ført til en markant stigende inflation og op til en fordobling af prisen på papir til ugunst for North Medias kunder. Guidance for 2022 blev således reduceret en anelse primo november til et niveau, som North Media realiserede. Guidance for 2023 forekommer meget konservativ. Der stilles forslag om 4,0 kr. i udbytte. De langsigtede finansielle mål for 2024 annulleres.

 

 • 2022 blev et hårdt år for aktionærerne i North Media, hvis aktiekurs faldt med hele 47,2 % eller 42,6 % inklusive udbyttet på 5 kr. Det forekommer at være en overreaktion, idet North Media nåede målet for EBIT fremsat i februar 2022 men ikke helt for omsætningen. Denne oprindelige Guidance blev offentliggjort inden Ruslands invasion af Ukraine. Seneste Guidance blev justeret primo november. Det reducerede mål for omsætningen var 995-1.010 mio. kr. og blev realiseret med 995,3 mio. kr. EBIT-guidance blev reduceret til 190-200 mio. kr, og her realiserede et resultat på 191,5 mio. kr.
 • Udviklingen i North Media koncernen blev påvirket af konjunkturudvikling, stigende papirpriser, høj inflation, faldende forbrugertillid og reduceret aktivitet. I FK Distribution valgte en række kunder mindre formater, færre sider eller lavere frekvens for deres tilbuds- og lokalaviser primært som følge af de høje papirpriser. Onlineplatformen minetilbud.dk viste fremgang men udgør fortsat en mindre del af omsætningen i FK Distribution.
 • I Digital Services opnåede BoligPortal lønsom to-cifret vækst, mens jobportalen Ofir især i slutningen af 2022 oplevede fald i markedet for jobannoncer. Skaleringen af Bekey sker langsommere end ønsket. En ny CEO er blevet ansat til at skalere forretningen.
 • Vi anser de opnåede resultatet for tilfredsstillende, og koncerne har formået at håndtere en række udefrakommende udfordringer. Prisen på papir steg sidste år med op til 100 %, hvilket var en stor belastning for koncernens kunder, der derfor ændrede afdærd til færre reklamer og i visse tilfælde på tyndere papir, hvilket har ført til et større fald i volumen end oprindeligt antaget. FK Distribution er selv blevet negativt påvirket af øget lønudsigt til omdelere, udgifter til rekruttering, højere brændstofpriser til eksterne vognmænd og højere priser på egne papiromslag. Hertil kommer udgifter til en række investeringer til sikring af fremtidig vækst - især i vækstsegmentet Digital Services.
 • Der ventes også udfordringer i dele af 2023, hvorfor omsætningen forventes at falde 2,0-7,5 % til intervallet 920-975 mio. kr. EBIT ventes at falde 17-35 % til intervallet 125-160 mio. kr. Omsætningen i det største forretningssegment, FK Distribution, ventes at falde 7 % med vigende indtjening. Digital services ventes at vækste med 5 %, men også her med let vigende indtjening. 
 • På grund af usikkerhed har ledelsen valgt at annullere de finansielle mål for 2024.
 • For 2022 foreslås et udbytte på 4 kr. pr. aktie svarende til et direkte afkast ved aktuel kurs på 6,5 %.
 • North Media har siden 2015 haft en politik om aktivt at investere koncernens store kapitalberedskab i værdipapirer. Det har sikret positive afkast på hele 219 mio. kr. – også selvom man i 2022 så porteføljen falde med 194 mio. kr. eller -25,7 %.
 • Kapitalberedskabet sikrer, trods faldet sidste år, finansielt råderum til eventuelle opkøb og ambitionen om udlodning af stabile og attraktive udbytter.
 • Vi har i efterstående skeme budgetteret med et afkast på 10 % på koncernens investeringer. Inklusive dette afkast estimerer vi et nettoresultat på 160 mio. kr. eller 110 mio. kr. eksklusive værdipapirafkastet. Bemærk dog at disse skøn er behæftet med usikkerhed. Indtjening pr. aktie kan således estimeres til hhv. 8,7 eller 6,0. Det svarer til, at North Media nu handles til en P/E 2023E på 7,1 inklusive estimeret værdipapirafkast eller 10,3 eksklusiv. Efter Aktieinfos vurdering har investorerne indregnet meget negativt i den aktuelle prisfastsættelse. Aktiekursen var faldet inden nyheden om, at de finansielle mål for 2024 annulleres, og at udbyttet "kun" bliver 4,0 kr. mod forventet 5,0 kr. Det er altså ikke disse nyheder, der har presset aktiekursen. Investorer søger dog ofte mod selskaber, der udviser vækst og stigende indtjening, og det kan North Media ikke fremvise for 2023. At Guidance for 2024 annulleres giver usikkerhed.
 • De største risici i casen er fluktuationerne fra år til år i værdipapirporteføljen, og ikke mindst hvis en JaTak-ordning til reklamer på et tidspunkt måtte blive vedtaget politisk – altså at der skal tages et aktivt valg for at modtage reklamer. Der er for tiden intet, der peger mod en JaTak-ordning, men i politik kan alt ske.
 • Fysiske tryksager, magasiner og ugeaviser er et vigtigt værktøj i interaktionen mellem detailleddet og forbrugerne. Modsat vil klimaaktivister påpege, at koncernen bidrager til miljøbelastning. North Media gør i regnskabet meget ud af at fortælle om ESG-profilen. På pakkefaciliteterne i Tåstrup og Tilst investeres i solcelleanlæg, ligesom det pointeres, at tilbudsaviserne fremstilles på baggrund af genbrugspapir, at aviserne indsamles og genbruges til fx æggebakker og køkkenruller, ligesom Bekey leverer et positivt bidrag, da digitale adgangsveje betyder, at chauffører undgår at køre forgæves med varer.
 • Koncernens Guidance for 2023 virker meget konservativ. Vi ser større odds for en opjustering i løbet af året end det modsatte.
 • Til nuværende aktiekurs synes North Media at være en god langsigtet placeringsmulighed. Aktien bliver næppe ret meget billigere.

 

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.