Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Aktieanalyse af North Media den 09-03-2020

 

Kurs på analysetidspunktet: 50

 

Anbefaling:

Kort sigt: hold 

Langt sigt: køb 

 

 

Indtjeningen blev genoprettet i 2018 efter PostNord’s exit fra reklameomdeling. Online-aktiviteterne har opnået god indtjening. Avis-segmentet søger at opnå en genrejsning. BEKEY skal ekspandere sig frem til positiv indtjening. Aktiebeholdningen på 400 mio. kr. gav et rekordafkast i 2019 og er smalt fokuseret på stærke selskaber.   

  

  • FK Distribution er det afgørende selskab indtjeningsmæssigt. Det er her slaget skal udkæmpes i de kommende år. I en vurdering af aktiens udviklingsmulighed er det derfor denne virksomheds forhold, som skal vurderes. Perspektivet er lovende for de næste par år med rygvind fra bredere salg og fordelen ved skift til kun en gang ugentlig omdeling.

  • En trussel skal afværges, idet regeringen har stillet sig positiv over for et forslag om skift til en tvungen JaTak ordning for modtagelse af reklamer. En sådan regel skal dog først accepteres af EU, som tidligere har afvist denne metode i national lovgivning. Et lovkrav om positivt tilvalg af trykte reklamer (JaTak ordning) kan føre til en negativ forandring af dette marked.

  • På mellemlangt sigt arbejdes der på at løfte datterselskabernes indtjening. Her er aviserne inde i en svær fase for at finde frem til en positiv fremtid som forretning. De digitale firmaer klarer sig samlet set godt og rummer goodwill værdi. BEKEY er ved at opnå et takeoff i brugen af sine systemer til adgangsløsninger ved yderdøre.

  • Et generationsskifte på ejersiden rykker alt andet lige tættere på, idet Richard Bunck (stifter og ejer af 55,75 %) er 80 år. Som investor må man imødese forandringer, som kan føre til nye beslutninger om strategien fremover for koncernens udvikling. En positiv Joker.

  • Aktien er lavt prissat ud fra P/E-tal (5,1 ud fra 2020E) som følge af den flotte indtjeningsevne. Det likvide beredskab er placeret aktivt i en aktieportefølje bestående af tidens ledende frontløberselskaber. Her ser Aktieinfo risiko for en afsporing.

  • På kort sigt anbefaler vi Hold, mens vi på langt sigt ser positivt på casen.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.