Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Netcompany - aktieanalyse den 28-05-2020

 

Kurs på analysetidspunktet: 403

 

Anbefaling:

Kort sigt: Sælg

Langt sigt: Hold

 

Visibiliteten for året ser lovende ud, og ledelsen fastholder målet om en omsætningsvækst på imponerende 19-21 %.  På den korte bane er aktien dog blevet for dyr.

       

  • Netcompany fastholder i år at opnå en organisk salgsvækst på 18-20 %, hvortil kommer et bidrag på 1 % fra det i 2019 tilkøbte selskab i Holland. EBITA-marginen fastholdes i niveauet 26 %.

  • Væksten i Q1 var på 13,4 % organisk og 16,4 % totalt set men i faste valutakurser 16,8%. EBITA-marginen var på 23,6 %. Det frie cash flow steg til 95 mio. kr. og cash conversion raten var på 84,4 %. EPS for kvartalet faldt til 1,89 kr. mod 2,0 kr. for et år siden. Faldet skyldes primært en ændring på finansposterne.

  • På medarbejdersiden er man nu oppe på 2.585 ansatte mod 2.099 for et år siden, hvoraf købet i Holland har bidraget med 89 ansatte. Arbejdet med at konvertere brugen af uafhængige contractors i UK til fastansatte fortsætter planmæssigt.

  • Det samme gør sig gældende i processen med at bringe marginerne i de tilkøbte aktiviteter i Norge, UK og Holland op på Netcompany-standard. Det går den rigtige vej.

  • COVID-19 er en usikkerhed omkring udviklingen i år. Netcompany forventer dog en begrænset negativ effekt (eventuelt slet ingen), idet ca. 50 % af omsætningen hidrører fra service og vedligehold. Langsigtet vil behovet for digitalisering ikke ændre sig. Aktieinfo ser dog risiko for, at målene for 2020 kan blive vanskelige at nå, mens ledelsens langsigtede mål for vækst og indtjening derimod fortsat synes opnåelige.

  • Netcompany er en spændende virksomhed med stor skalerbarhed og mulighed for at udvide via opkøb. Et højt væksttempo kan derfor forventes opretholdt, da markedet for digitalisering vokser. Alligevel sænker vi vores kortsigtede anbefaling fra Hold til Sælg. Det sker som følge af en kursstigning i år på +27% og at aktien handler til nogle særdeles høje multipler på P/E2020E på 41 og 31-36 for 2021. P/E-udregningerne er endda baseret på, at selskabet formår at indfri vækstforventningerne for 2020, hvilket vi anser som usikkert.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.