Bemærk at denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Aktieanalyse af Netcompany den 27-08-2018

 

Kurs på analysetidspunktet: 244

 

Anbefaling:

Kort sigt: Hold / Afvent Køb 

Langt sigt: Køb 

 

Konklusionen af denne analyse:     

 

  • Netcompany har leveret ekstremt høje vækstrater i første halvår på 60,5 % totalt set og 34,4 % organisk. Bruttomarginalen er i samme periode faldet til 38,7 % - et fald på 2,9 %. Den lavere indtjeningsmargin skyldes dog primært udviklingen i UK, der bidrager negativt med 3,8 % til bruttomarginalen. Det skyldes, at man i UK i høj grad gør brug af ekstern og dyr arbejdskraft til løsning af opgaver, hvilket reducerer marginerne. Ledelsen har igangsat tiltag for at tiltrække flere folk til fastansættelse i UK.

  • EBITA-marginalen faldt til 24,2 % - et fald på 2,5 %. UK bidrog hertil med -2,8 %.

  • Nettoresultatet skuffer med 34,6 mio. kr. som niveau ud af en omsætning på 1.019,6 mio. kr. UK er en af årsagerne til det lavere resultat, hvortil kommer ekstraordinære udgifter afstedkommet fra IPO´en i starten af juni samt udgifter til omlægning af gælden, der dog fremadrettet vil bære en lavere rente og reducerede covenants (lånebetingelser) fra bankens side.

  • VIsibiliteten omkring ordreforløbet er så god, at ledelsen kan fastholde forventningerne til årets omsætning, hvilket vil indebære en vækst helt oppe i den øvre del af intervallet 37-42 % - organisk +20-25 %. EBITA-marginalen præciseres til den nedre del af intervallet 24,5-27,5 %.

  • Markedet for Netcompany’s kerneydelser vokser kraftigt i disse år. Markedsandelen i Danmark er på ca. 7 %, 2 % i Norge og under 1 % i UK. Der er således basis for at udvide forretningen betydeligt i de næste mange år, hvorfor selskabets langsigtede prognose om en årlig organisk salgsvækst på 20-25 %, en EBITA-margin på over 25 % og en EBT-margin på over 20 % forekommer opnåelig – ja, måske endda reelt set konservativ.

  • Prisfastsættelsen af aktien er meget høj baseret på de hidtil realiserede resultater. Hvis ledelsen opnår de fastlagte finansielle mål, vil omsætningen lande på ca. 4 mia. kr. i 2021. Ved en prisfastsættelse på P/E 20 svarer det til et kursmål (medio 2021) på 260-320 og ved P/E 25 kan kurspotentialet skønnes til 325-400. Det er dog vel at mærke først i 2021. Omregnet ved 7 % rente er nutidsværdien heraf 82 % (260-320 x 0,82=213-262 / 325-400 x 0,82=267-328).

  • Vores anbefaling er på denne baggrund køb på langt sigt. På kort sigt anbefaler vi hold/afvent køb. Risikoen i aktien er høj, da en meget positiv udvikling for selskabet allerede er indregnet i kursen, og den imponerende vækst indebærer i sagens natur også en højere risikoprofil.

 

Hele analysen kan læses via dette link.


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.