Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Netcompany - aktieanalyse den 26-11-2019

 

Kurs på analysetidspunktet: 287.

 

Anbefaling:

Kort sigt: Hold

Langt sigt: Hold

 

 

 

 

Opbremsning i væksttempoet. Indtjeningen udvikler sig udmærket. Guidance for 2019 reduceres en anelse. Ledelsen har fremlagt et foreløbigt skøn for 2020, hvor der forventes en organisk salgsvækst på ca. 20 % og EBITA-margin på ca. 26 %.

       

  • Lavere salgsvækst er fortsat i Q3. Derfor tilpasser ledelsen for anden gang i år prognosen nedad. Nu ventes en organisk salgsvækst på 18,25 % (før 20-22 %), hvortil kommer en vækst fra de tilkøbte aktiviteter i Holland på 1,75 % (før 0,75-1,5 %). Inklusiv Holland ventes derfor en salgsvækst på 20 %. Forventningerne til den organiske EBITA-margin fastholdes på ca. 26 %.

  • Aktiviteterne i Danmark er udsat for længere svartider fra Public-sektoren, hvilket forklares med Folketingsvalget i juni i år i Danmark. I Norge er der blevet ansat mange nye folk, hvilket kræver et stort arbejde med oplæring. Derfor falder andelen af fakturerbare timer i Norge. Til gengæld udmærker indtjeningen i UK sig – det går den rette vej med at løfte marginerne i UK op.

  • Holland indregnes med virkning fra 13-05-2019, hvor man overtog Q Delft. Holland bidrager med 2,3 % til omsætningen, men udgifter til integration trækker indtjeningen ned. På sigt er målet i lighed med i Norge og UK at bringe marginerne i Holland op på Netcompany-standard.

  • Opkøb i Norge i 2016, i UK i 2017 og i år i Holland ventes på sigt at give en række positive synergier samt mulighed for krydssalg mellem landene. Alle tre opkøb virker meget velovervejede. Måden købsprisen i Holland er sammensat på, giver den lokale ledelse et stort incitament til hurtigst muligt at bringe marginerne op.

  • Selvom væksttempoet er bremset lidt op, så er vækstrater på ca. 20 % flotte. Der er fortsat et meget stort behov for digitalisering i både selskaber og hos offentlige myndigheder i Danmark, Norge, UK og Holland. Oparbejdet viden om løsning af store samfundskritiske opgaver i Danmark skal overføres til de andre lande og rummer derfor potentiale for salg og indtjening.

  • Vi har tidligere i vore beregninger for prisfastsættelsen af aktien estimeret en vækst på over 20 %. Baseret på ledelsens udmelding for 2019 og 2020 reducerer vi det estimerede årlige væksttempo til 20 % i år, 2020 og 2021 (=ledelsens Guidance for 2019 og 2020). Det vil svare til et salg på 3,5 mia. kr. i 2021 (før 3,8 mia. kr. i vores estimat). Vi estimerer en EBIT-margin på 22 %, hvorved EPS kan udregnes til 11,2 i 2021. Implicit handler aktien for nærværende til en P/E 2021E (287/11,2) på 25,6. Henset til vore reducerede estimater fastholder vi hold på kort sigt men sænker fra køb til hold på langt sigt. Det skal nemlig pointeres, at der medfølger en høj risiko for et selskab, der satser på så markant vækst år efter år. En afsporing i forhold til lagte planer vil ramme aktiekursen hårdt.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.