Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Aktieanalyse af Netcompany 18-11-2020

 

Kurs på analysetidspunktet: 510

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 500 - 550

Kursudvikling 12-18 mdr.: 550 - 600

 

Høj lønsom vækst på kernemarkedet i Danmark samt det nyeste marked i Holland. Derimod skuffer Norge og især i UK. Ny lock-down i UK som følge af Covid-19 giver midlertidige udfordringer. Guidance for 2020 reduceres med 2,0 %-point for salget og 1,0 %-point for EBITA-marginen. Foreløbig guidance for 2021 lyder på en organisk salgsvækst på 15-20 %.

       

  • Selvom Guidance for 2020 reduceres, er der fortsat tale om en høj lønsom vækst i koncernsalget med Danmark i front med en vækst i Q3 på hele 24 % ligeligt fordelt på Public og Private. Indtjeningen i Holland er kraftigt på vej op. Trods en betydelig udvidelse af medarbejderstaben synes omkostningerne at være under kontrol.
  • Trods de ydre påvirkninger fra Covid-19 sættes der foreløbige tal på for 2021, hvor man baseret på nugældende forhold forventer en organisk salgsvækst på 15-20 % og en EBITA-margin i niveauet 25 %. Endelig Guidance præsenteres i forbindelse med årsregnskabet i januar.
  • Cash-flowet udvikler sig godt, og derfor stiles der mod en udlodning til aktionærerne for 2020 i niveauet 100 mio. kr. Det svarer til ca. 2 kr. pr. aktie.
  • Netcompany står stærkt på kernemarkedet i Danmark. Det adresserbare marked for de IT-ydelser, som Netcompany udbyder, rummer basis for fortsat høj vækst flere år frem som følge af digitaliseringsprocessen. Behovet for digitalisering er blevet forstærket af Covid-19 krisen.
  • En ny spændende satsning er foretaget via et ligeligt ejet joint-venture med Københavns Lufthavne og etablering af selskabet Smarter Airports A/S. Hensigten er at udvikle en digital platform rettet mod drift af lufthavne. Ved succes kan det åbne et nyt forretningsben, så vidt vi kan vurdere tingene.
  • Intentionen er fortsat at blive en ledende digital udfordrer i Nordeuropa. Geografisk vil det kræve etablering i Sverige og Finland via opkøb. Der er finansielt råderum hertil med en uudnyttet kreditfacilitet på 704 mio. kr. + 400 mio. kr. øremærket opkøb.
  • Aktien handler til høje multipler. Alligevel ser vi positivt på aktien på langt sigt, men intet må afspores i en så højt prisfast aktie. Risikoen må derfor betegnes som temmelig høj.

 

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.