Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Netcompany - aktieanalyse den 14-11-2018

 

Kurs på analysetidspunktet: 215.

 

Anbefaling:

Kort sigt: Køb

Langt sigt: Køb

 

 

 

Konklusionen af denne analyse:                                  

 

  • Udviklingen hos Netcompany er kendetegnet af en særdeles høj vækst på hele 45,3 % i Q3, hvoraf 20,4 % var organisk. Dermed ligger den organiske vækst inden for den udstukne ramme på 20-25 % årligt jf. Børsprospektet fra juni i år. Høj vækst har kendetegnet selskabet siden etableringen i 2001.

  • Netcompany står særdeles stærkt inden for leverancer til offentlige myndigheder i Danmark – aftaler der strækker sig over flere år med udvikling, drift og vedligehold. Selskabet har i årevis vist en unik evne til at levere samfundsvigtige systemløsninger i høj kvalitet til aftalt tid til de offentlige myndigheder i Danmark, ligesom kundelisten inden for privatsegmentet rummer en lang række store navne.

  • Succesen fra Danmark skal overføres til Norge og Storbritannien (herefter benævnt UK), hvor man i hhv. 2016 og 2017 foretog opkøb. Udfordringen er at sikre Netcompany’s standard i de to tilkøbte selskaber (læs: opnå samme høje EBITA-margin som i Danmark). Dette arbejde pågår, og alt følger de lagte planer. I den forbindelse skal det nævnes, at målsætningen er, at integrationen i Norge er klaret omkring primo 2020, mens arbejdet er mere vanskeligt i UK, hvor der fortsat i stort omfang anvendes eksterne konsulenter til at klare løsningen af opgaver. Det er en dyr metode som ikke akkumulerer viden inde i firmaet, hvilket fremgår af en betydelig lavere EBITA-margin i UK. Processen med at få de engelske aktiviteter løftet op på Netcompany niveau estimeres til at tage 5 år fra købstidspunktet i oktober 2017. Det går langsomt den rigtige vej.

  • Indtjeningsmarginen i koncernen er høj med et niveau for EBITA på 25,4 % i Q1-3.

  • Nettoresultatet er i Q1-3 steget til 112,8 mio. kr. svarende til 7,5 % af omsætningen. Nettoresultatet er steget med 11,7 %, mens salget er vokset med hele 55,2 %. Den primære årsag hertil er, at marginerne i UK er langt under normal standard jf. det ovenfor anførte. Det kommer ikke som nogen overraskelse.

  • Baseret på udviklingen hidtil i år og det forventede ordreflow i Q4 forhøjer selskabet sin guidance for årets salg og EBITA-marginen, ligesom den nedre del af det udmeldte interval for årets resultat før skat løftes opad.

  • De langsigtede mål er at vokse organisk med 20-25 % årligt til og med 2021 (nuværende tidsramme for hvad der er udmeldt). I samme periode skal EBT-marginen løftes til over 20 %. Det er ambitiøst men opnåeligt.

  • Aktiens prisfastsættelse er meget høj set ud fra den nuværende indtjening. Hvis målene for salg og indtjening opfyldes, kan vi opstille følgende estimat for kursudviklingen: Ved en på P/E 20 kan aktien (medio 2021) bære et kursmål på 260-320, ved P/E 25 kan kurspotentialet skønnes til 325-400 og ved P/E 30 er niveauet 390-480. Det er dog vel at mærke først i 2021. Omregnet ved 7 % rente er nutidsværdien heraf 82 % svarende til kurs 213-262, 267-328 hhv. 320-394. Peer group handles generelt til P/E-tal langt over gennemsnit for danske aktier.

  • Vores anbefaling løftes til køb henset til ovennævnte udregninger for kurspotentiale. Det skal dog pointeres, at den imponerende vækst i sagens natur indebærer en høj risikoprofil. Storaktionærens nylige salg af en aktiepost på 14,27 % til kurs 220 trækker dog en del risiko ud af aktien.

Hele analysen kan læses via dette link.


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.