Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Netcompany 10-05-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 345

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 325 - 450

Kursudvikling 12-18 mdr.: 450 - 600

 

 

Guidance for 2022 fastholdes med forventning om en omsætningsvækst på 48-56 % og en EBITDA-margin på over 20 %.

 

  • Ledelsen fastholder forventningerne til 2022. Aktionærerne har dog mistet troen på aktien, der i år er faldet med ca. 50 %. Efter det betydelige kursfald prisfastsættes aktien til en P/E 2022E på 28,3 baseret på Aktieinfos estimat for 2022. Det er forholdsvis lavt for en aktie med store vækstambitioner og bestående lønsom vækst.

 

  • Aktien er gået fra IN til YT. Det er sket i en periode med generelle kursfald på verdens børser, hvor især vækstaktier er hårdt ramt. Euforisk stemning er afløst af dyb pessimisme. Som aktionær eller potentiel ny aktionær gælder det om at se bort fra de kortsigtede fluktuationer. Frygt og grådighed er enhver investorers værste fjender. Når en aktie stiger, hopper man gerne med. Ved fald vil man ikke eje den pågældende aktie.

 

  • Netcompany er som udgangspunkt det samme selskab, som da aktien var IN. Prisfastsættelsen er blevet meget mere interessant (reduceret risiko), mens den operationelle risiko er øget som følge af købet af Intrasoft.

 

  • Intrasoft udvider forretningsomfanget betydeligt, og der åbnes nye markeder, lande og kundegrupperinger. Bagsiden af medaljen, som på sigt skal ses som en positiv mulighed, er, at Intrasoft har en langt lavere lønsomhed end Netcompany Core (Danmark, Norge, UK og Holland). Da Netcompany i 2016, 17 og 19 købte op i Norge, UK og Holland sås samme situation med lav lønsomhed i de opkøbte enheder. Efterfølgende er det lykkedes at bringe indtjeningen op til eller tæt på Netcompany-standard. Det øger tilliden til, at det også vil lykkes med Intrasoft.

 

  • Målet for Netcompany er at blive en ledende digital aktør i Europa i 2030. Første store skridt er købet af Intrasoft. Nye opkøb/etableringer ventes at omfatte Sverige, Finland og Tyskland.

 

  • Digitaliseringsmarkedet er enormt, og Netcompany er klar til at få sin andel heraf. Covid-19 har vist vigtigheden af, at både stater og virksomheder kan agere digitalt – også i krisetider. EU ́s genopretningsfond har afsat over 1.000 mia. kr. til medlemslandenes digitaliseringsinvesteringer i perioden 2021-2026.

 

  • Netcompany har udført en række samfundskritiske opgaver på hjemmemarkedet i Danmark, samt i mindre målestok i Norge, UK og Holland. Markedet er langt fra udtømt, og nu åbnes der nye markeder og lande.

 

  • Forudsat ledelsen formår at fastholde høj lønsom vækst, er Netcompany et godt køb til aktuel kurs.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.