Aktieanalyse af H+H den 31-08-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 71,7

 

Aktievurdering:

 

Kursudvikling 0-6 mdr.: 65-80

Kursudvikling 12-18 mdr.: 100-150

Kursudvikling 18-36 mdr.: 150-200

 

Første halvår blev mere udfordrende, end H+H ventede ved årets start. Derfor er Guidance blevet reduceret to gange, hhv. 15-06 og 15-08. Nu venter H+H en negativ vækst på 20-25 % og et EBIT-resultat før særlige poster på 30-100 mio. kr.

  • Rekordåret 2022 er blevet afløst af markant volumen-, salgs- og indtjeningsnedgang. Omsætningen faldt i første halvår med 27 %, hvilket dog er mindre end det underliggende fald i byggeindustrien i både UK og Tyskland. H+H har altså vundet markedsandel i første halvår på disse to vigtige markeder.
  • EBIT før særlige poster faldt med 228 mio. kr. til 59 mio. kr. svarende til en EBIT-margin på 4 %. Ekstraordinære poster belaster med 174 mio. kr., heraf 55 mio. kr. til restruktureringer, der ventes at have en tilbagebetalingstid på under 1 år. De 55 mio. kr. skyldes primært lukning af fem fabrikker og afskedigelse af op til 20 % af produktionsmedarbejderne. Det totale beløb for restruktureringer forventes at løbe op i 100 mio. kr. med payback under et år. Derudover, og som følge af lukningen af fabrikker, blev der anerkendt en impairment på 97 mio. kr. for produktionsudstyr som ikke påvirker cash-flowet. Produktionen fra de fem lukkede fabrikker flyttes til andre og mere effektive fabrikker. Det vil på sigt styrke H+H.
  • Aktiviteten i nybyggeriet er faldet markant på hovedmarkederne i UK, Tyskland og Polen. Høj inflation og stigende rente vægter negativt på boligmarkedet, hvilket også får institutionelle ejendomsudviklere til at tøve med at igangsætte nybyggeri.
  • Set i et længere perspektiv skal H+H nok komme stærkt igen. Der pågår en løbende optimering og effektivisering på de interne linjer, og byggeindustrien bevæger sig altid cyklisk. Efter nedgang kommer opgang. Det er et faktum, at der er et massivt underudbud af boliger i UK, Tyskland og Polen. Endnu er det dog kun den polske regering, der har indført stimuli i form af subsidier til førstegangskøbere. Der pågår dialog i både Tyskland og UK, men endnu uden konkrete tiltag.
  • Hidtil har H+H formået at indføre prisstigninger og videresende regningen for stigende input-priser til køberne. Nu melder H+H dog om begyndende prispres i Tyskland. Det vurderes dog primært at skyldes øget konkurrence på individuelle projekter, og ikke at være strukturelt for hele branchen.
  • Som altid reagerer aktiemarkederne forud for nyhederne. Trods rekordresultat i 2022 faldt aktiekursen med 55 %, og videre i år er aktiekursen faldet 30 %. Vi bemærker, at aktiekursen ikke faldt nævneværdigt på nedjusteringen i midten af august, ligesom det skal bemærkes, at ledelsen har købt op i aktien.
  • 2023 bliver et meget svagt år med røde tal på bundlinjen, hvor ekstraordinære engangsposter vægter tungt. 2024 kan også blive udfordrende, selvom mitigerende tiltag vil reducere omkostningerne i andet halvår. Det springende punkt er, hvornår renten i Europa topper og igen falder? Et decideret rentefald indtræder tidligst i anden halvdel af 2024, men det vil afhænge af inflationsudviklingen og makroøkonomiske forhold. Aktieinfo forventer ikke noget stort rentefald – tiden med gratis penge er definitivt ovre. Signalet om en rentetop kan dog formentlig sætte gang i byggeriet igen, og aktiemarkederne plejer at reagere 6 måneder forlods. H+H-aktien er således efter vores mening tæt på en bund, hvorfra der i flere år kan komme en markant optur. På den korte bane er der fortsat usikkerhed, men dog begrænset downside risk i aktien. Langsigtet forekommer aktien at kunne få en stor optur.
  • Worst case er naturligvis, hvis afmatningsperioden kommer til at strække sig over mange år, for så kan nedturen godt blive dybere. Vores estimerede kursmål på 12-18 og 18-36 måneders sigt forudsætter, at væksten tager til styrke i Europa i 2024/25 afledt af lette rentefald.

 

Hele analysen kan tilgås via dette link.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.