Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af H+H den 27-03-2020

 

Kurs på analysetidspunktet: 72

 

Anbefaling:

 

Kort sigt: Køb

 

Langt sigt: Køb

 

 

Aktien er for lavt prissat. Selskabet er i fin form og står stærkt med sine velfungerende byggematerialer. Afsætningen kan dog blive ramt af følgevirkninger af Corona-virus pandemien. Boligmarkedet er nemlig følsomt over for usikre jobforhold og stigende rente.        

  • Aktiviteten i de europæiske datterselskaber kørte i 2019 tæt på fuld kapacitetsudnyttelse. Selv i UK har man klaret sig godt. I Q4 fremkom der dog en mindre afmatning. Alt er gået godt sidste år. Virksomheden i Rusland blev frasolgt. Regnskabstekniske regler betød dog bogføring i resultatopgørelsen af allerede nedskrevne finansposter, og dermed blev overskuddet belastet med 121 mio. kr., som ikke var likviditetskrævende. Det reelle overskud var altså langt større end nettoresultatet på 149 mio. kr.

  • Udviklingen i hele koncernen var positiv. Det gælder også for de tilkøbte fabrikker inden for kalksandsten. Her udvides med mindre opkøb. Generelt konsoliderer man sin markedsposition og styrker overhead-funktionerne for at kunne leve op til de stadig mere tydelige krav om en aktiv og positiv profil for virksomheder i forhold til det omliggende samfund (ESG).

  • Opgradering af produktionsudstyret er sat på dagsordenen efter mange år med nedslidning. Et løft er nødvendigt men afkastet lavt.

  • Efterfølgende er der indtrådt to markante ydre forandringer: Corona-pandemien har ramt Europa og prisdyk på råolie. De omfattende modforanstaltninger er ved at fremkalde et hidtil ukendt afbræk i al normal økonomisk aktivitet.

  • Rækkevidden af Corona-nedlukningen og en række tiltag for at afbøde skadevirkningen og stimulere økonomien er umulig at vurdere. For H+H drejer det sig om nybyggeriet og dermed boligmarkedets udvikling (indkomst/beskæftigelse og renteforhold).

  • Den kortsigtede påvirkning af selskabet burde blive begrænset. Risikoen drejer sig om fornyet priskonkurrence ved en nedtur, men det synes ikke at blive tilfældet. Bekymringerne angår de langsigtede perspektiver med mulighed for rentestigning og et afbræk i det generelt stærke marked for ejerboliger, der har drevet væksten i nybyggeriet.

  • De vigtigste direkte konkurrenter i segmentet for byggematerialer til indervægge er Xella, Tarmac, Forterra og Solbet.

  • Konklusionen for aktien er køb på både kort og langt sigt. Børskursen (72) er blevet halveret fra toppunktet medio februar på 142. Der er opstået dyb uklarhed om fremtiden og dermed indtjeningen, men den uhørt lave børsværdi giver upside mulighed.

 

Hele analysen kan læse via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.

Klik her for at acceptere
Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.