Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af H+H den 22-08-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 129

 

Aktievurdering:

Kursudvikling 0-6 mdr.: 120-150

Kursudvikling 12-18 mdr.: 150-250

 

 

2021 var et år med rekordindtjening. I første halvår er der realiseret et EBIT-resultat før særlige poster 52 % højere end sidste år. Ledelsen fastholder en bred Guidance for 2022, hvor det i så fald ventes at føre til en stigning i EBIT på 8-27 %. Usikkerhed præger andet halvår, hvor stigende renter presser udsigterne for byggesektoren.

 

 

H+H leverer særdeles stærkt for første halvår med en salgsfremgang på hele 27 %, heraf 20 % organisk. Væksten i andet kvartal var dog kun på 20 %, heraf 13 % organisk, hvilket vidner om et allerede indtruffet faldende momentum i byggesktoren, som aftaler porebeton og kalksandsten fra H+H. Den reducerede vækst kan dog også forklares med timingen af implementering af prisstigninger. Foreløbig nyder H+H godt af allerede igangsat byggeri, men kortsigtet vil aktiviteten ikke kunne blive opretholdt med samme høje vækst. Antal udstedte byggetilladelser og byggeansøgninger er faldende i flere lande, hvortil der afsættes.

 

Indtjeningen er steget markant i første halvår, da indførte prisstigninger overfor kunder slår positivt igennem og kompenserer for selskabets øgede udgifter til energi, råvarer og transport. EBIT før særlige poster er således steget med hele 52 % til 287 mio. kr. Dermed er der i første halvår opnået en stor del af det forventede EBIT-niveau på 440-520 mio. kr. for helåret.

 

På kort sigt forventes en opbremsning i aktiviteten, idet den stigende rente og inflation sammenholdt med generel geopolitisk usikkerhed, får bygherrer og developere til at udskyde nye projekter. Forbrugernes købekraft reduceres af inflationen, og vi ser de første tegn på faldende boligpriser og dermed lavere efterspørgsel efter nybyggeri.

 

Udfordringen er, hvor længe afmatningsperioden kommer til at vare? Det vil afhænge af inflation og renter. Centralbankerne har taget kampen op for at bekæmpe inflationen. Hvis det lykkes hurtigt at få inflationen til at normalisere sig, kan vi formentlig få en rentetop i løbet af 2023. I så fald

vil det give vished og bedre visibilitet, hvorefter der igen kan komme voksende efterspørgsel efter byggematerialer. Faktum er nemlig, at behovet for nybyggeri er enormt i Tyskland, UK og Polen, og flygtningestrømmen fra Ukraine forstærker behovet i Polen.

 

I 2021 flokkedes investorerne om aktien, der steg 74 %. I år er aktiekursen derimod faldet ca. 40 %. Baseret på Aktieinfos estimater for 2022, der ligger i den nedre del af ledelsens Guidance, har vi udregnet resultat pr. aktie til 19,4 kr. (11,3 kr. er opnået i H1). Det svarer til, at H+H-aktien kan købes til en P/E på blot 6,6. Udsigten for 2023 bliver formentlig præget af lavere aktivitet og indtjening, men næppe i et omfang der vil ændre på, at aktien fortsat vil være at betegne som billig. På den korte bane kan aktien godt sive lidt mere, men langsigtet forekommer H+H at være en interessant investeringsmulighed.

 

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.