Aktieanalyse af H+H den 02-04-2024

 

Kurs på analysetidspunktet: 70

 

Aktievurdering:

 

Kursudvikling 0-6 mdr.: 65-80

Kursudvikling 12-18 mdr.: 80-100

Kursudvikling 18-36 mdr.: 100-200

 

 

H+H er ramt af nedgang i byggesektoren. Effektiviseringer af fabriksnetværket styrker H+H, der er klar til at høste frugterne, når byggesektoren igen kommer op i gear. Langsigtet er H+H en spændende investeringscase.

 

 • Høj inflation og rente påvirker byggeriet og H+H hårdt, og 2023 blev derfor et år med stort underskud.
 • I 2024 er der ikke udsigt til et markant trendskift i byggeriet – det bliver endnu et udfordrende år for H+H.
 • H+H har hævet salgspriserne og reduceret de faste omkostninger markant efter afskedigelse af ca. 30 % af medarbejderstaben.
 • Fabriksnetværket er blevet tilpasset den vigende efterspørgsel. Fem fabrikker er som led i strategien om mere effektiv produktion blevet lukket, og produktionen flyttes til nærtliggende og mere moderne og effektive fabrikker. Midlertidigt er fire fabrikker også blevet lukket.
 • H+H har en produktionskapacitet, der kan imødekomme øget efterspørgsel uden store investeringer, når byggeriet igen kommer op i gear.
 • En hedge aftale på gas er blevet opsagt før tid, hvilket i år fører til en række særlige udgifter.
 • Der er igangsat en turn-around proces i Centralvesteuropa med samling af vigtige funktioner på ét kontor i Düsseldorf. Det styrker H+H på de interne linjer.
 • Behovet for nybyggeri er meget stort på kernemarkederne i UK, Tyskland og Polen. Den høje rente bremser dog byggeaktiviteten. Trods det åbenlyse behov for opførsel af nye boliger er regeringerne i de tre lande tilbageholdende med at indføre stimuli til at afhjælpe situationen. Undtagelsen er Polen, der har haft succes med det indførte 2 % Safe Credit program.
 • Et rentefald fra ECB vil kunne blive den katalysator, der igen kick-starter nybyggeriet, og igen fører til gode tider for H+H. Der er dog en tidsforskydning fra et rentefald igangsættes, til byggeriet for alvor kommer op i tempo igen.
 • Vi bemærker, at H+H trods et hårdt 2023, har taget en række fremadrettet vigtige og positive beslutninger, herunder lukningen af fem ikke tidssvarende fabrikker. De faste omkostningerne er blevet reduceret markant. Der er desuden arbejdet videre med en række ESG-tiltag. Internt er H+H blevet trimmet.
 • Set i et længere perspektiv kommer H+H stærkt igen. Det er positivt, at H+H fastholder de finansielle mål på 3-5 års sigt om at forbedre EBIT-marginen til 12 %, at forrente den investerede kapital med 16 % og at gældsfaktoren nedbringes til 1-2 x EBITDA. Lykkes H+H med at nå disse finansielle mål, er der basis for en markant optur i aktiekursen.
 • H+H-aktien er efter vores vurdering tæt på en bund. På den korte bane er der fortsat usikkerhed, men begrænset downside risk.
 • Worst case er, hvis afmatningsperioden strækker sig over flere år, for så kan nedturen godt blive dybere. Vores estimerede kursmål på 12-18 og 18-36 måneders sigt forudsætter, at væksten tager til styrke i Europa i 2024/25 afledt af rentefald.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.