Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af H+H den 10-03-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 186

 

Aktievurdering:

Kursudvikling 0-6 mdr.: 165-200

Kursudvikling 12-18 mdr.: 200-275

 

 

Rekordindtjening i 2021. Udsigten for 2022 ser lovende ud, men de stigende råvarepriser er en usikkerhedsfaktor. Baseret på Aktieinfos forventninger til 2022 handler aktien til en P/E 2022E på blot 9,7.

 

  • I 2021 steg salget med 13,8 % til 3.020 mio. kr. EBIT steg til 408 mio. kr., hvilket er det bedste EBIT-resultat nogensinde for H+H. EBIT-marginen endte på 13,5 %. Der var bred fremgang på alle kernemarkeder – størst i Storbritannien.

 

  • Resultat pr. aktie steg til 17,5 kr. Ved nuværende kurs handler aktien således til en P/E på 10,6. Baseret på ledelsens guidance om en organisk salgsvækst i år på 10- 15 % og et EBIT-resultat på 420-500 mio. kr. estimerer vi et resultat på 19,1 kr. i 2022 Dermed handler aktien til en P/E 2022E på 9,7, hvilket er særdeles lavt i forhold til Peer-gruppen og det danske marked.

 

  • Behovet for nybyggeri er stort på kernemarkederne. I Storbritannien har regeringen som mål at opføre 300.000 nye boliger årligt. Den nye tyske regering har løftet målet for nyopførte boliger fra 300.000 til 400.000, hvoraf en del nyder godt af stimuli. Udsigterne på kernemarkederne i Storbritannien, Tyskland og Polen er lovende.

 

  • Selskabet har løftet de langsigtede finansielle mål for EBIT-marginen og afkastet af den investerede kapital, mens målet om en finansiel gearing fortsat er 1-2x EBITDA. På ESG-området har H+H fremsat mål om en løbende reduktion af CO2 udledningen fra produktionen. I 2050 skal man nå et mål om netto nul emission.

 

  • H+H står stærkt med sine to komplementære produkter, porebeton og kalksandsten, der kan bruges til både lavt- og etagebyggeri. Sidstnævnte er der er stort behov for i storbyer.

 

  • Som producerende virksomhed er H+H udfordret af de stigende råvarepriser, som man dog i videst muligt omfang sender videre til kunderne. Transportudgifterne er også en udfordring, og for hele byggesektoren har renteudviklingen stor betydning.

 

  • Med virkning fra 04-03-2022 har selskabet igangsat et program om køb af egne aktier for 150 mio. kr. Intentionen er efterfølgende at annullere de opkøbte aktier, hvilket vil bidrage til at styrke de økonomiske nøgletal.

 

  • Senest 01-03-2023 overtager Dr. Jörg Brinkmann CEO-posten fra Michael Troensegaard Andersen.

 

  • Aktien egner sig godt til at ligge i en langsigtet portefølje.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.