Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Aktieanalyse af GomSpace 05-05-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 12 SEK

 

Aktievurdering:


Kursudvikling 0-6 mdr.: 12 – 16

 

Kursudvikling 12-18 mdr.: 16 - 40

 

 

Opløftende Q1-regnskab med høj ordreindgang, stigende omsætning, forbedret bruttomargin og et positivt driftsresultat. En ny storaktionær har tilført selskabet 96 mio. SEK i nettoprovenu, hvilket har styrket den likvide reserve til 150,8 mio. SEK. Ny strategi skal gøre GomSpace til Europas førende inden for nano- og mikrosatellitter.

 

Risikoen i casen er blevet reduceret efter tilførsel af 96 mio. SEK i ny kapital. Det er sket ved udstedelse af 10.454.960 nye aktier á kurs 9,81 SEK til The Hargreaves Family Fund No. 14, der herefter ejer 16,67 % af aktierne. Kapitaludvidelsen skete med en discount på kun 1,7 %. Bag selskabet står briten Peter Kendal Hargreaves, der via sit selskab Goonhilly ejer verdens første private globale rumkommunikationsnetværk. Den nye investor løser to udfordringer for GomSpace: 1) Den likvide reserve styrkes. 2) Selskabet får en stor og stabiliserende investor med kendskab til branchen og et ønske om at kommercialisere nanosatellitbranchen.

 

Året er startet godt for med en stigning på 122 % i omsætningen, 74 % i ordreindgangen, en forbedring af bruttomarginen til 32 % og EBIT-marginen til 5 %. Q1 blev således endnu et kvartal med positiv drift.

 

Ordrebogen er på 502,2 mio. SEK efter tilgang på 41,5 mio. SEK i kvartalet, hvoraf kommercielle kunder med de højeste marginer stod for 79,5 % af de nye ordrer. Ordrebogen rækker cirka to år ud i fremtiden.

 

Ledelsen har fremlagt en strategi med et mål om at blive den førende europæiske nanosatellit producent og siden verdens førende leverandør af satellitter-as-a-service. Målet skal nås ved salg af standardprodukter og satellitter i større konstellationer. Det vil i så fald øge marginerne, da der er tale om allerede udviklede produkter, ligesom man vil opnå stordriftsfordel i salget. Det lyder enkelt, men man lykkes kun hermed, ved at markedet, som forventet, udvides især på det kommercielle marked. Hvis strategien lykkes, vil indtjeningen blive forbedret markant. Ledelsen overvejer tiltag for at finansiere vækstrejsen.  

 

Potentialet i nanosatellitbranchen er enormt. Det vigtige for GomSpace er at bevare det teknologiske forspring på selskabets spidskompetence områder inden for radiokommunikation og dataoverførsel. Hvis det lykkes, skal GomSpace nok få sin andel af det på sigt meget store marked for nanosatellitter. Aktien har derfor et stort potentiale.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.