Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

GomSpace - aktieanalyse den 29-04-2020

 

Kurs på analysetidspunktet: 7,0 SEK.

 

Anbefaling:

Kort sigt: Køb

Langt sigt: Køb

 

2020 er startet fint med en salgsvækst på 35 %. Driften er forbedret, men der er fortsat negative tal, nemlig et underskud på 8,5 mio. SEK (-27,6 mio. SEK i Q1/2019). Bruttomarginalen er steget fra 1 % til 24 %. Ledelsen forventer i år et salg på 160-185 mio. SEK, men man dropper nu den langsigtede målsætning om et salg på 1,5 mia. SEK i 2023.

 

 

  • Salgsvækst på 35 % til 40,5 mio. SEK i Q1. Ordreindgangen er steget med 25 % til 18,4 mio. SEK, hvilket dog er lavere end ledelsens forventning. For 2020 fastholdes målet om at konvertere 160-185 mio. SEK fra ordrebogen til omsætning. Aktieinfo anser det som muligt, men det er samtidig afgørende for væksten, at man formår at opnå flere ordrer, end man udfører (Book-to-Bill ratio over 1,0). 

 

  • Det er vigtigt, at GomSpace får et gennembrud i salget af pakkeløsninger omfattende satellit-netværk. Kortsigtet hæmmes bestræbelserne herpå af Corona-virussen, der giver stor usikkerhed hos kunderne. Det er vanskeligt for GomSpace´s kunder at indgå nye, store aftaler – især fordi mange af disse kunder er relativt nystartede virksomheder, der er afhængig af adgang til finansiering.

 

  • Det er opløftende, at der i Q4 blev indgået en ordre med Lockheed Martin og en kunde i De Forenede Arabiske Emirater. Som europæisk aktør er det vanskeligt at sælge til amerikanske kunder. Derfor er aftalen med Lockheed Martin efter Aktieinfos vurdering vigtig. Det er samarbejdet med University of Arizona, American FreeFall Aerospace og Rincon Research efter vores mening også. GomSpace omtaler kun ganske kort samarbejdet i sit Q1- regnskab, så måske skal det ikke tillægges for stor værdi. Det er dog positivt, at kunder i USA åbner op for samarbejde. USA er verdens største og vigtigste marked for store satellitter og nanosatellitter.

 

  • Markedet for nanosatellitter vurderes af flere branchemedier til at stå over for en stor fremtid, men opsvinget trækker ud. Hele branchen – både kunder og producenter – er udfordret økonomisk og nu også af Corona. For den unge branche er det vanskeligt at styre sikkert frem mod det punkt, hvor et boom i ordrerne vil tage fart. For GomSpace gælder det om at holde ud og fortsætte den teknologiske udvikling trods økonomisk smalhals. I den henseende er det europæiske rumagentur (ESA) en vigtig kunde og et kvalitetsstempel for GomSpace. ESA er pt. afgørende som kunde og stod for 28 % af sidste kvartals omsætning. Løsning af disse komplekse opgaver er med til at holde GomSpace teknologisk i front. Samtidig er det i næste led muligt men også afgørende at kunne overføre den opnåede ekspertise til brug ved projektsalg i det kommercielle marked. Det er nemlig her, at væksten for alvor skal opnås.

 

  • GomSpace er en aktie med et højt niveau for risiko og afkast. I forhold til de oprindelige planer er næsten alt blevet forsinket. Visioner om en stor fremtid kan ikke i sig selv genskabe optimismen blandt investorerne. Der skal facts på bordet med vækst i salg og udførelse af opgaver, så der kan komme et positivt nyhedsflow. Når det lykkes, vil børskursen atter kunne vinde styrke. 

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.