Aktieanalyse af GomSpace 08-06-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 1,48 SEK

 

Aktievurdering:


Kursudvikling 0-6 mdr.: 1 – 2

Kursudvikling 12-18 mdr.: 2 - 5

 

 

 

Carsten Drachmann tiltrådt som ny direktør. Gennemført kapitalrejsning med styrkelse af den likvide reserve. Optaget lån hos EIB. Ikke rentable aftaler med European Space Agency er efter gensidig aftale blevet annulleret. Lønsomhed vægtes højere end omsætning. Hensigtserklæring om samarbejde med amerikansk partner. Målet er at blive cash-flow positiv i anden halvdel af 2024. Investortilliden skal genskabes.

 

 • Salg i første kvartal på 78,15 mio. SEK, hvilket er på niveau med samme periode sidste år. Bruttomarginen faldt til 12 % på grund af ugunstigt salgsmiks med overvægt af ingeniøropgaver med lave marginer. EBIT endte på -14,0 mio. SEK mod -4,2 mio. SEK i samme periode året før.
 • Carsten Drachmann med kompetencer fra lederjob inden for rumfart, IT, satellit- og telekommunikation overtog 13-03-2023 posten som CEO. Han har straks besluttet at sætte lønsomhed over omsætning. Som led i denne strategi er to aftaler med European Space Agency efter gensidig aftale blevet annulleret, da det ikke var muligt for GomSpace at levere inden for budget og med acceptable marginer. Ordrebogen vil blive reduceret markant.
 • På mellemlangt sigt er målet fortsat at øge salget, men kun hvis det sker lønsomt. Det er første skridt på vejen mod målet om cash-flow positiv drift fra andet halvår 2024.
 • GomSpace har indgået en uforpligtende partneraftale med amerikanske Science Applications International Corp., der er et stort selskab i spaceindustrien. Såfremt det ender med et formaliseret og endeligt samarbejde, kan det åbne for salg på det vigtige amerikanske marked for rumfart, herunder mikro- og nanosatellitter. Vi forventer, at flere partneraftaler kan blive indgået både i USA og andre lande.
 • Omkostningerne reduceres i år med 30 mio. SEK og 60 mio. SEK med fuld årlig effekt fra 2024 efter at medarbejdertallet er blevet reduceret og tilpasset en periode med lavere aktivitet. Alligevel bliver 2023 endnu et år med underskud på driften.
 • Likviditeten er blevet styrket via en kapitalrejsning og modtagelse af et lån fra Den Europæiske Investeringsbank. Likviderne rækker mindst til ultimo 2024. Første lånetranche fra EIB har tilført 57 mio. SEK i ny kapital (to ekstra trancher udestår baseret på dyre vilkår og covenants), men desværre er aftalen med EIB bundet op på nogle hårde og på sigt udvandende vilkår.
 • Antallet af aktionærer er i seneste kvartal faldet fra 11.153 ultimo 2022 til 10.973. Det viser, at nogle aktionærer ikke længere har tillid til selskabet. Der er dog fortsat fuld opbakning fra de tre storaktionærer. Kapitalrejsningen lykkedes med en 83 % andel fra aktionærerne. Det sikrede et bruttoprovenu på 101,3 mio. SEK ud af den varslede ramme på 100-125 mio. SEK. At man rammer i den nedre del af det udmeldte interval viser, at investortilliden er reduceret.
 • Uagtet af kapitalrejsningen lykkedes, er GomSpace fortsat inde i en vanskelig fase. Med den ene hånd skæres der ned og til, mens der med den anden søges nye fremadrettede tiltag, der kan genskabe lønsomheden og på sigt sikre vækst.
 • Det vigtigste på kort sigt er, at Carsten Drachmann som ny CEO formår at inspirere de resterende medarbejdere, at fastholde dem og at levere på strategien. Investorernes tillid er udfordret, og der er ikke plads til flere hovsa-løsninger. Hvis det lykkes at genskabe profitabilitet fra anden halvdel af 2024, vil det styrke investortilliden. Som aktionær gælder det derfor om at vurdere, om man tror på fremtiden for selskabet eller ej.
 • Aktieinfo vurderer, at tålmodighed kommer til at betale sig. Alle branchekendere er enige om, at markedet for mindre satellitter har et stort potentiale indenfor tracking af skibe, lastbiler, flytrafik, vejrobservationer, militær overvågning m.m. Et eksempel på kommerciel udnyttelse af stadig flere opsendte satellitter er luftfartsindustrien. Mere effektiv satellitovervågning kan forkorte flyruter, da fly sikkerhedsmæssigt kan flyve tættere på hinanden. Det kan spare miljøet for enorme CO2-udledninger og reducere flyselskabernes fuel forbrug.
 • Efter vores vurdering rummer en investering i GomSpace langsigtet spændende perspektiver, men det kræver at det lykkes at få sorte tal på bundlinjen indenfor overskuelig fremtid. Det vil nemlig blive nærmest umuligt igen at skulle bede aktionærerne om nye penge. GomSpace SKAL derfor levere, hvad der loves. I så fald kommer investortilliden tilbage, og efter vores vurdering er Carsten Drachmann manden, der kan genrejse GomSpace. Det kommer dog til at kræve tålmodighed fra aktionærernes side, og risikoen er høj, til der kommer beviser på en vending af casen til det bedre.

 

Analysen kan tilgås via dette link.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.