Aktieanalyse af GomSpace 06-12-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 5,53 SEK

Aktievurdering:


Kursudvikling 0-6 mdr.: 3 – 7

Kursudvikling 12-18 mdr.: 7 - 12

 

 

 

En stor kunde har ikke betalt for udført og igangværende arbejde. GomSpace har taget konsekvensen og stoppet al videreudvikling for kunden. Bagsiden af medaljen er en betydelig nedskrivning af ordrebogen samt en nedjustering af forventningerne til årets omsætning og indtjening. Nye penge fra EIB og bestående aktionærer skal sikre driften.

 

  • Tvisten bør søges løst via dialog. I bedste fald lykkes det at få kunden til at betale udeståendet på 57 mio. SEK helt eller delvist, hvorefter samarbejdet atter genoptages. I værste fald lægger kunden sag an mod GomSpace for at bryde eller misligholde aftalen (selvom GomSpace mener at have leveret i henhold til aftalen).
  • Den umiddelbare konsekvens for GomSpace ved denne tvist er den negative påvirkning af den likvide reserve, der er faldet til 35,2 mio. SEK pr. udgangen af tredje kvartal. Imidlertid er det lykkedes GomSpace at opnå ekstern funding til at sikre den videre drift via et bridgelån hos en række eksisterende aktionærer samt ved indgåelse af en låneaftale med Den Europæiske Investeringsbank.
  • Det er opløftende, at samarbejdet med Unseen Labs i september blev udvidet til at omfatte ekstra seks satellitter til en samlet kontraktværdi på 43 mio. SEK. Unseen Labs var i tredje kvartal den største kunde med en andel af omsætningen på 34 %. I de første tre kvartaler var European Space Agency den største kunde med en andel af salget på 17 %.
  • Den likvide reserve er blevet/bliver tilført 5 mio. EUR (ca. 55 mio. SEK) fra EIB og 53,6 mio. SEK via et bridgelån fra de eksisterende aktionærer, hvis gæld skal omlægges til aktier i en planlagt emission på 100-125 mio. SEK i 2023. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, om man skal deltage i emissionen, da udbuddet endnu ikke er kendt.
  • Ledelsen har hurtigt reageret ved at sikre likviditeten, og selskabet fastholder køreplanen for den igangsatte strategiplan ”Vision 2030”. Aktionærernes tålmodighed testes dog. Det så virkelig godt ud, indtil problemerne med den store kunde satte ind. Nu betyder de nye udfordringer, at aktionærerne skal igennem en emission formentlig i løbet af første kvartal 2023.
  • Den forestående emission vægter negativt på aktiekursen. Selvom den likvide reserve er blevet polstret via lån fra EIB og et bridgelån fra en række aktionærer, er risikoen i casen øget, da en vigtig forudsætning i genrejsningen er profitabel vækst. Det er bydende nødvendigt, at den kommende emission bliver succesfuld. Vi sætter et bredt kursinterval i vurderingen af aktiekursen på 0-6 måneders sigt henset til emissionen. Kursudvikling på 12-18 måneders sigt forudsætter, at emissionen bliver fuldtegnet og at indtjeningen forbedres markant.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.