Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

GreenMobility – aktieanalyse den 24-09-2019

 

Kurs på analysetidspunktet: 92

 

Anbefaling:

Kort sigt: Afvent køb

Langt sigt: Køb

 

 

Bybil-konceptet fra GreenMobility er på vej ind i ni nye byer. Forretningen i København ventes i år at opnå break-even på driften. Indtrængning i Oslo sker langt hurtigere end i sin tid i København. Ledelsen arbejder på at tage aktien ind på hovedbørsen i Danmark. Aktien rummer take-over potentiale.

 • Der er for nylig indgået foreløbige aftaler om etablering af bybils-konceptet i ni nye byer. I forvejen findes konceptet i København og Oslo. Det ligner et gennembrud for selskabets internationalisering.

 • Målet er at selskabets koncept vil være udbredt til over 15 byer i Europa ved udgangen af 2021. Det skal sikre en omsætning på 75-85 mio. kr. og break-even på driften i 2021.

 • Inden udgangen af 2019 venter selskabet, at der vil være indgået aftale med 8-10 byer (ni er delvist sikret). Henset til disse oplysninger finder vi målet om mere end 15 byer i 2021 meget konservativt.

 • GreenMobility rammer en række megatrends, der åbner op for kraftig vækst i årene fremover. Udviklingen med flytning fra land til by giver trafikale og parkeringsmæssige udfordringer samt forurening i storbyerne. GreenMobility forventer at bidrage med en reduktion af CO2-udslippet på 10.000 tons i 2021, samt at bidrage til en reduktion i antallet af private biler på vejene i byer.

 • Deleøkonomien vinder indpas – især hos unge mennesker. Dertil kommer, at stadig flere lever som singler med begrænset økonomisk råderum til at købe egen bil. Bybil-konceptet rammer tankerne bag deleøkonomi perfekt.

 • GreenMobility er som navnet også siger en virksomhed med en klar grøn profil. Der er en voksende fokus på bæredygtighed både hos forbrugerne og fra politisk side.

 • EU har fastsat grænser for, hvad biler må udlede af CO2. Det vil kunne øge interessen for den typebybilsprojekter, som GreenMobility tilbyder. Interessen kommer fra eksempelvis bilfabrikker.

 • Man har opnået gode erfaringer fra opstartfasen i København. IT-udviklingsomkostninger til startfasen er afholdt. Nu skal projektet eksporteres, og i juli fik man et gennembrud med nye aftaler i Belgien og England. Seneste nyt er, at man selv vil åbne i Malmø og Gøteborg (på corporate basis).

 • Med en kapitalindsprøjtning på 35 mio. kr. brutto fra en emission i foråret kan driften opretholdes til ind i 2020. En rettet emission på 30-40 mio. kr. er planlagt i H2 2019 samt en kapitalrejsning i H1 2020 i forbindelse med flytning af aktiens notering til hovedmarkedet på Nasdaq København. Det vil udvande de bestående aktionærer men er en nødvendighed.

 • Aktien er noteret på First North og præget af lav omsættelighed. Det afholder mange fra at købe aktien. Derfor er det glædeligt, at ledelsen arbejder på at få aktien optaget til handel på hovedbørsen (small-cap indekset).

 • Der er høj risiko i et selskab, der vokser markant. Odds for succes vurderer vi dog som værende særdeles gode. Konceptet har vist sin berettigelse i København, og mange europæiske byer har fokus på grønne transportløsninger, ligesom bilfabrikkerne investerer massivt for at etablere sig som delebils udbyder af eldrevne biler. Mange byer står klar.

 • GreenMobility er en spændende investeringsmulighed med en skalerbar forretningsmodel. Upside potentialet skal primært udnyttes ved at overføre konceptet til andre storbyer. Ledelsens hovedopgave er i løbet af de næste par år at 2-3 doble indtægterne. På langt sigt ser vi et stort potentiale i aktien. På kort sigt er vi mere forbeholdne, idet de forestående emissioner vil udvande de nuværende aktionærer.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.