Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Aktieanalyse af Den Jyske Sparekasse den 27-05-2019

 

Kurs på analysetidspunktet: 76

 

Anbefaling:

 

Kort sigt: Hold

 

Langt sigt: Køb

 

 

Pengeinstitutsektoren er presset på indtjeningen, hvilket også gælder for Den Jyske Sparekasse. Målsætningen er at nedbringe risikoen mod landbrugskunder på et tidspunkt, hvor denne branche har det vanskeligt. Fra 2021 forventer vi et mere normalt niveau for indtjeningen set i forhold til andre pengeinstitutter, hvilket burde kunne øge interessen for aktien.

       

 

  • Den Jyske Sparekasse blev børsnoteret 22-11 2018, og det er endnu ikke lykkedes for alvor at skabe interesse blandt investorerne. Nykredit, AP Pension og Arbejdernes Landsbank er alle storaktionærer i lighed med Finansiel Stabilitet. Fem fonde fra de oprindelige sparekasser ejer tilsammen 12,8 %. Kundekredsen besidder i hovedsagen de resterende 47 %, som fremkom ved ombytning af garantkapital til aktier ved A/S-omdannelsen.

  • Inden udgangen af 2022 er det målet at nedbringe sparekassens eksponering i udlån til landbrug og fast ejendom. Det er en vanskelig proces, idet landbruget er hårdt presset økonomisk. Samtidig skal aktiviteten med private kunder øges. Processen forløber tilfredsstillende og hurtigere end forventet.

  • I lighed med andre pengeinstitutter har der siden Finanskrisen været stagnation i udlånet og stigning i indlånet.

  • Omlægningen af kapitalgrundlaget vil i 2019 indebære en besparelse på 50 mio. kr. set i forhold til 2017.

  • Solvensreglerne plus bufferkrav suppleres i år med et såkaldt NEP-krav, der indfases trinvis. Det individuelle solvenskrav er fastlagt til 10,2 %, hvilket kan opfattes som udtryk for den vurderede risikoprofil. Hertil kommer bufferkrav, der også øges i år. Sparekassen har fastlagt en intern regel om 5 procentpoint overdækning, hvilket ikke er opnået pr. 31-03. Årets forventede overskud ventes dog at bringe tallet op over 5 % igen ultimo 2019.

  • Der er indgået en aftale med Nykredit om overdragelse af 75 % af en aktiepost i Sparinvest Holding, der vil indebære en særlig indtægt på 94 mio. kr. Aftalen skal dog først godkendes og ventes gennemført i Q3.

  • Den ovenfor nævnte særlige indtægt vil medføre højere indtjening i 2019 end normalt. Vi forventer, at sparekassen først fra og med 2021 vil være sluppet fri af skyggerne fra fortiden. 2019 og 2020 forventes derfor at være præget af vanskelige ydre forhold, hvilket indebærer en forlænget fase med høj risikoprofil.

  • Sparekassen er følsom overfor udviklingen i landbruget og renteniveauet. Lav rente udgør en stor fordel med hensyn til kreditrisikoen. Realistisk set kan en normal standard for pengeinstitutbranche forventes opnået i 2021 i Den Jyske Sparekasse. Aktien (76) handles til meget lave nøgletal med en kurs/indre værdi på 0,5 og P/E (2019E opgjort for det ordinære resultat uden den forventede særlige gevinst) på kun 6,4.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.