Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Aktieanalyse af Den Jyske Sparekasse den 27-03-2020

 

Kurs på analysetidspunktet: 62

 

Anbefaling:

 

Kort sigt: Køb

 

Langt sigt: Køb

 

 

Strategien er at gøre Den Jyske Sparekasse orienteret mod privatkunder med lav risiko. Nedbringelse af udlån til landbruget fortsætter og forventes afsluttet i 2021. Indtjeningen belastes af store hensættelser til tab. Aktien handles til kun 37 % af indre værdi, og sammen med forbedringsprogrammet giver det mulighed for værditilvækst i de kommende år.

 

 

  • Tilpasning af udlånsporteføljen forventes afsluttet i år. Sparekassen vil fremover blive tildelt voksende anerkendelse for denne reduktion i risikoprofilen. Det vil vise sig i form af lavere krav til individuel solvens og højere aktieværdi. Fokus fremover lægges på privatkunder.

  • De skærpede krav til buffere og især NEP-kapital udgør en begrænsning på vækstmuligheden og indebærer direkte merudgifter til nye obligationslån med særlige NEP-forbehold. Der er dog plads til den ønskede vækst.

  • Nye vurderinger af behovet for hensættelser gav sidste år et afbræk i den nedadgående trend. Heldigvis blev det mere end opvejet af indtægter fra udbytte og salg af 75 % af aktierne i Sparinvest. Omkostningerne er under kontrol. Aktivitetsomfanget målt på balanceposter voksede med 5 % som et positivt signal.

  • Indtjeningen i 2020 estimerer Aktieinfo til at blive et overskud på ca. 145 mio. kr. før skat. Hensættelser til tab indgår her med et skøn på 80 mio. kr. Som følge af tidligere års underskud er skatteposten tæt på nul.

  • Egenkapitalforrentningen (rentabiliteten) ligger på ca. 8 %, men de fortsat høje hensættelser vil belaste svarende til ca. 3,5 %. I 2022 påregnes denne proces at være definitivt overstået.

  • Den generelt dårlige kursudvikling for aktier i pengeinstitutsektoren i de sidste par år har lagt et pres oppefra og ned på de lokale pengeinstitutters børsværdi, og det rammer derfor også DJS-aktien.

  • Sparekassens markedsposition, lave børsværdi og langsigtede udviklingsmuligheder må indebære interesse fra andre pengeinstitutter i en fusion eller anden form for overtagelse. I takt med færdiggørelsen af kvalitetsløftet øges sandsynligheden for en udvikling i den retning.

  • Strukturen blandt aktionærerne er stabil. Det reelle frie flow har pt. en børsværdi på kun ca. 270 mio. kr. Børskursen er derfor følsom for de få ordrer som søges udført i markedet. En positiv udvikling i Sparekassen som forretning vil afhjælpe dette problem.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.