Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Aktieanalyse af Den Jyske Sparekasse den 20-08-2020

 

Kurs på analysetidspunktet: 70

 

Anbefaling:

 

Kort sigt: Hold

 

Langt sigt: Hold

 

 

Basisindtjeningen udvikler sig fornuftigt trods et midlertidigt fald i udlånet og dermed faldende renteindtægter. Ledelsen valgte i Q1 at hensætte ekstra 60 mio. kr. til eventuelle tab på udlån. Processen med at reducere kreditrisikoen fortsætter.

 

  • Corona-krisen har sat tydelige spor i regnskabet for første halvår, hvor et ledelsesmæssigt skøn for ekstra hensættelser på 60 mio. kr. har resulterer i et ikke tilfredsstillende resultat før skat på 1,7 mio. kr.
  • Halvåret er præget af begrænset låneefterspørgsel, hvilket vil ændre sig i takt med, at statens hjælpepakker med udskudte frister for betaling af moms og skat udløber. Indtjeningsmæssigt har det givet udfordringer, idet indlånsoverskuddet som en konsekvens af lavere efterspørgsel på lån kombineret med stigende opsparing er vokset til 3,6 mia. kr. Sparekassen har indført negative renter for at øge renteindtægterne på denne måde.
  • For nærværende er der ikke konstateret mærkbare udlånstab relateret til Corona-krisen, hvilket de statslige hjælpepakker og lønkompensationsordninger bidrager til. Risikoen for tab på udlån til dog stige i takt med at ordningerne udfases.
  • Sparekassens eksponering mod landbruget er på 16,7%, og heldigvis klarer sektoren sig godt med gode priser og afsætningsforhold. Her spøger Brexit dog som en ”Dark Horse”.
  • Eksponeringen mod de hårdest ramte erhverv inden for transport, hoteller og restaurationer er på beskedne 2,9%.
  • Privatkundernes betalingsevne kan blive anfægtet, hvis arbejdsløsheden stiger. Her trækker det dog i positiv retning, at huspriserne i Sparekassens geografiske dækningsområde generelt er lave, og det øger chancen for at kunderne kan honorere deres lån også i tilfælde af arbejdsløshed. Stabile til stigende huspriser reducerer risikoen for tab.
  • Ledelsen løfter den nedre del af udmeldt Guidance for året til 20-70 mio. kr. i resultat før skat (før 10-70 mio. kr.). Indtjeningen bliver unormalt lav i år. Aktieinfo estimerer et resultat efter skat på 40 mio. kr. svarende til 4,0 kr. pr. aktie. P/E-tallet bliver i år unormalt højt. Til gengæld ligger kurs/indre værdiforholdet helt nede på 0,42. Vores estimat er behæftet med høj usikkerhed.
  • Det er vanskeligt at vurdere de langsigtede konsekvenser af Corona-krisen. Det vil især afhænge af udviklingen i ejendomspriserne, renteniveauet og som en ekstra risiko for landbrugssektoren forhandlingerne med Storbritannien omkring fremtidig handel med EU. Vi sænker derfor vores anbefaling til Hold.

 

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.