Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Aktieanalyse af Den Jyske Sparekasse den 19-08-2019

 

Kurs på analysetidspunktet: 68

 

Anbefaling:

 

Kort sigt: Hold

 

Langt sigt: Køb

 

 

Den Jyske Sparekasse leverer i første halvår ganske pænt på en række parametre. Desværre hensætter ledelsen ekstra 50 mio. kr. til tabsrisici på udlån, der ikke vedrører landbrug. Markant lavere tab må derfor forventes næste år, men afvikling af udlån til landbrug skal fortsætte i et par år endnu for at reducere denne risikoeksponering. Samtidig med neddroslingen udvides aktiviteten med privatkunder, og dette omfang vokser hurtigere end forventet. Her er fremtiden for sparekassen.

 

 • Den Jyske Sparekasse arbejder målrettet på at reducere risikoprofilen, og det går den rigtige vej. Lån og garantier til landbrug og fast ejendom reduceres, hvilket er en vanskelig øvelse. Sparekassens landbrugskunder har det for tiden bedre, men de dårligste låntagere er vanskelige at komme af med uden at det påfører sparekassen tab. Prisen på fast ejendom udvikler sig godt i de danske storbyer, men det gælder i mindre udstrækning for landområder i Jylland. Heldigvis er der allerede afsat store beløb til dækning af tab i form af hensættelser.

 • Samtidig er det hensigten at øge aktiviteten over for private kunder. Her går det også den rigtige vej, men kunder i sparekassens område har ikke de store behov for at optage lån. Det går snarere den modsatte vej med stigende indlån som følge af opsparing hos kunderne. Heldigvis er det lykkedes at øge indskud i pensionspuljer.

 • Processen med at reducere risikoen på udlån til landbrug og fast ejendom og øge indtjeningen på private kunder forløber generelt betragtet tilfredsstillende og hurtigere end forventet. Nye udlån har dog lavere margin.

 • Mange andre pengeinstitutter vil nemlig også gerne låne penge ud til de bedste betalere for at nedbringe deres indlånsoverskud. Kampen om gode kunder er stor, hvilket presser rentemarginalen.

 • Især andet kvartal har været præget af et højt konverteringsomfang på realkreditlån. Det har bidraget til at sende indtægterne pænt op, men det gælder også generelt for gebyrindtægterne.

 • Omlægningen af kapitalgrundlaget vil i 2019 og fremefter give en besparelse på 50 mio. kr. set i forhold til 2017.

 • Sparekassens solvens overstiger kravene fra Finanstilsynet med god afstand. De nye NEP-krav, der indfases trinvis, kan dog føre til optagelse af ny ikke-foranstillet seniorgæld i niveauet 200-240 mio. kr., som påregnes delt i trancher på 50-60 mio. kr. over de kommende år. Dette nye krav indebærer en merudgift.

 • Der er indgået en aftale med Nykredit om overdragelse af 75 % af en aktiepost i Sparinvest Holding, der vil indebære en særlig indtægt på 94 mio. kr. Aftalen er netop godkendt og ventes gennemført ultimo august.

 • Vi forventer, at sparekassen fra og med 2021 vil være sluppet fri af skyggerne fra fortiden. Både 2019 og 2020 forventes derfor at være præget af afvikling af udlån, så den tilsigtede lavere risikoprofil opnås.

 • Sparekassen er følsom overfor udviklingen i landbruget og renteniveauet. Realistisk set kan en normal standard som pengeinstitutbranchens indtjening først opnås i 2021 eller 2022. Aktien (68) handles til meget lave nøgletal med en kurs/indre værdi på 0,46 og P/E 2019E på 4,4 (11,3 uden indregning af salgsgevinsten på Sparinvest).

 •  

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.