Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Aktieanalyse af Den Jyske Sparekasse den 09-12-2019

 

Kurs på analysetidspunktet: 71

 

Anbefaling:

 

Kort sigt: Hold

 

Langt sigt: Køb

 

 

Fremgangen spoleres i år af øgede hensættelser på kreditter. Et mere normalt niveau for tab må forventes i 2020. Reduktion af udlånet til landbrug skal færdiggøres i 2021, og samtidig udvides aktiviteterne med private kunder. Sparekassen er ved at ændre sin profil til en mere traditionel linje med lav risiko. Med en uhørt lav børskurs udgør det potentialet i aktien. 

 

  • Kernepunktet i udviklingen hos Den Jyske Sparekasse er afslutningsfasen af en årrække med store tab på udlån til især landbrugskunder. Omfanget og kvaliteten af disse udlån vil være bragt på plads i løbet af de kommende to år. Udviklingen i landbrugets økonomi påvirkes dog hele tiden udefra. I år er der indtrådt en markant forbedring, men samtidig er der nye problemer inden for minkavl, hvor man har udlånt ca. 100 mio. kr.

  • På den positive side satser ledelsen på at udvide aktiviteten med private kunder plus mindre og mellemstore virksomheder i Sparekassens lokalområder. Der er fastlagt mål for en reduktion i udlån og garantier til landbrug og fast ejendom, og vækstmål for private. Fast ejendom har nået målet. Stort omfang i konverteringen af realkreditlån skubber til den udvikling i privatsektoren i disse måneder.

  • Nettorenterne er under pres mens gebyrer og provisioner udvikler sig positivt. Konkurrencen er hård om gode kunder og rentemarginalen presses. Eksisterende kunder med svag økonomi må derimod acceptere deres rentevilkår. Der foregår hele tiden en neddrosling af disse kunders udlån, og det reducerer renteindtægterne.

  • Stagnation har derfor præget Sparekassen, men nu begynder der atter at komme fremgang i balanceposterne samlet set og for indlån. Udlånet til private udvides heldigvis også, men det opvejes af fortsat neddrosling i eksponeringen mod landbrug. Reduktionen af udlån til ejendomsprojekter anses for overstået.

  • Økonomisk har man været presset af de omfattende tab. Hensættelser og underkursværdier er på 1,4 mia. kr. Til sammenligning er Sparekassens egenkapital bogført til 1,6 mia. kr. Solvensmæssigt har man ikke desto mindre en god dækning med 18,5 %. Det skyldes kapitaltilførsel ved en aktietegning på 200 mio. kr. rettet mod Nykredit, AP Pension og Arbejdernes Landsbank. I denne plan indgik en efterfølgende børsnotering af aktien.

  • Egenkapitalgrundlaget muliggjorde ændringer i ansvarlige lån (besparelse 50 mio. kr. årligt i forhold til 2017).

  • Genrejsningen af Sparekassen og voksende tillid udgør den afgørende udvikling. I år er der imidlertid sket et tilbageslag i den positive udvikling, idet ledelsen - og efterfølgende også Finanstilsynet – har ønsket en ekstra forøgelse af hensættelserne. En salgsgevinst (81 mio.kr.) på aktier i Sparinvest opvejer dog dette tab.

  • Indtjeningen i 2020 tegner til at blive tilfredsstillende og indebærer en forrentning af egenkapitalen på ca. 10 %. Ved fuld selskabsskat svarer det til 8 %.

  • Vi forventer, at Sparekassen fra og med 2021 vil være sluppet helt fri af skyggerne fra fortidens tabsproblemer.

  • Sparekassen er fortsat følsom over for udviklingen i landbruget og renteniveauet. Risikoprofilen er fremdeles høj men på vej mod en normalisering set i forhold til mellemstore pengeinstitutter. Aktien (71) handles til meget lave nøgletal med kurs/indre værdi på 0,43 og P/E 2020E på 3,9. Udlodning kan næppe forventes før 2023.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.