Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Aktieanalyse af Den Jyske Sparekasse den 26-11-2018

 

Kurs på analysetidspunktet: 72

 

Anbefaling:

 

Kort sigt: Afvent køb

 

Langt sigt: Hold

 

 

  • Den Jyske Sparekasse blev børsnoteret 22-11 efter ombytning af eksisterende garantkapital til aktier pr. 25-06. Der var dog i sommer blevet udstedt 2,67 mio. nye aktier i en rettet emission mod tre finansielle investorer (200 mio. kr. i provenu; kurs 75). Finansiel Stabilitet er desuden en stor aktionær med 12,5 % i andel baseret på ombytning af garantkapital. Fem fonde fra de oprindelige sparekasser ejer tilsammen 12,8 %. Kunder besidder ca. 47 % af aktierne fra ombytningen af garantkapital efter omdannelsen til A/S i juni måned. En Sparekassereserve på 696 mio. kr. indgår i egenkapitalen og er underlagt særlige regler og beskyttelse.

  • Sparekassens udvikling og indtjening: Konsolidering præger forretningen, og den vigtigste opgave er fortsat håndtering af kreditrisici med landbrugskunder i centrum. Neddroslingen i udlån til denne sektor forventes først afsluttet i 2022. I lighed med andre pengeinstitutter har der været stagnation i udlånet og en stigning i indlån. Omlægningen af kapitalgrundlaget vil på årsbasis indebære en besparelse på 50 mio. kr. set i forhold til 2017 (fuld vægt i 2019).

  • Solvensreglerne plus bufferkrav suppleres næste år af et såkaldt NEP-krav, der indfases trinvis. Det individuelle solvenskrav er fastlagt til 10,5 %, hvilket kan opfattes som udryk for den vurderede risikoprofil. I forvejen har bestyrelsen selv fastlagt en intern regel om 5 procentpoint overdækning af dette solvenskrav. Der forventes optaget lån med særlige NEP-rettede forbehold til dækning af ekstra kapital. Netto vil det medføre en merudgift.

  • Frie, ikke-finansielle investorer (tidligere garanter, dvs. kunder) ejer ca. 4,7 mio. styk aktier, svarende til en markedsværdi på kun 340 mio. kr. I startfasen som børsnoteret aktie er der dog udsigt til ekstra interesse for salg, idet garanterne reelt har siddet fastlåst med deres placering i 5 år, hvor indløsning ikke kunne finde sted pga. Sparekassens pressede solvensmæssige forhold. Med børsnoteringen er denne knude løst op.

  • Forbedring af risikoprofilen mht. landbrug og følsomheden i relation til renteniveauet (lav rente er en stor fordel) såvel som indtjeningsevnen vil tage tid. Denne indsats forløber planmæssigt. Realistisk set kan en normal standard set i forhold til den danske pengeinstitutbranche forventes opnået i 2021, dvs.om to-tre år. Aktien handles til meget lave nøgletal med kurs/indre værdi 0,5 og P/E (2019 estimat ved proforma 22 % skat) 6,7.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.