Aktieanalyse af Columbus 30-05-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 7,1

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 6,5 – 8

Kursudvikling 12-18 mdr.: 8 – 12

 

Organisk vækst på 12 % i lokale valutaer i Q1. EBITDA-marginen blev styrket til 10,0 %, hvilket er en markant forbedering. Pr. 11-04-2023 har Columbus købt ICY Security, hvilket åbner et nyt vækstmarked for IT-sikkerhed. For 2023 fastholdes forventningerne om en organisk omsætningsvækst på 8-12 % og en EBITDA-margin på 7,4-9,0 %. De finansielle mål for 2023 jævnfør strategiplanen Focus23 nås med stor sandsynlighed.

 

 

 • Columbus har fået en stærk start på året med en organisk vækst på hele 12 %. Størst vækst blev opnået på det danske og britiske marked. Valutamodvind som følge af fald i værdien af især NOK og SEK gør, at væksten i rapporteret valuta ender på 7,2 %. Columbus har nu præsteret organisk vækst i de seneste otte kvartaler.
 • Der er opnået markant vækst i de strategisk vigtige forretningsenheder. Digital Commerce vækstede 28 %, Data & Analytics 26 % og Customer Experience & Engagement 35 %. Den største forretningsenhed, Dynamiscs, øgede salget med 8 %.
 • EBITDA steg med hele 32,6 % til 39,2 mio. kr. svarende til en EBITDA-margin på 10 % mod 8,1 % i samme kvartal sidste år.
 • Indtjeningsforbedringen sker som konsekvens af stigende aktivitet og øget effektivitet. 67 % af konsulenternes timeforbrug blev således faktureret mod 62 % i samme kvartal sidste år. Trods den stigende effektivitet ser ledelsen basis for yderligere optimeringer til gavn for indtjeningen.
 • Sidste år investerede Columbus i en række organisatoriske tiltag, der sikrer bedre samarbejde mellem de interne salgsgrupper med henblik på løsning af store og komplekse opgaver til gavn for bestående kunder, men det har også tiltrukket nye kunder. Columbus melder om tilgang af flere store kunder og en stærk ordrebog.
 • Selskabets strategi med målrettet fokus på større kunder i en nøje defineret kundegruppe giver nu den ønskede effekt på både salg og indtjening.
 • Et vigtigt mål er, at gentagen omsætning skal øges i andel af omsætningen. Også på det punkt leverer Columbus, da andelen er vokset til 12,4 % i Q1.
 • Pr. 11-04-2023 har Columbus købt IT-sikkerhedsfirmaet ICY Security, hvorved man styrker sig på et marked i høj vækst. IT-sikkerhed har aldrig været mere vigtig. ICY Security tilfører koncernen 50 specialister, mere end 70 kunder, en omsætning på 66,5 mio. kr. og et EBITDA-resultat på 4,6 mio. kr. (ureviderede 2022-tal). Columbus indregner ICY Security i 8½ måned, hvilket er årsagen til den hævede Guidance for 2023 på 50 mio. kr. for omsætningen og 4 mio. kr. for EBITDA.
 • Det øger tilliden til selskabet og ledelsen, at de finansielle mål for 2023 med stor sandsynlighed nås. Opkøbet af ICY Security anser vi som et klogt træk, da IT-sikkerhed og IT-effektivitet står højt på mange selskabers to-do-list.
 • Med udsigt til at målene i Focus23-strategiplanen opfyldes, ser vi des mere frem til senere på året, når ledelsen løfter sløret for en ny strategiplan dækkende 2024-26. Internt er der foretaget en række fremadrettede dispositioner og organisatoriske ændringer, der alle har som mål at øge salget på en lønsom og mere effektiv måde med de rette services målrettet den udvalgte kernekundegruppe: større fødevare-, detail- og produktionsvirksomheder.
 • Den daglige omsætning i aktien er faldende. Det vidner om, at Columbus er en overset aktie, hvilket vi mener er en fejl. Selskabet leverer, hvad der stilles i udsigt, er trimmet på de interne linjer, ligesom selskabet har en målrettet og fokuseret strategi om at være en værdiskabende partner med stort branchekendskab for en nøje udvalgt kundegruppe. Det vil alt andet lige løfte omsætning og indtjening fremadrettet, hvilket gør Columbus til en god langsigtet placeringsmulighed – endda med mulighed for at købe på lavere multipler end selskabets Peer-group.

 

Hele analysen kan læses via dette link

 

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.




Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.