Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Columbus 17-05-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 8,25

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 8 – 11

Kursudvikling 12-18 mdr.: 11 – 16

 

 

7 % vækst i omsætningen i Q1. Solid vækst i forretningsområderne Data & Analytics, Customer Experience, Digital Commerce og Columbus Care. Geografisk imponerede Norge og Sverige med vækst på 13 % og 10 %. Stabilisering i USA. Guidance for 2022 fastholdes, også selvom man ikke længere indregner Rusland.

 

 

I 2021 solgte Columbus softwareselskabet To-Increase til en høj pris på 115 mio. EUR, hvilket medførte et ekstraordinært udbytte på 6 kr. pr. aktie og et tilsvarende fald i aktiekursen. Siden er fulgt frasalg i Baltikum og forretningen rettet mod mindre kunder i USA. I år er Rusland som en ekstraordinær disposition blevet frasolgt som følge af landets invasion af Ukraine, mens de øvrige salg sker i tråd med strategiplanen Focus23, som man nu er nået halvt igennem.

 

Hovedsigtet med Focus23 er at opnå en organisk lønsom vækst på min. 10 % fra 2023. Det skal ske ved at gøre Columbus til en højt specialiseret global konsulentvirksomhed med en skalerbar og strømlinet forretningsmodel. Fokus rettes mod større kunder i nøgleindustrierne detailhandel, produktion og fødevarer. Columbus retter sig således mod færre kunder på færre markeder, men til gengæld mod en kundegruppe, hvor selskabet besidder stærke kompetencer og har en stærk position.

 

One Columbus sikrer, at man kan levere globalt med en ensartet opgaveudførelse. Det giver stordriftsfordel, skalerbarhed og opnåelse af viden, således at man kan løfte opgaver omkring strategi- og forandringsrådgivning til større kunder. Opgaveløsning omfatter alt fra rådgivning, design, implementering og drift, hvorved man knytter kunderne tæt til sig. Høj kvalitet i rådgivningsprocessen og siden opgaveudførslen samt stor branchespecifik viden om de tre vigtigste kundegrupper skal sikre en høj kundeloyalitet og dermed en stigende andel af gentagen omsætning. Det vil i høj grad kunne øge lønsomheden.

 

Columbus er langt fremme i processen mod at blive en ren rådgivningsvirksomhed. Frasalg gør selskabet mere fokuseret, men samtidig skal der investeres i flere ansatte og nye forretningsmuligheder. Det er opløftende, at man i Q1 har kunne fakturere 62 % af konsulenternes tidsforbrug, hvilket er en fremgang fra 59 % i Q4 2021.

 

Trods frasalget i Rusland fastholder Columbus forventningerne til 2022, dvs. en organisk vækst i omsætningen på 8-15 % til 1.525-1.625 mio. kr. og en stigning i EBITDA på 34-62 % til 120-145 mio. kr. Målet for i år er at opnå en EBITDA-margin i intervallet 7,4-9,5 % (7,4 % i 2021).

 

Columbus er en virkelig interessant langsigtet investeringscase med stor upside i aktiekursen. Når man fra 2024 og frem formår at øge den organiske vækst med over 10 % årligt og samtidig opnår en forbedring i indtjeningsmarginerne, skal aktien prisfastsættes som Peer-gruppen med en P/E multipel i niveauet 20. Ved en fremskrivning berettiger det til en aktiekurs i 2024 i niveauet 16, som vi fortsat fastholder som potentielt mål på 12-18 måneders sigt. En positiv Joker er, at Columbus har take-over potentiale. Storaktionær Ib Kunøe må forventes på et tidspunkt at ville afhænde sin aktiepost, og det vil i givet fald kun ske med en pæn præmie, der vil komme alle aktionærer til gavn. Det skal desuden bemærkes, at storaktionæren Ib Kunøe har øget sin ejerandel i Columbus, ligesom CEO Søren Krogh Knudsen har købt aktier slut marts/primo april.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.