Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Columbus 13-09-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 7,77

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 7,5 – 9

Kursudvikling 12-18 mdr.: 9 – 13

 

Omsætningsvækst på 6 % i første halvår. Indtjeningen presses af blandt andet frasalget af aktiviteterne i Rusland. Baseret på en solid ordrebog og pipeline fastholder ledelsen Guidance for 2022.

 

  • Høj vækst i UK, Sverige og Norge, mens der var nedgang i Danmark og USA. Tilgang af en række nye kunder, fokus på effektivitet og indførelse af prisstigninger skal løfte indtjeningen i andet halvår, så Columbus når de finansielle mål om en omsætning på 1.525-1.625 mio. kr. (organisk vækst korrigeret for Rusland på 8-15 %) og et EBITDA-resultat på 120-145 mio.  kr. (vækst på 34-62 %) og dermed en EBITDA-margin på 7,4-9,5 %.
  • Columbus er nået halvvejs igennem perioden for strategien Focus23. Fokus er rettet mod store kunder med en årlig omsætning på over 2 mia. kr. med internationale aktiviteter i kernegruppen af fødevare-, detail- og produktionsvirksomheder. Forretningsmodellen er dermed gjort mere stringent og fokuseret på få segmenter, hvor Columbus besidder stor ekspertise og stærke kompetencer.
  • Columbus har udviklet en række værdiskabende løsningsmodeller, så man kan løfte store opgaver fra start til slut dækkende rådgivning, design, implementering og drift. På denne måde knyttes kunderne tæt til Columbus, hvilket skal sikre lav kundechurn.
  • Ved brug af løsningsmodeller, der individuelt kan tilpasses kundeønsker, opnår Columbus en stigende grad af genbrug af allerede udviklede løsninger. Det øger lønsomheden.
  • Trods frasalget i Rusland fastholder Columbus fortsat forventningerne til 2022. Aktieinfo har i efterstående skema estimeret omsætningen til at lande i den nedre del af udmeldt interval, mens vi tror ikke målet for EBITDA nås. Udsigten for 2023 ser meget mere lovende ud, idet Columbus i fald man som forventet leverer i henhold til Focus23 formentlig løfter resultat pr. aktie til 0,75-0,8. Ved aktuel aktiekurs svarer det til en prissætning på P/E 2023E på blot 10. Det er ganske enkelt for lavt, hvorfor vi fastholder vores langsigtet positive syn på aktien.
  • Kursmæssigt har 2022 medført et fald i aktiekursen på 2,06 kr. eller 21,6 %, hvoraf 0,125 kr. kan forklares med udloddet udbytte. Alle IT-relaterede aktier har haft et udfordrende 2022, men i tilfældet Columbus mener, vi at bunden er eller snart er nået. Vores positive syn på aktien styrkes af, at storaktionæren Ib Kunøe har øget sin ejerandel, ligesom CEO Søren Krogh Knudsen har købt aktier ad to omgange i år. Desuden har Protector Forsikring ASA øget sin aktiepost til nu 6,71 %.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.