Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Columbus - aktieanalyse den 08-09-2020

 

Kurs på analysetidspunktet: 7,1

 

Anbefaling:
Kort sigt: Hold

Langt sigt: Køb

 

 

Covid-19 udfordringerne er håndteret flot. 212 ansatte er blevet afskediget i marts/april, hvilket reducerer omkostninger med en tidsforskydning på 3-6 måneder. En ny strategiplan præsenteres 04-11. Topchefen er fratrådt 27-08-2020.

 

  • Thomas Honoré er netop fratrådt efter ni år som CEO. CFO Hans-Henrik Thrane overtager midlertidigt posten som CEO. Bestyrelsen ønsker en ny profil til at eksekvere på strategiplanen for perioden frem til 2025, der fremlægges 04-11-2020. Indtil en ny topchef er fundet og kan tiltræde giver det usikkerhed. Det er vigtigt, at den nye profil kan skabe lønsom vækst.

 

  • Corona-pandemien påvirker selskabet væsentligt, og aktiviteten kan blive lav I H2. Der er iværksat en række besparelsestiltag, hvoraf flere er slået delvist igennem allerede i Q2. Effekten fra afskedigelsen af 212 medarbejdere i marts/april kommer for alvor i andet halvår. Omkostningerne forsøges reduceret som kompensation for en forventet lavere aktivitet i andet halvår.

 

  • Resultatmæssigt forløb første halvår faktisk pænt, men guidance for andet halvår tyder på et kraftigt, forsinket gennemslag i negativ retning på den løbende indtjening. Konsekvensen heraf kan blive behov for nedskrivning af tilkøbte værdier i form af goodwill og kunderelationer, der baseres på indtjeningsevnen.

 

  • 2020 bliver et skelsættende år i selskabets udvikling. En ny strategiplan og en ny topchef skal sikre positiv udvikling med vægt på udnyttelse af indre dynamik og spidskompetencer samt fokus på rentabilitet.  

 

  • Økonomisk falder det sammen med afslutningen af den glidende overtagelse af iStone, der betød en udvidelse svarende til ca. 50 % opgjort i antal medarbejdere. Selv om prisen er blevet reguleret ned som følge af skuffende indtjening, indebærer det, at Columbus nu skal betale restsummen og ikke længere har en delvis gardering mod eventuelle problemer.

 

  • Columbus rummer et stort og spændende potentiale med fokus på levering og servicering af topmoderne digitale it-løsninger. Opgaven består i at få de mange tilkøbte selskaber til at fungere i et positivt samspil med udnyttelse af fordele i de forskellige it-løsninger, fælles produktplatforme og via kapaciteten i servicecentret i Indien. Perspektivet for de kommende år er konsolidering med opstramning for at øge indtjeningen, så gælden fra opkøbene kan nedbringes.   

 

  • Aktiens kursudvikling har skuffet i de senere år. Indtil strategiplanen offentliggøres og kan vurderes, er der en form for pausetilstand. Vi fastholder Hold på kort sigt og Køb på langt sigt. Usikkerhed er fremherskende på kort sigt.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.