Bemærk at denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Columbus – aktieanalyse den 04-05-2018

 

Kurs på analysetidspunktet: 15,4

 

Anbefaling:

Kort sigt: Hold

Langt sigt: Køb

 

 

God start på 2018 og fastholdelse af guidance

 

Overtagelsen af iStone, Sverige, giver mulighed for at etablere en stærk nordisk baseret virksomhed inden for levering af software-løsninger og driftsmæssig support til erhvervskunder. Samtidig udvides kundekredsen betydeligt. Det giver adgang til krydssalg mellem de to koncerner.

 

Målet er, at Columbus og iStone skal fremstå som én virksomhed ultimo 2020. Indledningsvis går man forsigtigt frem, idet den positive udvikling med økonomisk fremgang i iStone ikke må blive ramt af negativ påvirkning fra forandringen i ejerforholdet og udsigten til store forestående forandringer med integration i Columbus koncernen.

 

Med købet af iStone er terningerne kastet investeringsmæssigt, og nu skal denne offensive satsning ved dannelse af en ny fælles struktur og med driftsmæssig dygtighed frembringe det ønskede løft i indtjeningen. Der er tale om en bunden opgave og et højere afkast/risiko forhold end hidtil for Columbus – og dermed også en mere følsom kursudvikling for aktien fremover.

 

Købet af hollandske HiGH Software åbner et helt nyt forretningsområde, nemlig løsninger til håndtering af rental og lease, der benyttes af maskinleverandører af udstyr, lastbiler og lignende.

 

Forretningsomfanget øges med ca. 50 % ved disse to køb, der vejer tungt økonomisk. Evnen til at opnå succes med denne satsning bliver afgørende for de kommende års udvikling i Columbus.

 

Det langsigtede mål for 2020 er at opnå en EBITDA marginal på 11 % og en vækst på 3-5 % årligt. Gentaget salg til de samme kunder skal være på mindst 25 %. Ideen er at øge marginalen og forbedre stabiliteten.

 

Ud fra ledelsens guidance for 2018 estimerer vi en fremgang i resultatet før skat (EBT) fra 102 til 130 mio. kr. Sidste års nettoresultat på 95 mio. kr. var præget af lav skattehensættelse mv. Med normal beskatning i år estimerer vi et uforandret niveau for nettooverskuddet på ca. 95 mio. kr. Det vil give et EPS-tal på 0,78, og P/E(18E) ligger dermed på 19,7.

 

Kapitaliseringen af Columbus er forholdsvis høj (mio. kr.): børsværdi 1.876 + nettogæld 99 + udskudt betaling for opkøb mv. 342 = 2.317. EBIT(18E) før særlige poster (-25 mio. kr.) skønner vi til at blive 150 mio. kr. Payback tiden er dermed 15,4 år (2.317/150). Målt på EBITDA er tallet tilsvarende 11,6 år (2.317/200). 

 

Selskabet står over for en særdeles spændende periode med dybtgående forandringer. Samtidig skal dynamikken udnyttes og forstærkes i den daglige forretning, så integrationsprojektet skal foretages i en sammenbragt familie, der lever i højt tempo.

 

Ejermæssigt står Columbus sandsynligvis over for et generationsskifte i løbet af få år. Forbedret værdi via dannelse af en stærk nordisk IT-virksomhed bestående af Columbus+iStone er vel hovedaktionæren Ib Kunøe’s hensigt med denne store satsning. 

 

Hele analysen kan læses via dette link

 


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.