Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Columbus – aktieanalyse den 02-09-2019

 

Kurs på analysetidspunktet: 10

 

Anbefaling:

Kort sigt: Hold

Langt sigt: Køb

 

 

På kort sigt ser vi stigende risiko som følge af udfordringer i Norge, Nordamerika og ikke mindst Brexit. Integrationen af iStone forløber planmæssigt. Vi fastholder køb på aktien på langt sigt.

  • Første halvår har været præget af en høj vækst i Q1 men aftagende i Q2. Organisk voksede salget derfor kun med 2 %. Det er i vores optik lidt skuffende, idet integrationsprocessen i forbindelse med sidste års store køb af iStone ellers forløber planmæssigt. Det burde allerede nu have affødt synergier, der have ført til højere salg og indtjening.

  • Indtjeningen er efter vores vurdering til den svage side, hvilket dog kan forklares af enkeltstående udfordringer. Salget er under pres i Nordamerika, men her er en ny, kompetent ledelse kommet på plads i maj måned. Det giver begrundet tro på, at man snart igen kan genvinde vækstmomentum.

  • De norske aktiviteter er negativt påvirket af et problem med løsning af en stor kundeordre til en fast pris. Der gives ikke uddybende forklaring herpå. Enten skyldes det at kunden ikke er tilfreds med udførelsen af opgaven, eller også har Columbus forregnet sig omkring tidsforbrug til opgaveløsningen. Generelt nævner selskabet, at man har igangsat initiativer for at forbedre de norske aktiviteter.

  • Usikkerhed op til Brexit med deadline 31-10-2019 påvirker nu også de britiske aktiviteter. Forretningen i UK har ellers kvartal efter kvartal imponeret ved at levere bedre end budgetteret. 10 % af salget hentes i UK, så her ligger der en risiko.

  • Det altafgørende for den langsigtede vurdering af Columbus som investering er integrationsprocessen med iStone, som man købte i 2018 og som med et slag udvidede forretningen og medarbejdertallet med 50 %. Processen forløber planmæssigt og intentionen er fortsat, at man skal fremstå som ét selskab med ét hovedkontor ved slutningen af 2020. Med iStone udvides produktpaletten og der bliver mulighed for krydssalg mellem tidligere Columbus og iStone kunder. Stordriftsfordele og stigende indtjening må forventes.

  • I positiv forstand trækker det, at aktien er billig mål på nøgletallet P/E. Aktuelt prisfastsættes aktien til 12,8. Hvis man baserer udregningen på selskabets mål for 2021, lander P/E-tallet på 8,7, hvilket er billigt målt mod Peer-gruppen.

  • Den største usikkerhedsfaktor på kort sigt er Brexit. Vi sænker derfor vores kortsigtede anbefaling til Hold, men på langt sigt (12-18 måneder) fastholder vi køb. Vi anser Columbus for at være et take-over emne.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.