Coloplast – aktieanalyse den 08-11-2017

 

Kurs på analysetidspunktet: 514

 

Anbefaling: Hold

 

Coloplast vil satse bredere på vækst

Der skal bygges en stor fabrik i Mellemamerika. En salgsoffensiv i USA må derfor ventes inden for Stomi og Kontinens. Investeringer i sektorerne Urologi og Hud- & Sårpleje skal give væksten et ekstra skub    

 

Aktiekursen fik en nedtur på 15 % efter fremlæggelsen af et rekordresultat for 2016/17. Den negative reaktion blev dog hurtigt afløst af en mere afbalanceret vurdering, og kurstabet er nu halveret. Balladen skyldes nye signaler om den langsigtede udvikling, hvor der bebudes en udvidelse af de fremadrettede investeringer med udsigt til ”startop belastning” på indtjeningen. Overskudsgraden indikeres nu til at blive over 30 %. Det er særdeles flot men lavere og mere uklart end den tidligere guidance om en årlig forbedring på 0,5-1,0 procentpoint. Samtidig fremgår det dog, at GOP4-planen for produktionen vil forbedre overskudsgraden med 1,5 % om tre år, så det hele er vel bare en helgardering.

 

Pointen synes at være et realistisk syn på virksomhedens situation og muligheder fremover. Der skal simpelthen arbejdes hårdere for at fortsætte væksten og fastholde den formidable indtjening. Samtidig er der økonomisk råderum til at udvide forretningen.

 

”Mere af det samme” er en højt værdsat strategi set med aktieanalytikernes øjne. Ekstra salg giver stort gennemslag på indtjeningen, risikoen er lav og et sådant forløb kendetegnes ved stor forudsigelighed. Metoden er imidlertid kun anvendelig, så længe markedet vokser tilstrækkeligt eller markedsandelen kan forbedres.

 

Der er grænser for vækst, og Coloplast er ved at slå hovedet mod loftet i sine to nichemarkeder for Stomi og Kontinens. Man er nr. 1 i verden med en markedsandel på ca. 40 %, og den høje indtjening giver et overskud af kræfter set i forhold til investeringsmulighederne. Enten skal man udlodde pengeoverskuddet i lighed med Novo Nordisk, eller der skal skrues op for nye tiltag. Coloplast vil gøre det sidste.

 

Forretningens udvikling og strategi

Den organisk vækst ligger stabilt på 7 % om året, og her er det hensigten at speede op til 7-9 % jvf. LEAD20 planen. Der påregnes et prisfald på 1 % årligt, men højt tempo i udviklingen af nye produkter har hidtil formået at opveje presset. Den afgørende trussel på langt sigt kommer udefra, idet nye former for tidlig indsats med effektiv behandling af kræft og andre af de relevante sygdomme kan reducere behovet for stomiposer og håndtering af inkontinensproblemer. Store medicinske fremskridt ser ud til at være på vej, men indtil videre fortsætter udviklingen den anden vej med stigende behov. Længere levealder og forbedret sundhed i stadig flere lande giver vækst.

 

Strategien går derfor ud på øget indsats i nye markeder, samtidig med at positionen i de gamle lande ikke må svækkes. Europa udgør hjemmemarkedet, mens USA rummer mulighed for ekspansion. Tilkøbet sidste år af salgsvirksomheden Comfort Medical er led i denne indsats, og Coloplast ser ud til at ønske et tættere forhold til brugerne, altså at involvere sig i salg og distribution. Internettet kan forkorte varekæden til gavn for de to afgørende aktører, fabrikanten og brugeren. Mellemhandlere klemmes derimod ud ved en sådan udvikling, der kan styrke kundernes loyalitet og give mulighed for direkte service med dialog. Feedback kan desuden bruges i produktudviklingen.

 

Der tales om bygning af en fabrik i Mellemamerika som næste trin i udviklingen, og dermed antydes en salgsoffensiv i USA inden for engangsartikler. Udvikling af salg i nye markeder udgør den helt store vækstmulighed, men det må tilpasses til hvert enkelt land.

 

Produkter med vækstpotentiale

Væsentlige udvidelser skal derfor ske i de to øvrige sektorer. Opkøb af nye aktiviteter er også en mulighed, men det vil kræve en form for overlap eller et positivt samspil. Desuden er priserne høje på avancerede virksomheder.

 

Hud- og Sårpleje ligger tættest op af engangsprodukterne, men Coloplast har svært ved at distancere sig kvalitetsmæssigt fra forbrugsvarer og almindelig sygepleje. Unikke produkter er påkrævet for at opnå høje salgspriser og dermed indtjening. Ambitionen og indsatsen om at skabe en stærk udvikling fastholdes.

 

Urologi har den stik modsatte profil med meget høje krav til produkterne. Der er både tale om implantater mv. og engangsartikler. Markedsandelen angives til 15 % og en placering som den fjerde største udbyder. Kernen udgøres af en tilkøbt amerikanske virksomhed, og der er mulighed for global ekspansion, hvis ledelsen for alvor tør satse i stort format.

 

Aktien

Aktien er prissat højt med et P/E tal på 27, hvilket stiller krav til flot indtjeningsvækst fremover. Det er aktiens svage punkt. Selskabets forretningsmæssige styrke udgør modvægten hertil. Aktionærkredsen forekommer stabil og tilfreds uden lyst til salg. Det nuværende kursniveau på 500 blev imidlertid opnået i sommeren 2014. I de seneste 3½ år er det gået sidelæns, hvilket er skuffende. Konklusionen må være Hold.      

 

Regnskabstal

mio.kr.

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18E

Omsætning

10.172

11.023

11.635

12.428

13.909

14.681

15.528

16.500

Resultat af primær drift

2.581

3.255

3.672

4.147

4.535

4.846

5.024

5.200

Årets resultat

1819

2194

2711

2390

899

3143

3797

4000

Balance

9.218

10.176

9.564

10.379

10.817

11.007

12.050

12.500

Egenkapital

4.478

6.042

6.769

6.283

4.706

5.068

5.952

6.400

Egenkap.forrent., i pct.

45.9

41.7

42.3

36.6

16.4

64.3

69.6

64.8

 

 

Fakta om Coloplast       

 

Beskrivelse

Selskabet fremstiller produkter til intim sundhedspleje. Der er primært tale om forbrugsartikler i plast til håndtering af problemer med afføring (stomi) og urin (kontinens). Høj kvalitet med et velgennemtænkt, brugervenligt design kendetegner produkterne, som sikrer brugerne et liv med mindst mulig gene af de pågældende handikap og sygdomsforhold. Hud- & Sårpleje er ligeledes orienteret mod det professionelle marked. Ved opkøb af en virksomhed i USA er der etableret en ny niche, Urologi. Produktionen udføres primært i Ungarn og Kina. Udgiften til produktudvikling udgør 4 % af omsætningen. Koncernen har pt. 10.741 medarbejdere. Andelen i Danmark er på kun 13 %. Lønudgiften målt i forhold til omsætningen udgør 27,7 %. Børsværdien inkl. A-aktier (aktiekurs på 518) er på 109 mia. kr.

 

Ledelse

Lars Rasmussen (1959) er administrerende direktør; Michael Pram Rasmussen (1955) er formand for bestyrelsen. 

 

Ejerforhold (stemmeretsandel)

Selskabets aktiekapital er opdelt i A/B aktier med hhv. 18 og 198 mio. styk. N.P. Louis-Hansen ejer 20,7 % (41,1), Aage og Johanne Louis-Hansens ApS (Fond) ejer 11,4 % (15,2), Benedicte Find 3,7 (5,4), egne aktier udgør 2,0 %.

A-aktionærerne og familien ejer i alt 46 % (69 % af stemmerne). Egne aktier udgør 2 %. Danske og udenlandske institutionelle investorer ejer 42 %, mens passive private mv. ejer 7 pct. og der ikke er angivet navn for 3 pct. af aktierne. Selskabet har 45.084 aktionærer (et år tidligere: 43.169).

 

Omsætningens fordeling

Geografisk: Europæiske markeder 60 %, Andre etablerede markeder 23, Øvrige markeder 17 %.

Produkter: Stomi 40, Kontinens 36, Hud- & Sårpleje 14, Urologi 10 %.

 

Aktieinfo, John Stihøj og/eller Lau Svenssen ejer ikke aktier i Coloplast.

 


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.