Bemærk at denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Columbus – aktieanalyse den 11-04-2018

 

Kurs på analysetidspunktet: 15,0

 

Anbefaling:

Kort sigt: Hold

Langt sigt: Køb

 

 

Columbus udvider aktivitetsniveauet markant med opkøb i Sverige og Holland

 

Selskabet har med de to tilkøb udvidet forretningen med over 50 %. Overtagelsen af iStone, Sverige, giver mulighed for at etablere en stærk nordisk baseret virksomhed inden for levering af software-løsninger og driftsmæssig support til erhvervskunder. Der opnås en stærk kerne med betjening af en kundekreds bestående af krævende internationale firmaer. Ud fra dette grundlag kan man overføre viden og systemløsninger til brug i datterselskaberne i andre lande. Centret i Indien får ekstra værdi med denne udvidelse. Det andet tilkøb er det hollandske selskab HiGH Software, som tilfører dækning af et helt nyt område, nemlig løsninger til håndtering af rental og lease, der benyttes af maskinleverandører af udstyr, lastbiler og lignende.

 

Tilkøbene vejer tungt økonomisk, og evnen til at opnå succes med denne satsning bliver afgørende for de kommende års udvikling. Målet er, at Columbus og iStone skal fremstå som én virksomhed ultimo 2020, altså om tre år. Indledningsvis går man dog tilsyneladende forsigtigt frem, idet den positive udvikling med økonomisk fremgang i iStone ikke må blive ramt af negativ påvirkning fra forandringen i ejerforholdet og udsigten til store forestående forandringer med integration i Columbus koncernen.

 

Det langsigtede mål for 2020 er at opnå en EBITDA marginal på 11 % og en vækst på 3-5 % årligt. Gentaget salg til de samme kunder skal være på mindst 25 %. Ideen er at øge marginalen og forbedre stabiliteten.

 

Med købet af iStone er terningerne kastet investeringsmæssigt, og nu skal denne offensive satsning ved dannelse af en ny fælles struktur og driftsmæssig dygtighed frembringe det ønskede løft i indtjeningen. Der er tale om en bunden opgave og et højere afkast/risiko forhold end hidtil for Columbus – og dermed også en mere følsom kursudvikling for aktien fremover.

 

Ud fra ledelsens guidance for 2018 estimerer vi en fremgang i resultatet før skat (EBT) fra 102 til 130 mio. kr. Sidste års nettoresultat på 95 mio. kr. var præget af lav skattehensættelse mv. Med normal beskatning i år estimerer vi et uforandret niveau for nettooverskuddet på ca. 95 mio. kr. Det vil give et EPS-tal på 0,78, og P/E(18E) ligger dermed på 19,2.

 

Kapitaliseringen af Columbus er forholdsvis høj (mio. kr.): børsværdi 1.827 + nettogæld 107 + udskudt betaling for opkøb 398 = 2.332. EBIT(18E) før særlige poster (-10 mio. kr.) skønner vi til at blive 145 mio. kr. Payback tiden er dermed 16 år (2.332/145). Målt på EBITDA er tallet tilsvarende 11,7 (2.332/200). 

 

Selskabet står over for en særdeles spændende periode med dybtgående forandringer. Samtidig skal dynamikken udnyttes og forstærkes i den daglige forretning, så integrationsprojektet skal foretages i en sammenbragt familie, der lever i højt tempo.

 

Ejermæssigt står Columbus sandsynligvis over for et generationsskifte i løbet af få år. Forbedret værdi via dannelse af en stærk nordisk IT-virksomhed bestående af Columbus+iStone er vel hovedaktionæren Ib Kunøe’s hensigt med denne store satsning.  

 

Hele analysen kan læses via dette link.


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.