Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Agillic - aktieanalyse den 20-08-2019

 

Kurs på analysetidspunktet: 29,5.

 

Anbefaling:

Kort sigt: Påbegynd mindre køb

Langt sigt: Påbegynd mindre køb

 

 

Historisk forlænges flertallet af kundeaftaler i andet halvår. Det er derfor særdeles vigtigt, at Agillic er i stand til at fastholde og udvide de nugældende kundeaftaler, samtidig med at man formår at indgå aftaler med helt nye kunder.

  • Høj vækst kendetegner Agillic. Det har været tilfældet i flere år og i første halvår (+53 % for salget). Bagsiden af medaljen er, at udgifterne til at skaffe nye kunder overstiger, hvad der tjenes på de bestående kunder. Agillic forventer dog fortsat, at break-even punktet for EBITDA nås i 2020.

  • I maj måned har man erhvervet de resterende 40 % af aktierne i Armstrong One ApS (ejer af en model for Artificial Intelligence), således at dette selskab nu ejes 100 %. Det medfører stigende omkostninger, hvorfor Guidance for årets EBITDA ændres til et større underskud.

  • Likviditeten er presset, men her hjælper indtægter fra den kontinuerte tilgang af nye kunder.

  • Agillic fastholder forventningerne om en salgsvækst på 33-54 % og en stigning i Annual Recurring Revenue (ARR) på 40-56 %. 60-71 % af ARR skal hentes i andet halvår, hvilket altid er selskabets mest travle periode med hovedvægt af abonnementsforlængelser. Det indebærer en betydelig risiko for andet halvår, idet budgetterne er lagt ud fra en lav fragang af kunder. Det er således særdeles vigtigt for at nå målet om et positivt EBITDA i 2020, at man undgår en for stor fragangsrate (churn) fra bestående kunder i andet halvår. Heldigvis går det godt med at få nye kunder ind, idet væksten i nye abonnementer og transaktioner er på hele 65 % pr. 30-06-2019.

  • Markedet for Marketing Automation Software, som er Agillic´s hovedsegment, voksede i 2017 med 16 %. Agillic har øget sit eget salg med endnu højere vækstrater. Salgsparametrene er, at man optræder som en mindre og agil virksomhed med en it-platform, som er nem at implementere og som har bevist sin værdi – altså en fleksibel og virkningsfuld løsning, der tilbydes til en konkurrencedygtig pris for kunden. Produktet er Agillic Customer Marketing Platform, der er i gang med at blive implementeret til visse funktioner på Google, ligesom platformen er blevet omlagt til Amazon Web Services. Produktudvikling er vigtigt.

  • Det er afgørende, at salgsindsatsen præsterer succes og giver en betydelig tilgang af nye kunder. I årets første seks måneder er der blevet indgået en række nye aftaler både med kunder og partnere, der skal bidrage til at øge tilgangen af nye kunder.

  • En investering i Agillic bør tilpasses den enkeltes risikoprofil, idet risikoen indtil tidspunktet for overskudsgivende aktivitet er høj. Dertil kommer, at omsætningen i aktien er begrænset, dels på grund af noteringen på First North og dels på grund af beskedent omfang i det frie flow af aktier (de fem største ejere har næsten 80 % af aktierne). Man bør kun købe aktien, såfremt man forstår selskabets forretningskoncept med hensyn til muligheder og risici.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.