Aktieskole – værdiansættelse af aktier

 

 

Hvordan fastlægges PE værdien?

 

P/E tallet kan som tommelfingerregel anvendes til at vurdere om en aktie er dyr eller billig. P/E må imidlertid aldrig stå alene i vurderingen, idet der er en række faktorer, der kan skævvride opgørelsen.

 

P/E defineres som forholdet mellem Pris (aktiens kurs) og indtjeningen (overskud pr. aktie / EPS). Princippet er, at jo højere P/E tallet er, jo dyrere er en aktie. Imidlertid er der stor forskel på om et P/E tal anses for at være højt. Det afhænger af branche, sektor og den pågældende akties muligheder for at opnå vækst i indtjeningen i årene fremover.

 

Eksempelvis kan en aktie som Vestas tillade en højere P/E end tilfældet er med fx William Demant Holding (høreapparater). Vestas opererer i en branche, der forventes at vokse med 10-20 % p.a. mange år frem. Omvendt vokser markedet for høreapparater kun med 2-4 % årligt. Potentialet er således umiddelbart større for fremtidig indtjening hos Vestas end hos William Demant.

 

Generelt vil P/E-tal vil være lavere i perioder med udsigt til lavkonjunktur og omvendt ved udsigt til højkonjunktur.

 

Tallets højde må fastlægges ud fra hele markedets gennemsnit, den pågældende branches niveau og ud fra udvalgte konkurrerende/tilsvarende selskaber. For selskaber med høj vækst bør man generelt se 3 år frem i tiden i forbindelse med vurdering af, om en aktie er dyr eller billig. Altså se hvordan aktiens tal vil se ud om 3 år baseret på egne estimater (ikke kun selskabets egne). På baggrund heraf kan så udregnes en kurs til den tid - en kurs som derefter må regnes tilbage til hvad aktien i dag burde være værd. Merpriser (goodwill) svinger voldsomt for vækstaktier, herunder ved afbræk af et forventet forløb.

 

Kurs/Indre værdi (Kurs/Egenkapital pr. aktie) er i lighed med det direkte afkast (udbytte/kurs) udmærkede indgangsvinkler til bedømmelse af aktier, men i reglen er tallene langt fra virkeligheden og derfor bedst egnet til grovsortering.

 

Ulemper i forbindelse med udregning af P/E-tal:

 

Hvilket år skal man bruge (sidste år, løbende år, kommende år). Usikkerheden vokser frem ad.

 

Hvilke estimater (egne eller gennemsnit af andres data) er bedst?

 

Unormal høj eller lav indtjening vil give skæve tal i enkelte år (fx banker og rederier).

 

Ekstraordinære poster (XO) skal vurderes, da ledelser kan henføre udgifter hertil og tidsforskyde belastningen og således kunstigt skaffe sig fordele (typisk nedskrivninger straks efter tiltrædelse i form af udrensning af bogførte værdier og efterfølgende ”flot” fremgang).

 

Nøgletallet er umuligt at anvende ved minimal indtjening, nul-resultat eller underskud.

 

Tilførsel af mange penge (voldsom udvidelse af antal aktier) vil medføre et dyk i EPS. En stor finansiel styrkelse vil midlertidigt give et lavt afkast indtil pengene aktiveres i driftsinvesteringer med højere (normalt) afkast.

 

 

 

Kalenderen / Aktier i fokus

24-03-2017


Tyskland: Regnskab fra Salzgitter. Indkøbschefernes indeks.
USA: Kl. 14.30: Varige forbrugsgoder.
Se hele finanskalenderen

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.