Zealand Pharma - analyse 14-11-2017

 

Kurs på analysetidspunktet: 93,5

 

Anbefaling:

Kort sigt: Køb

Langt sigt: Stærkt køb

 

 

Finansielt står Zealand meget stærkt med en likvid beholdning på 781 mio. kr. Dette tal omfatter provenuet fra en målrettet aktietegning forud for en co-notering af aktien på Nasdaq, USA, her i andet halvår, hvilket indbragte et provenu på 568 mio. kr. En dobbeltnotering betyder, at amerikanske banker og finanshuse nu har indledt analysedækning af selskabet, og disse analyser er gennemgående positive på casen. To produktkategorier er på markedet og har påbegyndt at generere indtægter til Zealand. De kommende kvartaler skulle gerne vise, at det lykkes for Sanofi at få gang i salget, hvilket vi tror bliver tilfældet. Royalty indtægterne til Zealand kan derfor vokse markant set over de kommende kvartaler. Hvis ikke det lykkes Sanofi at få gang i salget, vil det være dybt skuffende.

 

Pipelinen ser meget spændende og lovende ud. Glepaglutide har fået Orphan Drug designation status og er nået til fase 3. Da der er tale om en sjælden sygdom, burde produktet være nemt at sælge, såfremt der opnås markedsføringsgodkendelse om et par år. Dasiglucagon til anvendelse i en eller flere udformninger har også potentiale til at kunne bidrage til indtjeningen over tid. En effektiv nødpen mod insulinchok vil blive hilst velkommen af både diabetikere og læger, så det kan tænkes at blive indført som en standard. Samarbejdet med Boehringer Ingelheim rummer en meget stor upside og begrænset risiko, da BI dækker udgifterne. I allerbedste fald kan indtægterne til Zealand løbe op i 648 mio. EUR i milepælsbetalinger. Samarbejdet med partnere ønskes kun, hvor det er økonomisk og risikomæssigt påkrævet, hvilket gør sig gældende for bredt anvendt medicin. Zealand ønsker selv at varetage udviklingen af nicheprægede produktkandidater. Dels er der tale om mindre omkostninger ved de krævede tests af sådanne sygdomme, og dels kan man selv varetage arbejdet hele vejen igennem med godkendelser, produktion og salg

 

På kort sigt afhænger alt dog af Sanofi’s indsats for at få gang i salget af de to produktkategorier. Set fra Zealand’s side skal det helst gå stærkt (og det går alt for langsomt), idet Zealand’s rettigheder som hovedregel rækker 10 år fra godkendelsestidspunktet i de respektive lande. Herefter overtager Sanofi de fulde rettigheder uden yderligere betaling til Zealand for produktrettigheder. Sanofi har altså fat i den lange ende for produkterne, men man ønsker selvsagt også fra deres side at maksimere værdien af produkterne via salg - og vil blive eksponeret mod eventuel generisk konkurrence, når den første tid med patentbeskyttelse løber ud.

 

Børsværdien ligger pt. på beskedne 2,9 mia. kr. Egenkapitalen er bogført til 639 mio. kr., og man råder over et finansielt beredskab på 781 mio. kr. Udgifterne til forskning stiger, hvilket er i tråd med ledelsens ønske om at sætte mere skub i udviklingen af pipelinen. Positioneringen inden for peptider må betragtes som glimrende i kraft af de store medicinske behandlingsmuligheder. Man opnår beskyttelse/fordele takket være selskabets teknologi med evne til at modificere peptid-molekyler og stor faglig dygtighed til at udvælge og håndtere nye mulige lægemidler i de tidligste trin. Med et udgangspunkt i naturligt forekommende stoffer (der dog modificeres) er odds gode for positiv virkning samtidig med at risikoprofilen burde være lav. Sandsynligheden for succes i R&D-projekterne er derfor høj.

 

Som investor bør man kunne udvise tålmodighed og acceptere at måtte vente på resultaterne af den storstilede satsning, som gennemføres af selskabet. I praksis mener vi, at seriøse investorer, som ønsker at satse på at få del i selskabets forretningsmæssige udvikling - og ikke blot jagter kortsigtede kursgevinster ved opture i børskursen – på forhånd må acceptere en tidshorisont på mindst tre år frem (2020). Køb og gem er vores konklusion.

 

Hele analysen kan læses via dette link.


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.