Nytårstale i Millionærklubben Radio24syv den 29. december 2017

 

Kære Lyttere, Investorer og Millionærer,

 

I de næste 10 minutter skal jeg forsøge at beskrive situationen og udsigterne set ud fra danske investorers synspunkt. Først skal vi lige se tilbage på 2017. Det blev år 1 med Trump som amerikansk præsident, og dermed en Joker ved magten. Han har ikke opnået store resultater men gentagne gange løbet panden mod muren i det komplekse administrative og lovgivningsmæssige System. Til sidst blev en skattereform vedtaget, men den er holdt inden for det eksisterende systems rammer og ikke til nogen revolution. I Frankrig formåede Macron at erobre magten, hvilket er et eksempel på de vide muligheder i den nuværende epoke med en situation præget af VAKUUM OG RÅDVILDHED. En ny dansk talemåde er opstået som et ekko fra napoleonstiden: hvis man er glat nok, kan man blive præsident i Frankrig. Landet er dog ikke længere betydningsfuldt for andre end franskmændene selv. Udviklingen i Storbritannien og Tyskland er vigtigere. I England formåede Theresa May at tabe en sikker valgsejr på gulvet, og hendes position som premierminister har været truet lige siden. Det kræver et mirakel at undgå en regeringskrise. I Tyskland vandt Angela Merkel’s CDU over SPD men udfaldet kræver samarbejde mellem de to gamle Systempartier. Dermed undergraves deres fremtid, da de fremstår som ”same-same”. Halvdelen af de valgberettigede tyskere udviste mistillid til de gamle partier, så opløsningen er også godt på vej i Europas mest disciplinerede land.

 

En af de vigtigste nyheder har været afdækningen af IT-manipulation med Fake News, hacking og endog IT-sabotage, hvor operativsystemer blev smadret og sat ud af drift. Efterretningsorganer og hertil knyttede underentreprenører i form af firmaer, partisangrupper og agenter er aktive og meget opfindsomme. Hertil kommer regulær cyber-kriminalitet. Man kan føre undergravende IT-krig i fredstid. Rent politisk kan det undergrave magthaverne i Vesten, mens lande med autokratisk styre i første omgang er immune - men på længere sigt er de dødsdømte.

 

Informationssamfundet stiller krav til ægte demokratisk varetagelse af det mandat som vælgerne har tildelt og det indebærer åbenhed i forvaltningen. Voksende afstand mellem magthavere og befolkningen kombineret med afsløringer af åbenlys uduelighed og magtmisbrug vil føre til et sammenbrud – og netop det var en dybere årsag til Den franske Revolution.

 

I 2018 år er det 10 år siden Finanskrisen brød ud. Den administrative elite og politikerne satsede på en løsning ud fra det mindste ondes princip i konservativ loyalitet over for aftaleøkonomiens kriseramte medspillere i den finansielle sektor. ”Man” reddede derfor de ledende banker, kreditinstitutioner og pensionsforvaltere. Nu er de kommet på fode igen. Men intet i livet er gratis, og to konsekvenser vil få afgørende betydning fremadrettet: statsgælden er forøget markant i de fleste I-lande, og renten er presset ned på et ekstremt lavt niveau. I den mere håndfaste afdeling er der en anden mekanik: de lave renter, som gavner husejerne, indebærer samtidig, at pensionsopsparing ikke kan opnå et rimeligt afkast og dermed er der udsigt til nedsættelse af pensionerne og krav om højere indbetalinger.

 

 

 

2018 – de politiske forhold udgør den største trussel

 

Er vi så på vej ind i en fase med robust vækst og fremgang? Tja, noget entydigt svar er vanskeligt at give. Det afhænger som altid en balancegang, hvor der kan indtræffe mange uventede puf, som kan medføre nye udfordringer.

 

Vi befinder os i en fase som jeg vil betegne med ordene: VAKUUM OG RÅDVILDHED. Det gælder både for Europa og USA. Samtidig udvikler verden sig i rivende tempo med udrulning af ny teknologi og nyttiggørelse af især IT, ligesom der er robust økonomisk fremgang for ikke-OECD-lande. Her vejer Kina og Indien tungt med 40 % af verdens befolkning. NATO-landene i Vesten repræsenterer kun 10 %.

 

Netop Kina forventer vi vil træde i karakter internationalt næste år med initiativer, som vil løse problemet med Nordkorea. Hvor elegant eller brutalt det vil foregå er et åbent spørgsmål. Kina vil dermed kunne markere sig som Stormagten i Asien. Vestlandene, Sydkorea og Japan vil ånde lettet op, mens Rusland taber ansigt.

 

I forhold til EU-landene udgør Rusland sammen med Tyrkiet to store, ustabile og uberegnelige nabolande. De næste flygtningestrømme ind i EU kan komme fra disse to lande. Begge repræsenterer fortidig adfærd med neonationalisme som ideologi og en stærk leder i front. Trump og Kina’s præsident Xi ønsker samme profil, men deres lande har format i modsætning Rusland og Tyrkiet. Neonationalisme med selvpromoverende ”stærke ledere” er et retro-fænomen, som afspejler desperat mangel på retning og mening for Statsmagten og ”nationen som projekt” i en epoke som kan karakteriseres ved VAKUUM OG RÅDVILDHED. I en situation med tomhed udnytter populister det nedarvede nationale fællesskab som en trylleformular, og derfor italesættes konfrontation med påståede ydre trusler. Så mangler vi blot at tilføje ideer om nationalbefolkningens fortrin frem for andre landes mennesker. Behov for udenrigspolitiske markeringer fra de neonationalistiske statslederes side udgør tidens største trussel. Putin og Trump ser ud til at være ens i ønsket om en sådan profilering, så vi kan kun håbe på et godt skuespil fra deres side. Men man må frygte, at det bliver alvor og ikke blot retorik.   

 

1900-årene er blevet kaldt ”Offerets århundrede”, men nu er rollen som offer blevet forvandlet til et individuelt trumfkort i de vestlige samfund, der er lammet af holdningsløs adfærd og meningsløst paragrafrytteri.  Den herskende klasse i samfundets magtelite inklusiv politikere, som påberåber sig demokrati som ideal og grundlag for deres magtposition, er kommet under åbent angreb og søger at mørklægge deres handlinger og gerninger på vej til magten. Da en stor del af disse fortrædeligheder er foregået i offentlig regi for skatteydernes regning, står samfundets trækheste i den private sektor tilbage med en flov smag i munden af at være blevet misbrugt på det groveste. Her er de virkeligt ramte - ofrene for velfærdsstatens overflødighedshorn af magtmisbrug fra 1960’erne og frem til denne dag.

 

Et specielt forhold drejer sig om mulige irregulære tiltag og forbindelser til russiske interesser. Hvis det er tilfældet, kan Vestlandene blive rystet i grundvolden. Politik er så fordærvet, at det udgør tidens største trussel.

 

Genvalget af Putin synes at være sikret på forhånd. I Sverige kan parlamentsvalget give neonationalistiske partier stor fremgang, men da man vel allerede har passeret ”point of no return” kan tingene gå helt galt.  I Italien drejer valget sig om den indre sammenhængskraft, og det kan blive et ekko fra Catalonien.

 

Finansmarkedet i 2018

 

Økonomien har det godt takket være renter på nulpunktet og indbildt velstand i kraft af store kursgevinster og højere priser på fast ejendom. Men dermed er det også sagt, at følsomheden er stor ved en markant stigning i renteniveauet. Gratis penge er et forbigående fænomen.

Centralbankerne har i realiteten sat den frie prisdannelse ud af kraft på pengemarkedet og inden for obligationer. Renteforholdene er styrede og ikke holdbare. Centralbankerne har malet sig op i et hjørne, og ingen ved, hvordan det hele skal kunne blive normalt igen uden at udløse problemer og måske en krise.

 

Cash er ikke King i øjeblikket, hvor der opkræves negative indlånsrenter. De banker, som vi med stort besvær reddede igennem Finanskrisen, er dybest set blevet overflødige. Aktiviteten handler ikke om at drive bank men om formidling af realkreditlån, handel med aktier til stigende kurser og aktivforvaltning af pensionsopsparing. Her jagter man alternative placeringer i vindmøller, sygehusprojekter og andre påfund som ligner en fast række af betalinger. Risikovilligheden er stor.

 

Det fremgår også af aktiekurserne som befinder sig i All Time High på de fleste børser. Uanset det er selskaberne fortsat ivrige efter at opkøbe konkurrenter, mens man er forsigtig med dynamisk indsats i form af produktlanceringer og kapacitet til at udføre disse leverancer. Investeringerne i erhvervslivet har svært ved at tage fart, og det er både en skuffelse og advarsel.

 

I stedet styres selskabernes økonomi stramt for at indfri forventningerne og maksimere det frie cash flow. Denne pengestrøm bruges som nævnt primært til udlodning i form af udbytte og opkøb af egne aktier. Novo Nordisk er Danmarks vigtigste eksempel på denne adfærd. Så er det op til ejerne selv at finde på noget nyt at investere i.

 

Selskaberne klarer sig generelt godt, men alle må kæmpe for sagen. Detailbranchen er således presset hårdt af internet-firmaer med lave omkostninger og et enormt varesortiment. Digitale løsninger og nyttiggørelse af Big Data er for alvor ved at blive taget i brug. Ligesom New York Police er stærkere end mange landes hære, sådan indtager de ledende IT-koncerner nu en central rolle i den globale økonomi. Flere har større betydning end nationer. Her er USA hjemsted for de fleste firmaer i topklassen. Men det kan hurtigt ændre sig, og også her spiller politisk styret indblanding en rolle med Kina som den store nykommer.

 

Truslen mod aktiekursernes videre optur ser ud til at komme fra renteudviklingen, politisk dikterede indgreb og forandringer samt modreaktioner herpå fra befolkningens side i lande med frie forfatninger. 2018 kan blive et nyt skelsættende år i Europas historie i lighed med årstal som 1789, 1848, 1918, 1968, 1989 og 2008. Bemærk lige, at intervallerne reduceres i udstrækning. Alting går stærkere.  

 

Når det er sagt, så må det konstateres, at borgernes sendrægtighed er ufattelig. Derfor tager ting tid, men når udviklingen først bryder ud, vil det gå des hurtigere og voldsommere for sig.

 

På aktiesiden mener vi, at USA har taget rigelig forskud på glæderne siden Trumps valgsejr. Kursstigningerne er på 34-35 % for Dow Jones og NASDAQ indeksene. Dollarkursen er til gengæld faldet 5 %. Europa skal nok klare sig, og her mener vi, at DAX vil føre an med en stigning fra 13.000 til 14.200 om et halvt år (01-07). Det svarer til +9 %. Danmarks C20cap kan næppe følge med, og her gætter vi på 1.200 svarende til + 5 %. Da vi skønner usikkerheden til +/- 8 %, så fremgår det, at vi bevæger os frem med håb om et pænt stort afkast men samtidig med risiko for nul og nix. Det tegner dog ikke til at blive værre end at sætte pengene i en bank med negativ rente. Næste års joker kan blive guld, som koster 1.250 Dollar i øjeblikket. Hvis boblen i Bitcoin (16.000 USD) og andre fiktive regneenheder punkterer, kan guld pludselig komme ind i varmen. Det er den sidste Safe Haven at søge tilflugt i.

 

Til slut vil jeg gerne sige alle vore trofaste lyttere tak for den positive interesse I har udvist for vores udsendelser i årets løb. Hermed ønsker jeg jer alle et Godt og velsignet Nytår. Det skal nok gå alt sammen.

 

Tak for opmærksomheden.

 

Hillerød den 28-12-2017

 

Lau Svenssen, Millionærklubben/Aktieinfo     

 

 

    

 

      


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.