Analyse af Oncology Venture Sweden AB den 08-08-2017

 

Kurs på analysetidspunktet: 32,5 SEK

 

Anbefaling:

Kortsigt (0-6 måneder): Hold

Langt sigt (12-18 måneder): Køb

 

 

Aktiviteten i Oncology Venture baseres på specifik og højt kvalificeret kompetence inden for udvikling af kræftmedicin i form af to knowhows elementer, nemlig et ledelsesteam med stor erfaring og commitment angående dette segment og et samarbejde med Medical Prognosis Institute (MPI) omkring anvendelse af dette selskabs Drug Responsen Prediction (DRP) metode. De to selskaber er således knyttet tæt sammen, og MPI har en ejerandel på 10,6 % i OV. Frontfiguren i OV er professor Peter Buhl Jensen, der er direktør i både OV og MPI, mens den teknologiske udvikling i MPI fortsat udføres af professor Steen Knudsen.

 

Styrker – Svagheder – Muligheder –Trusler

 

Styrker

 

Eksklusiv adgang til brug af DRP metoden. Ledelsen har dyb indsigt, erfaring og commitment til udvikling af kræftmedicin. Selskabets setup med genoptagelse af R&D for brug af en lægemiddelkandidat til udvalgte patientgrupper (ved brug af DRP) giver forøget sandsynlighed for positiv virkning hos de pågældende og dermed adgang til godkendelse af produktet inkl. companion diagnosis (skræddersyet medicintilbud). Selskabet arbejder med en fleksibel low-cost forretningsmodel.

 

Svagheder

 

Selskabet er kun to år gammelt og en lille aktør i en branche med stor indsats fra Big Pharma selskaber og en stribe af nystartede firmaer. De økonomiske ressourcer i form af likvid beholdning er begrænset, og adgang til at skaffe egenkapital via aktieudstedelse bliver afgørende. Man er afhængig af udviklingsforløbet for de syv igangværende projekter, dvs. hvert projekt indebærer stor påvirkningskraft for selskabets udvikling. Tilsvarende består organisationen af kun 15 personer, og afhængigheden af hver enkelt er derfor stor.

 

Muligheder

 

Selskabet arbejder på fuld fart med syv projekter. Et positivt forløb af det kliniske undersøgelsesarbejde med dokumentation af virkning (proof of concept) kan åbne adgang for indtægtsgivende aftaler ved frasalg eller partnerskab. En afgørende milepæl kan tænkes opnået for DRP-teknologien, hvorved OV vil opnå en blåstempling, og nye store muligheder vil kunne åbne sig. Positiv behandling af selskabets produkttilbud (fx behandling af kræft i hjernen) hos sundhedsmyndighederne kan give en hurtigere adgang til salg end normalt. Ændrede regler indebærer, at aktien nu kan købes af institutionelle investorer, og en kreds af sådanne vil kunne give en styrkelse af baglandet, der udgør det implicitte finansielle beredskab.

 

Trusler

 

Selskabet er følsomt over for eventuelle problemer eller angreb udefra. Det gælder ligeledes mht. fremkomst af konkurrerende produkter. Der kan opstå tvister med ejere af lægemidler eller andre rettigheder. På grund af et begrænset kapitalgrundlag kan high risk/reward lægemidler blive fravalgt for ikke at øge risikoprofilen. Afbræk ved fratrædelse af nøglepersoner kan påvirke alvorligt. Selskabets likviditet er begrænset set i forhold til cash burn, og der skal opretholdes en positiv attitude blandt investorerne over for ledelsen og selskabet for at fungere som rygstød med adgang til tegning af flere aktier i de kommende år.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.