ISS – analyse den 30-03-2016

 

Kurs på analysetidspunktet: 262

 

Anbefaling: Sælg.

 

 

ISS er gået i stå

Kapitalforholdene er forandret, og storaktionærer har solgt ud. Nu gælder det udvikling af forretningen. ISS vil følge sine kunder ud i verden. Men ingen er kommet foran ved at gå i andres fodspor

 

Selskabet kom tilbage på børsen for to år siden, og kapitalforholdene fik dermed atter en normal struktur. I tiden med kapitalfonde som ejere var gælden ekstrem stor. ISS har nu en egenkapital på 14,5 mia.kr. og en nettogæld på 11,1 mia. kr. Hertil kommer forpligtelser vedrørende udskudt skat, pensioner og hensættelser på samlet 3,6 mia. kr. Belastningen fra renteudgifter er faldet og udgør kernepunktet i de seneste års fremgang. Samtidig er beskatningen normaliseret. Alting har dog en pris, og hos ISS kommer drænet nu fra betaling af høje udbytter til aktionærerne som tak for pengene. Der udloddes i år 1,4 mia. kr. svarende til 9,5 % af egenkapitalen. Forandringen har styrket ISS gevaldigt finansielt, men samtidig stagnerer selve driften. Styrken i ISS er evnen til at opnå cash flow fra driften, og når et år er gået, findes over 90 % af overskuddet som cool cash.  

 

Indtjening frem for vækst

Ledelsens opmærksomhed har været rettet indad mod forbedringer og effektivisering af indsatsen. Over for kunderne satser man på en drejning over mod pakkeløsninger, Integrated Facility Services. Ideen er at optræde som en betroet servicepartner med en fuld løsning og ikke kun et produkt som eksempelvis rengøring. Denne ydelse, som udgjorde selskabets start og fremdeles står for halvdelen af omsætningen, vil derfor gradvis få mindre betydning, mens eksempelvis catering vokser. Pakketilbud skal også holde konkurrenterne på afstand. I samme retning trækker indsatsen med at indgå aftaler med multinationale selskaber, hvor ISS tilbyder serviceopgaver i en række lande. 

 

I 2015 voksede IFS-omsætningen med 10 % og udgør nu 34 %. Det er bemærkelsesværdigt, at andelen i de nordiske kernemarkeder kun er på 26 %. Norden er ellers fortsat en bastion for ISS med høj indtjening. Udviklingen må anses for positiv, men det er svært at bedømme den langsigtede værdi. Foreløbig kan vi ikke konstatere et niveauskift opad. Hvis der er opnået en væsentlig gevinst, så må virksomheden konstant være udsat for et voldsomt pres nedad. Betydningen af de styrkede kunderelationer og muligheden for en glidende forbedring af overskudsgraden på langt sigt er umulig at vurdere. Her står ISS med et dilemma: rengøring er kerneydelsen men udsat for hård priskonkurrence, så satsning på IFS med vækst i andre services reducerer stamproduktets betydning. På produktsiden skal ISS opnå bred teknisk og operationel styrke med en lederposition. Opgaven med at dække hele kundens behov for services i mange lande kræver dygtig styring af især personalet og kvaliteten i det udførte arbejde.

 

Vækst via opkøb har altid haft stor betydning, men på det punkt sker der mere med frasalg end tilkøb. Der er derfor fred og ro omkring integration af nye firmaer i koncernen. Geografisk foregår væksten i Emerging Markets, hvor indtjeningen også er flot – formentlig fordi det primært drejer sig om at betjene multinationale kunder. Stillingen i USA er svag, og det kunne give anledning til ønske om en styrkelse via opkøb, når der atter skal ekspanderes. Ved at følge sine kunder ud i verden er risikoen dog ikke så stor som ved opkøb, og her er udgangspunktet for ISS jo Europa.

 

Ny dynamik

Udmeldingen om 2016 taler om en let nedgang i omsætningen pga. valutaomregning og frasalg. Den organiske vækst bliver på 2-4 %, men her indgår den almindelig lønudvikling med stor vægt. Overskudsgraden forventes som minimum opretholdt. Det er matte signaler, og der er brug for ny dynamik i driften af forretningen.

 

Investorerne på børsen forekommer ikke at være opmærksom på dette problem. Storaktionæren Ontario Teachers Pension Plan har dog netop valgt at sælge sine aktier, og det kan vi godt forstå. På ejersiden er ISS blevet forvandlet til et selskab med åbne forhold uden aktive ejere til at holde ledelsen i en stram snor.

 

Tidspunktet er kommet med behov for en ny strategiplan med henblik på at forbedre vækst, indtjening og risikoprofil. Hvis der ikke fremlægges nye visioner, kan aktien næppe holde et så højt kursniveau (262).

 

Høj børsværdi kræver fremgang

Børsværdien af ISS er på 48 mia. kr. og med gældsforpligtelser på 15 mia. kr. bliver den samlede værdi 63 mia. kr. Driften gav sidste år et overskud på 4,5 mia. kr., men skal goodwill o.lig. ikke afskrives? Indtjeningen per aktie angives til 12,0 kr. efter en sådan afskrivning og 15,0 kr. justeret. 

 

Uanset mening om spørgsmålet er det et faktum, at ISS-aktien er meget højt prissat ud fra indtjening (P/E). Vurdering af aktien ud fra bogført egenkapital er umulig. Af de immaterielle aktiver på 27,2 mia. kr. stammer 7,5 mia. kr. fra revurderingen i 2005 ved kapitalfondenes transaktion.  Opgaven for ISS-ledelsen er at få sat skub i forretningen.  

   

Regnskabstal

mio. kr.

2012

2013

2014

2015

2016E

Omsætning

79.454

78.459

74.105

79.579

79.000

Resultat af primær drift

4.411

4.315

4.150

4.533

4.600

Res. Før imm. Regulering

421

1.026

1.816

2.785

2.850

Årets resultat

-453

-399

1.011

2.211

2.300

Balance

53.888

48.576

46.734

49.285

50.000

Egenkapital

5.097

4.237

12.910

14.494

15.400

Egenkap.forrent., i pct.

NA

NA

8,8

16,1

15,4

 

Fakta om ISS

 

ISS er en af verdens største servicevirksomheder med 504.816 medarbejdere. Fra udgangspunktet med rengøring er der ekspanderet med en bred vifte af tilbud. Pakkeløsninger betegnes Integrated Facility Services (IFS) og udgør nu 34 % af omsætningen. Strategien er at vokse via dette koncept og ved at optræde som leverandør til multinationale koncerner på tværs af grænserne. IFS-satsningen indebærer vigende andel inden for rengøring, mens service omkring ejendomsfaciliteter og catering får voksende betydning. Selskabet har en asset light struktur, og ”cash conversion” er på knapt 100 %, dvs. hele årets indtjening er tilstede kontant og ikke bundet i driftskapital eller fornyelse af produktionsaktiver. Overskudsgraden er lav med 5,7 pct. (ca. 9.000 kr. i driftsoverskud pr. medarbejder). Den centrale styring og kontrol er derfor stram. Markedsværdien ved kurs 262 udgør 48 mia. kr.

   

Ledelse

Jeff Gravenhorst (født 1962) er administrerende direktør; Lord Allen of Kensington Kt CBE (født 1957) er formand. 

 

Ejerforhold

Artisan Partners 11, KIRKBI Invest 10 %. 

 

Omsætningens fordeling   

Geografisk: Vesteuropa 51, Norden 18, Asien 13, Stillehavsområdet 6, Latinamerika 5, Nordamerika 5, Østeuropa 2 %.

Service: Cleaning 50, Property 20, Catering 13, Support 7, Security 7, Facility Management 3 %.

Kontraktform: Enkelt service 51, Multiservice 15, Integrated Facility Services 34 %.

 

Aktieinfo, John Stihøj og/eller Lau Svenssen ejer ikke aktier i ISS.   

 

 


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.