Analyse af H+H International den 24-08-2016

 

Kurs på analysetidspunktet: 74

 

Anbefaling:

Kortsigtet - Hold

Langsigtet - Køb

 

Flot halvårsregnskab og opjustering af forventningerne til 2016 trods Brexit situationen

  • Trods modgang fra en svag russisk rubel, en let svækket PLN og nu også fra et svækket GBP efter briternes beslutning om at forlade EU-samarbejdet har H+H klaret sig forbløffende godt igennem årets første seks måneder.
  • Aktivitetsniveauet har været højt med en fremgang i salget på 11% opgjort i lokale valutaer og +5% i DKK.
  • Driftsresultat (EBIT) før særlige poster er næsten fordoblet, hvilket skyldes stram omkostningsstyring, bedre priser, højere volumen og en bedre kapacitetsudnyttelse. Overskudsgraden landede på 6,9%.
  • Storbritannien er fortsat selskabets vigtigste enkeltmarked med god fremgang, hvilket også har været tilfældet i Norden, Tyskland og Benelux. Rekonstruktionen i Polen er gennemført succesfuldt, hvilket har ført til de ønskede forbedringer med højere aktivitet og stigende salgspriser. Fremgangen i Polen har delvist kunnet kompensere for udviklingen i Rusland, hvor markedet betegnes som stabilt i første halvår men fortsat med store udfordringer.
  • De igangsatte effektiviserings- og besparelsestiltag virker efter hensigten og bidrager positivt til at forbedre lønsomheden.
  • Selskabet fokuserer på en enkelt produktkategori og er derfor stringent orienteret mod dette ene segment. På den ene side øger det risikoen i selskabet, mens det på den anden side sikrer, at ledelsen hurtigt og effektivt kan styre ressourcerne i et felt, hvor man teknisk og markedsmæssigt står stærkt. Selskabets aktiviteter kræver nemlig stram styring (hands-on management).
  • Gælden er nedbragt fra 560 mio. kr. ultimo første halvår 2015 til nu 432 mio. kr. Lånefaciliteten hos Danske Bank er på 687 mio. kr. med forfald den 15-02-2018. Der er aftalt afdrag på 25 mio. kr. ultimo i år plus medio og ultimo næste år. Med gældsnedbringelsen har ledelsen fortsat sikret sig god handlefrihed.  
  • Den største risikofaktor er den fremtidige udvikling i boligbyggeriet i Storbritannien, hvilket vi belyser senere i analysen. På grund af denne usikkerhed fastholder vi Hold-anbefalingen på kort sigt og vores langsigtede købsanbefaling. Samlet set er vi positivt overraskede over udviklingen i første halvår og selskabets fastholdelse af Guidance for 2016 trods Brexit-usikkerheden.  

 

Hele analysen kan læses via dette link

 

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.