Alcoa – aktieanalyse 12-01-2016

 

Kurs på analysetidspunktet: 7,3 USD

 

Anbefaling: Langsigtet køb

 

 

Alcoa skal opdeles i to selskaber

Rå aluminium tjener alt for lidt. Produktion af færdige komponenter tjener pænt og udskilles for at få værdien frem i lyset. Samlet er det en situation med upside. Langsigtet køb

 

Det har været hårde tider for Alcoa siden finanskrisen i 2008. Trods gentagne opstramninger, spareplaner og omlægninger er det endnu ikke lykkedes at opnå positiv indtjening af en rimelig størrelse. Selskabet er kendt som den hurtigste med sin rapportering, og allerede 11. januar var informationerne klar for de 60.000 medarbejderes indsats. Nettoresultatet blev et underskud på 121 mio. USD af en omsætning på 22,5 mia. USD.

 

Udfaldet er reelt bedre, idet særlige poster til nedskæringer belaster. Ledelsen er så træt af hård priskonkurrence, at kapaciteten nu skæres ned med 20 % inden for metalfremstilling. Det sker selv om man regner med højere efterspørgsel end udbud. Pointen må derfor være, at man én gang for alle vil medvirke til at løfte priserne og genskabe rentabiliteten i aluminiumsindustrien. Dette led betegnes Upstream og skal fremstå som et selvstændig selskab i andet halvår 2016. Der skal så findes et firmanavn til den anden sektor, som indtil videre kaldes for Value-Add. Her fremstiller man færdigvarer og komponenter til fly, jetmotorer, biler, bygninger, emballage osv. Indtjeningen er glimrende, og ideen i opdelingen er at opnå et løft i den samlede værdi. Investorerne er dødtrætte af Alcoa's svage indtjening.

 

Klar til split trods modvind

Ledelsen har længe satset på at udvide Value-Add området, og der er foretaget opkøb for at styrke stillingen over for kunder som Boeing og General Electric. Den organiske udvikling med nye produkter bidrager også til vækst og indtjening. Value-Add havde sidste år en omsætning på 13,5 mia. USD med en bruttoindtjening før afskrivninger (EBITDA) på 14,8 %. Håbet er, at det nye selskab vil kunne opnå en høj børsværdi og slippe fri af skyggen fra metalværkerne. Et argument for en værdiforøgelse er take over chancen, som forbedres i en mindre og ”ren forretning”.

 

På et andet punkt har ledelsen også forberedt sig, nemlig finansielt. Alcoa har en moderat gæld på netto 7,2 mia. USD uden store afdrag på kort sigt, så der er fred og handlefrihed.

 

Det svage punkt findes i Upstream forretningen, der er opdelt i mange driftsenheder. Indsatsen og ejerandelen varierer i de enkelte miner, halvfabrikata (alumina) og færdigt aluminium. Strukturen er et resultat af det historiske forløb omkring adgang til råvaren bauxit, havnefaciliteter og billig energi i form af elektricitet. Derved har man opnået en god spredning, og risikoprofilen må vurderes som lavere end i mineselskaber. Planen om lukning af en række anlæg vil især ramme USA. Investeringerne er droslet ned, men aftaleforholdene i Big Business er så omstændelige, at et nyt anlæg i Saudi Arabien først nu er færdigt og udvider kapaciteten samtidig med at man skærer ned.

 

Pæn vækst men Kina-problemer

Efterspørgslen på aluminium forventes i år at stige med 6 % til 60,5 mio. ton. Det svarer til 4 % af verdens stålproduktion, men vægtfylden for jern er næsten tre gange højere. Fordelen ved let vægt og rustbeskyttelse øger brugen af aluminium trods prisforskellen. På længere sigt må der dog forventes konkurrence fra de nye kompositmaterialer.

 

Prisfaldet på olie har også påvirket elektricitet. Fordelen for Alcoa begrænses dog af aftaler om indkøb og egen produktion af strøm. Afsætningsmæssigt er der indirekte en fordel ved at sælge en stor del internt til Value-Add virksomhederne. Angiveligt prøver man at holde rene linjer, så hvert led i varekæden arbejder på markedsmæssige vilkår.

 

De fortsatte problemer med indtjeningen henføres til betydningen af Kina. Efter det oplyste har Kina overkapacitet i modsætning til resten af verden. Udsigten for priserne burde begynde at pege opad i takt med vækst, lave investeringer og de direkte nedskæringer, hvor Alcoa selv tager fat.

 

Interessant aktie

Store særlige poster gør det svært at bedømme regnskabet. Justeret herfor forvandles underskuddet på 121 mio. USD nemlig til et overskud på 787 mio. USD, svarende til 0,56 USD pr. aktie. Problemet er, at man i USA er ivrig for at vise pæne løbende tal. Men er det sidste gang med særlig belastning? Uanset hvad man kalder posterne i regnskabet, så er det aktionærerne som betaler gildet. Aktiens indre værdi kan beregnes til 9,3 USD. Børskursen ligger på 7,3 USD.

 

Prisen på alle råvarer er presset langt ned. Det gælder også for aluminium, som koster 1.600 USD pr. ton. Et vendepunkt burde være tæt på. Følgende faktorer kan opstilles: På den positive side tæller opdelingen i to selskaber, nedskæringer i kapaciteten og chance for stigende metalpriser. På den negative sider er det et faktum, at Upstream kører rundt på nulpunktet, og problemerne vil måske fortsætte. Samlet mener vi, at odds er i favør af et positivt udfald. Nu skal der ske noget nyt.

 

Regnskabstal 

 

mio. USD

2012

2013

2014

2015

2016E

Omsætning

23.700

23.032

23.906

22.534

22.000

Resultat af primær drift

814

368

970

947

1.700

Årets resultat

191

-2.285

268

-121

750

Balance

40.179

35.742

37.399

36.737

37.000

Egenkapital

13.199

10.593

12.306

12.244

12.800

Egenkap.forrent., i pct.

1.4

N.A.

2.3

N.A.

6.0

Markedsværdi 12012016

mio. USD

9.563

 

FAKTA OM ALCOA

 

Beskrivelse

Koncernen arbejder i 30 lande med fremstilling af aluminium og færdige produkter baseret på dette metal. Videreforarbejdning svarer til cirka en tredjedel af mængden af produceret metal. Markedsandelen globalt er på 7 %, men der er kun et minimalt salg på verdens største marked, Kina. Omvendt står man stærkt i USA. Koncernen vil blive splittet op i to dele i andet halvår 2016. Alcoa Upstream vil varetage udvinding af bauxit og produktion af alumina halvfabrikata såvel som det færdige metal. Value-Add bliver en ny koncern med en bred vifte af færdige produkter. I modsætning til den følsomme indtjening i Upstream har Value-Add god rentabilitet og pæn vækst. I år forventes afsætningen til flyindustrien således at stige med 8-9 %, biler med 1-4 % og byggeri med 4-6 %. Koncernens 60.000 medarbejdere vil blive delt med 17.000 i Upstream og 43.000 i Value-Add. Børsværdien ved kurs 7,3 USD er på 9,6 mia. USD. Nettogælden udgør 7,2 mia. USD.

 

Ledelse

Klaus Kleinfeld (57) er både administrerende direktør og formand for bestyrelsen.

 

Ejerforhold

Vanguard 8,3, State Street Corp. 4,1, Baupost Group 4,0, First Pacific Advisors 3,6, BlackRock 2,7 %. Det senest oplyste tal for antallet af aktionærer (20-02-2015) er 560.000.

 

Aktivitetens fordeling (2014)

Geografisk: USA 51, Europa 27, Pacific 15, Resten af Amerika 7 %.

Produkt: Global rolled products 31, Primary metals 28, Engineered products and solutions 25, Aluminium 16 %.

Opdeling i to selskaber (medarbejderantal): Upstream Aluminium 28, Value-Add industries 72 %.

 

Aktieinfo, John Stihøj og/eller Lau Svenssen ejer ikke aktier i Alcoa.


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


 

 • Gitte Bjørg, Direktør i PeoplePartner ApS. Kunde siden november 2016. ”Jeg er særdeles tilfreds med den viden og rådgivning, som Aktieinfo dagligt tilbyder. Aktieinfo er en nærværende, seriøs og meget jordbunden sparringspartner, der bidrager til at skabe merværdi for mig i mine aktiehandler. Jeg kan kun varmt anbefale Aktieinfo til såvel nye som erfarne på aktiemarkedet.”

  Vil du også have større afkast?

 • Palle Larsen fra Trading Center Odense har været kunde hos Aktieinfo i mange år: ”Jeg er meget tilfreds med den service, som jeg får fra Aktieinfo. Deres kort- og langsigtede handelstips om køb og salg giver mig fuld value-for-money”

  Vil du også have større afkast?

 • "Aktieinfos råd har givet mig et godt overskud" – mandlig kunde, 65 år.

  Vil du også have større afkast?

 • Jeg er meget tilfreds med Aktieinfos købs- og salgsanbefalinger, som jeg får via mail. De hjælper mig i min beslutningsproces, når jeg handler på aktiemarkedet og de er altid informative og klart formuleret. Derfor kan jeg stærkt anbefale Aktieinfo til andre - også dem, som er nye på markedet! Benedikte 23 år.

  Vil du også have større afkast?

 

Kalenderen / Aktier i fokus

21-06-2019


Sverige og Finland holder lukket.
Tyskland: Kl. 9.15: PMI-tal.
USA: Kl. 15.45: Service PMI-tal.
Se hele finanskalenderen

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.