Til Lau: Hvem skummer fløden, staten eller aktionærerne

2656 visninger
Tilbage til oversigten
Dato : 09.01.2018 kl.20:00
Brugernavn : Ukendt bruger

Hej Lau, mange tak for svar. Og det er korrekt at jeg så på 100kr omsætning ex-moms (hvilket jeg antager er hvad virksomhederne angiver i deres regnskaber). Du har ret i at jeg havde glemt at momsen på vareforbruget bliver fratrukket, så jeg var lidt for frisk med de 25kr moms :o)

 

I den nederste del af din beregning hvor du regner på ham borger-karlen aka virksomhedsejeren glemmer du dog vidst at fratrække de ansattes løn. Værditilvæksten i firmaet var godt nok 56.25kr, hvoraf staten hapsede 38.17kr, men de ansatte fik jo også 16.5kr. Således bør skattetrykket på virksomhedsejeren vel blive 38.17/(56.25-16.5) = 96% (men selvfølgelig mindre for de ansatte i virksomheden) ;o)

 

Du har nok ret i det med at Saxo snakkede om skatte-unddragelse, omend man - i hvert fald i danmark - vel nok må konstatere at det ikke er influxen af penge i statskassen, der er er problem, men derimod den udgående strøm (der modsat al anden strøm spøjst nok ikke er pålagt el-afgift) ;o)

 

Suk, enhver danske der er i stand til at studere nationalregnskabet stemmer vidst i forvejen liberalt, så det vil ingen forskel gøre :o(


Besvar indlæg

Dato : 09.01.2018 kl.18:58
Brugernavn : Lau Svenssen

Det er et udmærket eksemepel, men der er et par fejl og det er svært at udregne det præcist.

Pointen er, at du har glemt at tage hensyn til vareforbruget på 55 Kr. og lidt med skatten på udbyttet plus næste trin med moms+afgifter+ ejendomsskat + ejndomsværdiskat hos personen (der kunne jo for enkelhedens skyld tænkes at være ejeren som driver selskabet og modtager lønnen):

100 + 25 % moms = 125 kr. bruttoomsætning

Vareforbrug 55 kr. for at give en væritilvækst (Bruttofaktorindkomsten i Nationalregnskabet) på 45 kr.

Man skal altså regne på 45 kr. som indkomstbase + moms (eller man skal lave et eksenmepl uden noget vareforbrug overhovet)

45 kr. + 11,25 kr. i moms ved 25 % = 56,25 kr.

Løn 30 kr. - 45 % skat giver 16,5 kr. til lønmodtageren netto  og 13,5 kr. til Staten

Profitten: 15 kr. medfører 22 % selskabsskat = 3,3 kr. Så er der 11,7 kr. til udbetaling som udbytte, der beskattes med 42 % = 4,9 kr. ekstra i skat herpå og dermed netto 6,8 kr. netto til ejeren (11,7-4,9).


Af de 56,5 kr. har Staten fået: 11,25 kr. moms + 13,5 kr. lønskat + 3,3 kr. selskabssakt + 4,9 kr. udbytteskat = 32,95 kr. Så langt er sakttetrykket altså: 32,95/56,5 = 58,3 %.


Imidlertid skal borgeren (ejeren) først betale ejendomsskat og ejendomværdiskat for at bo i sit eget hus, og herefter moms og indirekte afgifter af sit forbrug (fx biler, el, varme og vand med høje afgifter). Ud fra Danamrks Statistik betaler en husstand i genemsnit et beløb svarende til 10,2 % af lønindkomsten (her 30 kr.) i moms, dvs. 3,0 kr. i dette eksempel. Agifter svarer til 50 % af dette sidstnævnte tal i henhold til Statistikken, dvs. 1,5 kr. Ejendomsskatter kan tilsvarende i genemsnit beregnes til at udgør 24 % af momsbeløbet, dvs. 0,72 kr. Borgeren betaler altså i sit led ved at bruge den optjente indkomst 3,0 kr. (moms) + 1,5 kr. (afgifter) + 0,72 kr.(ejendomsskat) = 5,22 kr. 


Netto vil borgeren (= ejeren) altså betale følgende i skat fra aktiviteten i sin virksomhed:

32,95 kr. (ved salgsmoms og indkomstbeskatning) + 5,22 kr. ved sit forbrug af denne indkomst = 38,17 kr.

Udgangspunktet var 56,25 kr. inkl. moms i værditilvækst (Bruttofaktorindkomst inkl. moms).

Skatetrykket er dermed 38,17/56,25 = 67,8 %.


Jeg tror nok, at Saxo-Jakobsen i dag mest talte om tidens indviduelle skattebehandling med særordninger, som politikerne tildeler venner og bekendte og de af dem priviligerede virskomheder. Samtidig erder jo statsunderskud (dvs. for lav beskatning) i de fleste vestlige lande (men trods alt ikke Danmark).


Sådan kan regnestykket stilles op i grove træk: enhver dansker, der vil studere tallene nærmere i nationalregnskabet, vil få et chok og en øjeblikkelig depression: Vi har passeret "point of no return" og må bare vente på at det hele kollapser. 

MVH/LAU SVENSSEN 


Besvar indlæg

Dato : 09.01.2018 kl.15:58
Brugernavn : Ukendt bruger

Lau kan du ikke lige give svar på ham socialist-karlen (Steen Jacobsen, ud fra stemmen at dømme), der den 9.januar i millionærklubben påstod at skatterne i verden er alt for lave, og at alt for mange penge går til virksomhedsejerne ift staten og arbejderne.

 

Hvis vi medregner arbejdsløn og skatten på denne ser regnskabet i snit ca således ud (for en virksomhed der laver momsbelagte produkter):

Hvis vi en virksomhed således har en overskudsgrad på 15%, og at 30% af omsætningen går til løn, vil der for hver 100krs omsætning (før moms) være følgende fordeling af "kagen":

Moms (25% af 100kr) = 25kr

Løn på arbejde (ca 45% af 30kr) = 13.5kr

Virksomhedsskat 22% af 15kr = 3.3kr

Udbyttebeskatning 42% af (15kr-3.3kr) = 4.9kr

 

Samlet provenu til staten = 25kr+13.5kr + 3.3kr+4.9kr = 46.7kr

Løn til de ansatte = 0.55*30 = 16.5kr

Udbytte til aktionærerne efter skat = 15kr-3.3kr-4.9kr = 6.8kr.

 

Dvs at aktionærerne får 10% af kagen, lønmodtagerne får 24% af kagen, og staten får 66% af kagen. Hvordan i alverden kan man få det til at der går for meget af den profit der bliver skabt til dem der ejer kapitalen i forhold til staten og dem der arbejder. Det er jo helt galimatias, staten scorer jo 2/3 uden at løfte en finger.

 

Mvh Casper


Besvar indlæg

Dato : 15.11.2016 kl.20:04
Brugernavn : Ukendt bruger

Du har så evig ret Lau :o) Og jeg er glad for at du (som den første jeg har mødt) går en indsats af at ytre dette i medierne, hvilket forhåbentligt kan ruske op i de vælgere, der endnu ikke har indset hvor grelt det står til. Og jeg er glad for at du vedbliver kampen trods de stærke røde kræfter i studiet, der forsøger at køre samtalen hen på andre spor.


Og det er også helt rigtigt som du var nænsomt inde på idag, at når samfundet betaler tager alle imod det de bliver tilbudt, uanset om det koster samfundet 500kr og kun giver en nytteværdi for borgeren på 50kr (så som f.eks. døvetolkning på uddannelser, hvor een hørehæmmet person har 2 fuldtidstolke under hele uddannelsen til at tolke for sig - det koster mindst 500kr/time mens jeg er sikker på at de døve selv max ville give 50kr/time hvis de selv skulle betale. Derved bliver der lige destrueret 450kr/time (evt minus den forskel der er mellem tolkenes løn og den gene de har ved at udføre deres arbejde, da resten jo blot er omfordeling snarre end destruktion).


Jeg håber, at du i radio 24/7 vil nævne mit regneeksempel, så folk kan bringes til at indse, at det altså ikke er menig mand, der bliver tørret bagi, når profitten fra virksomhederne skal fordeles. ;o)


Besvar indlæg

Dato : 15.11.2016 kl.18:22
Brugernavn : Lau Svenssen

Dit regnestykke er korrekt. Danmark er et af de lande (rettere vel: det), somhar den absolut hårdeste aktiebeskatning såvel som personbeskatning. Man har været stærkt fokuseret på at forhindre omgåelse af denhøje personindkomstbeskatning via A/S og udbytteudlodning. Samlet skal det give ca. 50 %.

Beskatningen her i landet er absurd høj og kompliceret (for at skjule dens høje niveau) - og da indkomsterne i den priavte sekor forsvinder til andre lande stille og roligt, bliver vi fattigere og fattigere. Men alligevel råber man op om behov for øget velfærd og hjælp til alt og alle.


Til almindelig forskrækkelse kan man også se på følgende regnestykke for vores lille land:

Den samlede indkomst for ansatte i ikke-finansielle selskaber (grundlaget for hele samfundets overlevelse; rigtig aktivitet) var i 2015 på kun 606 mia. kr. Hertil kommer de selvstændiges (håndværkere, landmænd, praktiserende læger osv.) indkomst og deres ansattes løn, som kan skønnes til formentlig max. 150 mia. kr. Hertil kommer så disse private selskabers overskud (excl. Finanssektoren som "lever af andre" i lighed med den offentlige sektor) . Et gæt herfor er 125 mia. kr. I alt er der en reel indkomstbase fra kommerciel aktivitet i Danmark på ca. 880 mia. kr. (BNP tallet er dobblet så stort med 1.986 mia. kr., men det indeholder moms, afskrivninger, skønnet værdi af egen boligudnyttelse, den offentlige sektors påståede indkomstgenerering mv.).

De offentlgie udgifter i 2016 (NB: det er året efter ovennævnte data) er på 1.105 mia. kr. (budget).

Hvordan kan det mon lade sig gøre med 880 mia. kr. som grunlag????? Bæredygtigt er det ikke - det kan enhver jo se, men få ønsker at åbne øjnene.


Når det alligevel lader sig gøre at bære så ekstremt høje offentlige udgifter skyldes det beskatning af teoretisk indkomst (boligudnyttelsesskat) og aktivværdi (ejendomsskat) af boliger, aktiebeskatning, PAL-skat, offentlige ansattes tilbagebetaling ved skat på deres tildelte indkomst og rotation af penge tilbage (SU, børneydelse, boligydelse osv.) til de borgere, som netto skal betale hele gildet i skat.

Det er den socialdemokratiske velfærdsmodel: ingen må føle sig fattige ved at modtage hjælp, så derfor skal Staten & Andre skattefniansierede organer konfiskere og reurnere penge. Jo større bruttoflow, jo rige tror man at vi er. Beklageligevis medfører det alverdens skævheder og misbrug. Fok skal jo overleve.


Officielle tal for skattetrykket baseret på BNP er meningsløse (ca. 50 %). Det reelle skattetryk på indkomst i Danmark er ca. 70 %


Dette hurlumhej med "Tordensskjolds soldater penge" er absurd. Men lad være med at tænke for længe over det, for så vil selvmord let blive konsekvensen. Forbliv i live. Lad i stedet denne forudgivne skæbne med selvdestruktion ramme vot gamle Danmark som nation/Stat, hvis sandheden om det herskende vanvid ikke kan stoppes. Vi er havnet i "afgrunden" økonomisk.

MVH/Lau Svenssen 

 


Besvar indlæg

Dato : 15.11.2016 kl.14:34
Brugernavn : Ukendt bruger

Igår i radio 24/7 stillede en Nadia et spørgsmål til Lau om ikke de private virksomheder kun kom de rige (onde aktionærer) til gavn mens de fattige intet fik ud af det. Lau fik svaret lidt på det, men jeg synes, at han glemte en meget vigtig pointe.

For det forholder sig jo stik modsat af hvad Nadia tror:

Når en virksomhed sælger sine varer tillægges der først 25% i mons, som går direkte til staten. Når virksomhedens omkostninger til løn og materialer og renter osv er betalt, betales 22% i virksomhedsskat af det resterende. Overskuddet efter skat tilfalder så aktionærerne, der nu betaler mellem 28% og 59% (oftest 42%) i skat på udbytter/kursgevinster.

 

Hvis vi en virksomhed således har en overskudsgrad på 15%, vil der for hver 100krs omsætning (før moms) ryge følgende direkte ned i statskassen:

Moms (25% af 100kr) = 25kr

Virksomhedsskat 22% af 15kr = 3.3kr

Udbyttebeskatning 42% af (15kr-3.3kr) = 4.9kr

 

Udbytte til aktionærerne efter skat = 15kr-3.3kr-4.9kr = 6.8kr.

Samlet provenu til staten = 25kr+3.3kr+4.9kr = 33.2kr

 

Dvs at aktionærerne får sølle 6.8kr mens staten får 33.2kr (83%).

 

Dertil kommer at de ansatte i virksomheden betaler skat af lønnen hvilket også tilfalder staten.

 

Så man kan ikke ligefrem sige, at aktionærerne bare sidder og griner og skummer al fløden og bliver rige mens resten af befolkningen bare sidder i armod og lider - tværtimod går langt størstedelen af virksomhedernes overskud til staten.


Jeg har også skreget dette til radio24syv, men de (især Pernille) er jo ret venstre-orienterede i det, så jeg ved ikke om de finder det relevant at snakke om ;o)


Besvar indlæg
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


 

 

 

 • Gitte Bjørg, Direktør i PeoplePartner ApS. Kunde siden november 2016. ”Jeg er særdeles tilfreds med den viden og rådgivning, som Aktieinfo dagligt tilbyder. Aktieinfo er en nærværende, seriøs og meget jordbunden sparringspartner, der bidrager til at skabe merværdi for mig i mine aktiehandler. Jeg kan kun varmt anbefale Aktieinfo til såvel nye som erfarne på aktiemarkedet.”

  Vil du også have større afkast?

 • Palle Larsen fra Trading Center Odense har været kunde hos Aktieinfo i mange år: ”Jeg er meget tilfreds med den service, som jeg får fra Aktieinfo. Deres kort- og langsigtede handelstips om køb og salg giver mig fuld value-for-money”

  Vil du også have større afkast?

 • "Aktieinfos råd har givet mig et godt overskud" – mandlig kunde, 65 år.

  Vil du også have større afkast?

 • Jeg er meget tilfreds med Aktieinfos købs- og salgsanbefalinger, som jeg får via mail. De hjælper mig i min beslutningsproces, når jeg handler på aktiemarkedet og de er altid informative og klart formuleret. Derfor kan jeg stærkt anbefale Aktieinfo til andre - også dem, som er nye på markedet! Benedikte 23 år.

  Vil du også have større afkast?

 

Kalenderen / Aktier i fokus

04-06-2020

Danmark: Årsregnskab fra Glunz & Jensen.
Tyskland: Kl. 9.55: PMI-tal.
EU: Kl. 13.45: Centralbankmøde afsluttes.
USA: Regnskab fra Nike, Gap Inc.
Se hele finanskalenderen

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.